Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

MEDARBEJDERINDDRAGELSE

NY LEDELSESSTRUKTUR I ÅRHUS’ KOMMUNALE

SKOLEVÆSEN

Århus Kommunes Byråd har i efteråret 2001 besluttet at implementere en ny ledelsesstruktur

på folkeskolerne i Århus. Strukturen indebærer et firedelt ledelsesteam

med en skoleleder i spidsen, der kan støtte sig til en pædagogisk leder, en administrativ

leder og en SFO-leder. Disse fire udgør tilsammen skolens ledelsesteam.

Den nye ledelsesstruktur betyder en markant styrkelse af den pædagogiske, den personalemæssige

og den administrative ledelse på skolen. Den bygger på en høj grad

af selvledelse og ansvar for alle medarbejdergrupper. Strukturen modsvarer de krav,

som stilles til den moderne folkeskole i dag. Folkeskolelovens krav til udvikling af

skolens virksomhed, til undervisningsdifferentiering og til det faglige og pædagogiske

samarbejde imødekommes af strukturen. Ligeledes skaber den rum for udnyttelse

af de muligheder for udvikling af en ny og tidssvarende lederrolle, der følger af

lærernes nye overenskomst.

Grundlaget for den ny struktur er en høj grad af delegation til de enkelte team og

de enkelte medarbejdere. Dermed får medarbejderne mere ansvar og kompetence til

at træffe egne afgørelser i respekt for de fælles værdier. Så mange beslutninger som

muligt vil således blive truffet af de, der er nærmest skolens brugere.

Sideløbende med implementeringen af den nye ledelsesstruktur skal snitflader for

arbejdsdelingen mellem Skoleforvaltningen og skolerne vurderes med henblik på, at

skolerne får kompetence i den grad, der sikrer den mest effektive opgaveløsning, og

som skaber den størst mulige medarbejder- og brugerindflydelse.

Foreløbig er den nye ledelsesstruktur implementeret på fem skoler, men samtidig er

flere andre skoler i gang med det forberedende arbejde til at styrke ledelsen. Den

nye ledelsesstruktur vil blive implementeret på de øvrige folkeskoler i kommunen i

takt med de finansielle muligheder. Der blev ved budgetforliget 2002 bevilget midler

til implementering af den nye ledelsesstruktur på skolerne.

For mere information, kontakt:

Århus Kommune, Skoleforvaltningen

Tina Bröner Grimm

Rådhuset

8100 Århus C

Telefon: 89405846

E-mail: tbk@aaks.aarhus.dk

29

More magazines by this user
Similar magazines