Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER

16

Et vigtigt aspekt ved kvalitetsudvikling er arbejdet med at forbedre de kerneydelser,

som direkte udspringer af institutionens virkeområde og mission. De typiske

spørgsmål, som institutionerne arbejder med, er:

• Hvilke ydelser skal vi levere?

•Hvem er vores brugere, hvilke behov har de, og hvor ved vi det fra?

•Hvordan oplever brugerne vore ydelser set “udefra”?

• Hvilke lovgivningsmæssige rammer skal vi leve op til?

•Hvordan producerer vi disse ydelser – hvilke arbejdsgange og opgaver løser vi

for at producere ydelsen til brugeren?

• Hvilke – andre offentlige og private – skal vi samarbejde med for at levere den

optimale ydelse?

•Hvordan bidrager forskellige enheder, medarbejdere og holdninger til at skabe

kvalitet i ydelsen set med brugerens øjne?

•Hvordan kan vi måle kvaliteten i ydelserne?

Erfaringerne viser, at for at opnå fortsatte resultater og fastholde et højt kvalitetsniveau

er det nødvendigt at arbejde systematisk og vedvarende med kvalitetsudvikling.

Det indebærer valg af metoder, hvor kvaliteten styres efter bestemte

principper (fx via et kvalitetsstyringssystem), som indarbejdes i hele organisationens

virke.

Eksemplerne viser, at der de senere år er brugt megen energi på at udvikle kvalitet

i kerneydelser på tværs af organisatoriske og institutionelle grænser. Der sættes

her fokus på, at udvikle kvalitet i hele ydelsen set ud fra brugernes perspektiv.

Udfordringerne flytter sig fra at finde egne metoder til arbejdet med kvalitetsudvikling,

til at skabe fælles forståelse med samarbejdspartnere i forhold til at udvikle

kvalitet i ydelser, der opstår i et samspil mellem flere offentlige institutioner.

More magazines by this user
Similar magazines