Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

BRUGERINDDRAGELSE

KVALITETSUDVIKLING MED BRUGERINDDRAGELSE

Johannes Hages Hus

Et socialpsykiatrisk botilbud i Frederiksborg Amt, 64 beboere og 140 medarbejdere.

Johannes Hages Hus er et socialpsykiatrisk botilbud til borgere med psykiatriske

lidelser. I 1999 startede Johannes Hages Hus et kvalitetsudviklingsprojekt

”Brugeren i centrum med kvalitetsudvikling”, der fokuserer på at inddrage beboerne

i kvalitetsudviklingen af de sociale ydelser, den praktiske bistand, plejen/omsorgen

og aktiviteterne. Baggrunden for projektet er ønsket om at bibringe den

enkelte beboer en oplevelse af indflydelse på såvel indholdet som kvaliteten af de

ydelser, de modtager.

Projektet tager udgangspunkt i husets værdigrundlag og etiske fundament samt en

bruger- og pårørendeundersøgelse. Projektet blev brugt til at udvikle de eksisterende

ydelser og overveje fremtidige ydelser samt sikre sammenhæng mellem ydelser

og handleplaner. Projektet har affødt en ændret organisationsstruktur.

Hensigten har været at etablere en organisation, der kontinuerligt har fokus på

kvalitet i hverdagen. Det sker ved at give såvel beboere som medarbejdere og

ledelse stort ansvar og indflydelse på kvalitetsudviklingen, bl.a. ved implementering

af nye tiltag, der forbedrer kvaliteten.

Johannes Hages Hus har valgt at arbejde med EFQM Excellence Modellen som

deres kvalitetsudviklingsværktøj og derudover tankesættet fra ”Den Lærende

Organisation”.

For mere information, kontakt:

Johannes Hages Hus

Britta Gerd Hansen

Johannes Hages Allé 3

2990 Nivaa

Telefon: 49147010

E-mail: bgh@fa.dk

12

More magazines by this user
Similar magazines