Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

UDVIKLING AF KVALITET I KERNEYDELSER

KONSEKVENT DATAREGISTRERING FORBEDRER BEHANDLING

AF PATIENTER MED BLODPROP

Fredericia Sygehus, Medicinsk Afdeling

Et sygehus i Vejle Amt, i alt ca. 600 medarbejdere, ca. 9.000 indlagte patienter, samt

ca. 36.000 ambulante besøg årligt. Projektet omfatter alene patienter som indlægges med

blodprop i hjertet.

Et kvalitetssikringsprojekt på Fredericia Sygehus har forbedret behandlingen af patienter,

som indlægges med blodprop i hjertet. Ved løbende at sammenholde data på

”dør-til-nål-tid” igennem perioder, sikrer Fredericia Sygehus, at patienterne får den

optimale behandling inden for et bestemt tidsrum. Samtidig giver databearbejdningen

mulighed for at identificere andre kritisk vigtige indsatsområder.

Hos patienter, som indlægges med brystsmerter, udfyldes et skema i journalen, som

løbende suppleres under indlæggelsen. Sygehuset har fastlagt en række kvalitetsmål

for en behandling, herunder at patienten skal behandles inden 30 minutter efter

ankomst til sygehuset. For hvert år beregnes der et (control chart) med henblik på at

vurdere kvaliteten af de gennemførte behandlinger.

Resultaterne viser, at Fredericia Sygehus kan nå deres mål, og at arbejdet med kvalitetssikring

har forbedret behandlingen betydeligt.

For mere information, kontakt:

Fredericia Sygehus

John Markenvard

Dronningensgade 97

7000 Fredericia

Telefon: 76237000

E-mail: jma@fs.vejleamt.dk

25

More magazines by this user
Similar magazines