Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

FORNYELSE

PARTNERSKABER SIKRER KVALITETSUDVIKLING

Arbejdsdirektoratet

En styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Administrerer lov om arbejdsløshedsforsikring,

lov om ferie og lov om fleksydelse. Ca. 170 medarbejdere. Modtog i 2001

“På vej mod Kvalitetsprisen for den Offentlige Sektor”.

Arbejdsdirektoratet, der siden 1998 har arbejdet med EFQM Excellence

Modellen, indgik i 1999 partnerskab med A-kasserne og A-kassernes Samvirke

for at sikre en velfungerende administration af arbejdsløshedsforsikring i

Danmark.

Formålet med partnerskabet, der har strategisk betydning for Arbejdsdirektoratets

mission, har været at motivere A-kasserne til at arbejde mere systematisk

med kvalitetsforbedringer for at forebygge fejl. En af følgerne af partnerskabet

har været, at Arbejdsdirektoratets rolle som kontrolmyndighed er blevet suppleret

med en ny funktion som samarbejdspartner.

Partnerskabet med A-kassernes Samvirke har bl.a. medført et samarbejde om

gennemførelse af systematisk benchmarking a-kasserne imellem. Internt i

Arbejdsdirektoratet har benchmarking resulteret i nye tværgående samarbejdsformer

og understøttet den generelle organisationsudvikling.

Partnerskabet har været med til at skabe værdi for Arbejdsdirektoratet og dets

interessenter, bl.a. ved reduktion af antal fejl i rådighedssager hos A-kasserne og

stigende kvalitet i afgørelserne.

For mere information, kontakt:

Arbejdsdirektoratet

Per Jensen

Finsensvej 78

2000 Frederiksberg

Telefon: 38148376

E-mail: pje@adir.dk

37

More magazines by this user
Similar magazines