Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

MEDARBEJDERINDDRAGELSE

28

Kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og fornyelse er blevet et fælles anliggende

for ledelse og medarbejdere. Medarbejderne har i dag en væsentlig rolle i

arbejdet med omstilling af de offentlige institutioner. Medarbejderne vil gerne

tage ansvar og bidrage med energi og viden, når ledelsen giver slip på de formelle

spilleregler og sætter nye rammer for samarbejdet. Det viser de mange eksempler,

som er samlet i denne publikation.

De nye rammer for samarbejdet sættes bl.a. ved, at medarbejderne ikke alene

inviteres med til dialog, men overdrages ansvaret for at gennemføre udviklingsarbejde

i fx projektgrupper. Denne tillid mellem ledelse og medarbejdere

udspringer typisk af et godt internt samarbejdsklima. Det er karakteristisk for

eksemplerne, at Samarbejdsudvalget har en overordnet koordinerende rolle, og at

medarbejderinddragelsen sker i mange forskellige fora.

Eksemplerne viser, at når medarbejderne er med i udviklingsarbejdet, sker erkendelsen

af behov for forandringer undervejs i arbejdet. Når der er mulighed for

medindflydelse, påtager medarbejderne sig et større ansvar og virker som ambassadører

for de nødvendige forandringer. Især når institutionen leverer personbårede

ydelser, hvor kvaliteten i høj grad bestemmes af holdninger og adfærd, er

det særligt vigtigt at inddrage de berørte medarbejdere direkte i arbejdet med

kvalitetsudvikling.

More magazines by this user
Similar magazines