Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

BRUGERINDDRAGELSE

KVALITETSUDVIKLING GENNEM UDLICITERING AF

DAGINSTITUTIONER

Frederiksberg Kommunes Daginstitutioner

En kommune i Storkøbenhavn med ca. 92.000 indbyggere og 80 daginstitutioner.

I 1998 besluttede Frederiksberg Kommune at gennemføre et kvalitetsudviklingsog

udliciteringsprojekt på daginstitutionsområdet.

Kommunen vil i højere grad forsøge at tilpasse institutionstilbuddene til brugernes

behov. Udgangspunktet i projektet vil være løbende identifikation og kortlægning

af brugernes kvalitetsønsker i pasningstilbuddene, samt at skabe mulighed

for en mere nuanceret vifte af institutionstilbud. Kvalitetsudviklings- og

udliciteringsprojektet er således baseret på høj grad af brugerindflydelse.

Licitationen foregik gennem et åbent EU-udbud af nogle af kommunens daginstitutioner.

En bagvedliggende tanke i kvalitetsudviklings- og licitationsprojektet

er, at påbegynde et lærende samspil mellem den offentlige omsorgssektor og

en eller flere private leverandører med henblik på at kvalitetsudvikle daginstitutionsområdet.

I dag er én daginstitution ud af ca. 80 udliciteret, og én institution har som nystartet

fået mulighed for at udlicitere dele af drift og ydelser.

For mere information, kontakt:

Frederiksberg Rådhus

Marian Ingemansen

Smallegade 1

2000 Frederiksberg

Telefon: 38212121

14

More magazines by this user
Similar magazines