Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TILBAGEBLIK PÅ 2QC

123

ces for intellektuel vækst. Det betyder, at der skal uddannes meget kompetente og

kvalificerede vidensarbejdere, som desuden besidder de yderligere egenskaber, at de

kan tilegne sig ny viden og fungere som innovatører og entreprenører. Livslang

læring og personligt engagement vil blive hovedkilden til personlig sikkerhed frem

for den traditionelle jobsikkerhed.

En anden måde at fremme fornyelse og øge vores kollektive menneskelige kapital

er at sikre, at flere mennesker bruger mere tid på kreative opgaver, der fører til skabelse

af større værditilvækst.

For dagsordenen for offentlig politik kan det, afhængigt af de nærmere omstændigheder,

betyde, at man giver incitamenter til at opgradere færdigheder, da kompetente

arbejdere arbejder mere kompetent. Det Nationale Center for

Arbejdsstyrkens Uddannelsesmæssige Kvalitet (University of Pennsylvania) har

undersøgt forholdet mellem investeringer i færdigheder og produktivitet. Deres

konklusioner viser, at den marginale værdi af investeringer i menneskelig kapital er

omkring tre gange større end værdien af en sammenlignelig investering i maskiner.

At fremme forskning og udvikling har været en traditionel måde at støtte fornyelse

på. Igen kan udvikling af færdigheder her vise sig at være en vigtigere faktor for

succes end finansiering, skattefordele eller et reguleringssystem.

For dagsordenen for reform af den offentlige sektor betyder det, at man må reducere

unødvendigt arbejde og meningsløst papirnusseri, således at folk kan bruge tiden

på kreative opgaver, og at man i stedet skal skabe effektive videnstyringssystemer

til at omdanne individuel viden til gruppeviden og gøre dem tilgængelige for medarbejderne.

Det vil sige, at man skal skabe et åbent miljø, der genererer ideer, ved

at opbygge et forhold, der hviler på tillid og fremmer viljen til at eksperimentere

og tage fornuftige risici.

En af ledernes største udfordringer vil være at skabe de betingelser, der sikrer, at

viden og informationer kan cirkulere frit internt og mellem organisationer. I gennemsnit

bruger de fleste af os tre uger pr. år på at søge efter informationer, der allerede

findes inden for vores organisation. Denne tid kan anvendes bedre og mere

produktivt til fordel for borgerne.

Kloge individer skaber ikke kloge organisationer eller kloge samfund. Hvis det skal ske,

skal deres viden omdannes til kollektivt eje. Det kræver systemer og strukturer, der

kan indsamle, omdanne og geare individuel viden til gruppens ejendom.

More magazines by this user
Similar magazines