Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TILBAGEBLIK PÅ 2QC

ved mere om, hvad borgerne ønsker end deres politiske ledere. Så hvilke nye tilpasninger

eller opdelinger af opgaver kan lederne af offentlige institutioner og

deres politiske chefer blive enige om? Hvordan kan politikernes særlige berettigelse,

som kommer af deres fordring på at repræsentere borgerne, bevares og udvikles?

Den tredje undladelse drejer sig om brugerne. Naturligvis blev brugerne nævnt

gang på gang på konferencen. Der var ingen fare for, at vi skulle glemme dem.

Men med kun få, hæderlige undtagelser var borgerne og deres repræsentanter ikke

rent faktisk til stede. Vi drøftede dem, uden at de var der til at svare igen eller sætte

spørgsmålstegn ved vores påstande. Til næste konference – 3QC – ville det måske

være en ide at udtrykke vores princip om at fokusere på borgerne og indgå partnerskaber

med dem ved at invitere et par stykker mere af disse dyrebare skabninger

til rent faktisk at være med, præsentere indlæg og deltage i diskussionerne.

Måske kunne vi lære noget nyt – måske kunne de!

Gensyn med de tre temaer

Til sidst vil jeg vende tilbage til de tre valgte temaer for konferencen:

•Fornyelse

•Forandring

•Partnerskab

127

Hvad kan vi sige om dem nu, ved slutningen af konferencen? Hvordan kan de indarbejdes

i vores strategier til kvalitetsforbedringer? Vores forskellige hovedtalere har

jo fortalt os, på forskellige måder, at de alle tre er uundgåelige. Fornyelser er uundværlige

og vil ske, om vi ønsker det eller ej. Forandringer er uophørlige – vi kan

ikke stoppe dem. Partnerskaber i en eller anden form er nødvendige, hvis regeringer

i det 21. århundrede skal kunne klare de udfordringer, der stilles af globaliseringen,

informationseksplosionen og de skiftende grænser mellem den offentlige

sektor, markedet og den frivillige sektor. Hvad er så problemet, kan man spørge?

Rent praktisk er der selvfølgelig mange problemer. Men et af de problemer, der

især blev synligt under 2QC, var problemet med at skabe sammenhæng mellem

nogle af plenarmødernes ophøjede generaliseringer (selvom de undertiden var

inspirerende) og alle de rent praktiske detaljer ved specifikke projekter og organisationer

under særlige omstændigheder. Hvordan kan vi skabe sammenhæng mellem

”de store billeder” og den mængde små billeder, som casebeskrivelserne viste

os?

More magazines by this user
Similar magazines