Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER

KVALITETSUDVIKLING I SUNDHEDSVÆSENET GENNEM

AKKREDITERING

Sundhedsvæsenet i Sønderjyllands Amt

Projektet omfatter i alt ca. 5000 medarbejdere i de tre sektorer omfattet af KISS

projektet.

Sønderjyllands Amts fire somatiske sygehuse, Gigthospitalet i Gråsten, Aabenraa

Kommune samt et antal praktiserende læger gennemfører frem til sensommeren

2003 akkrediterings- og udviklingsprojektet ”Kvalitet I Sønderjyllands

Sundhedsvæsen” – i daglig tale kaldet KISS.

Projektet udføres i samarbejde med den engelske kvalitetsorganisation Health

Quality Service.

KISS’ kendetegn er:

• Tværsektorielt samarbejde

•Kvalitetsudvikling af grænsefladerne, når patienten overgår fra en sektor til en

anden

•Specialuddannelse af fagpersoner, der vurderer kvaliteten på sygehuse, i kommune

og hos praktiserende læger

•Grænseoverskridende samarbejde omkring kvaliteten med St. Franziskus-

Hospital i Flensborg

•Deltagelse af private samarbejdspartnere såsom ISS, Falck m.fl.

I august 2002 var kvaliteten i alle organisationerne vurderet ved selvevaluering.

Der samarbejdes på kryds og tværs i de enkelte organisationer og hen over de

traditionelle skel mellem sektorerne i sundhedsvæsnet, med det formål at opnå

internationalt kvalitetsstempel – akkreditering.

For mere information, kontakt:

Aabenraa Kommune

Gunhild Edemann

Nygade 63 E

6200 Aabenraa

Telefon: 74621200

22

More magazines by this user
Similar magazines