Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

BRUGERINDDRAGELSE

STRATEGISK MILJØDIALOG MED ELITEVIRKSOMHEDER

Vejle Amts Industrimiljø-afdeling

Arbejder med miljøgodkendelser og miljøtilsyn for ca. 250 industrivirksomheder i

Vejle Amt, 16 medarbejdere.

Gennem en strategisk miljødialog har virksomheder i Vejle Amt fået muligheden

for at indgå partnerskaber med kommunen til gavn for miljøet. Ved hjælp af en

fremadrettet strategisk dialog om mål og planer er der mellem myndigheder og

virksomheder skabt et forum for en utraditionel miljødialog, hvor krav og forventninger

fra begge parter tilgodeses. Foruden virksomheder bliver også naboer

og NGOer, der anses som vigtige interessenter i amtets industrimiljøarbejde,

inddraget i dialogen.

den måde fremmer Vejle Amt gennem differentieret miljøkontrol, individuelle

aftaler og årlige møder med virksomheder, at virksomhederne arbejder hen

mod en bæredygtig produktion og en åben kommunikation med omgivelserne

om miljøspørgsmål. Målgruppen er de industrivirksomheder, som amtet fører

miljøtilsyn med. Foreløbig er der indgået formelle aftaler om strategisk miljødialog

med 30% af de relevante virksomheder.

Ved at gennemføre den strategiske miljødialog har tilsynsmyndighederne opnået

at virksomhederne sætter mål, der ligger højere end myndighedskravene.

For mere information, kontakt:

Vejle Amt

Teknik og Miljøindustri

Mette Christensen

Damhaven 12

7100 Vejle

Telefon: 75835333

E-mail: mcr@vejleamt.dk

15

More magazines by this user
Similar magazines