Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER

BEST PRACTICE SOM PROCESREDSKAB

Arbejdsskadestyrelsen

En styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Behandler årligt ca. 40.000 arbejdsskadesager,

190 medarbejdere.

Ved hjælp af løbende kvalitetsmålinger og regelmæssige tilbagemeldinger til de sagsproducerende

kontorer er det lykkedes Arbejdsskadestyrelsen at opnå betydelige

kvalitetsforbedringer – specielt vedrørende begrundelserne for en afgørelse.

Endvidere er det lykkes for Arbejdsskadestyrelsen at reducere niveauet for

Ankestyrelsens ændringer af afgørelser. Arbejdsskadestyrelsen har i næsten ti år

anvendt kvalitetsmålinger som en vigtig del af kvalitetsudvikling og har siden 1999

fulgt principperne i EFQM Excellence Modellen, herunder ved at gennemføre selvevalueringer

for institutionen som helhed og for dele af organisationen.

Arbejdsskadestyrelsen modtager hvert år op mod 40.000 nye anmeldelser af en relativt

ensartet type. Det afgørende for kvalitetsarbejdet i en sagsbehandling har været

en ”Best Practice” som procesredskab. ”Best Practice” er en detaljeret regelsamling,

som oprindeligt blev udarbejdet af medarbejdere fra de kontorer, der opnåede de

bedste resultater i kvalitetsmålingerne. ”Best Practice” beskriver de ufravigelige krav

til den gode og effektive sagsbehandlingsproces og foreligger nu i elektronisk form.

Kvalitetsmålingerne anvendes som et strategisk kontrolredskab med henblik på at

afdække, om ”Best Practice” er blevet implementeret i organisationen.

Kvalitetsmålingerne bygger på brugerinteressentundersøgelser, hvor der er opnået en

eksakt viden om, hvad brugerne mente om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling.

For mere information, kontakt:

Arbejdsskadestyrelsen

Marianne Helweg-Larsen

Æbeløgade 1

2100 København Ø

Telefon: 39177684

E-mail: mhl@ask.dk

20

More magazines by this user
Similar magazines