Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER

KVALITETSFOKUSERET LEDELSE

Socialpsykiatrisk Bocenter Hedelund

En institution under Københavns Kommune, 170 beboere og 170 medarbejdere.

Socialpsykiatrisk Bocenter Hedelund påbegyndte en målrettet kvalitetsudvikling i

efteråret 2001 på baggrund af stigende forventninger og krav fra institutionens

interessenter, herunder København og Greve Kommuner, beboerne, pårørende og

ansatte. Forud var gået en række tiltag og projekter, der dog ikke var systematiske

og koordinerede i forhold til en strategisk og langsigtet udvikling.

Betegnelsen ”Kvalitetsfokuseret ledelse” dækker over, at der sættes fokus på ”lederskab”

som en fælles bevidst arbejdsopgave på alle organisatoriske niveauer:

Bocenter, afdeling, medarbejder og beboer. Kvalitetsfokuseret ledelse bygger på tankegangen

bag EFQM Excellence Modellen som kvalitativ metode og en virksomhedsmetode,

hvor der sættes fokus på ”sandhedens øjeblik”, dvs. det øjeblik hvor

den enkelte organisationsrepræsentant møder en repræsentant fra interessentkredsen.

Det grundlæggende anvendte metodiske værktøj i ”Kvalitetsfokuseret ledelse” er

den organisatoriske dialog”, som i organisatorisk og systematisk form foregår som

en ”Kvalitetskonference”. Formålet er at udforme en kvalitetsprofil for de ydelser,

Hedelund skal levere. Kvalitetsprofilen består af en række kvalitetsdefinitioner og

tilhørende handleplaner. Den overordnede kvalitetskonference på centerniveau

førte til formulering af Hedelunds kerneydelse som ”Livsmestringsstøtte”.

”Kvalitetsfokuseret ledelse” er endnu i de indledende faser, men de første positive

resultater har allerede vist sig.

For mere information, kontakt:

Socialpsykiatrisk Bocenter Hedelund

Erland Hansen

Hedelunden 21

2670 Greve

Telefon: 43958109

E-mail: erland.hansen@faf.kk.dk

17

More magazines by this user
Similar magazines