Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

FORNYELSE

PROJEKT SKOLE OG FRITID

Tosprogede børn og unge har hidtil ikke benyttet sig meget af byens fritids- og

foreningsliv. Blandt flygtninge og indvandrere er der typisk ikke tradition for deltagelse

i et organiseret foreningsliv. Men i 1997 tog man initiativ til et projekt,

hvis mål er at give tosprogede børn og unge mulighed for at tage del i det danske

foreningsliv på lige fod med danske børn og unge.

Projektet er motiveret af en overbevisning om, at et aktivt forenings- og fritidsliv

er et væsentligt bidrag til en vellykket integrationsproces. Deltagelse i foreningslivet

kan være med til at sikre, at de tosprogede børn og unge samt deres forældre

får en styrket forståelse for det danske demokrati og den danske ungdomskultur.

På folkeskolerne i Århus Kommune fungerer en række lærere som kontaktpersoner.

Deres primære opgave er:

1. At yde konkret vejledning om bestemte tilbud

2. At tilbyde at følge børnene til en given aktivitet

3. At opbygge kontakter til foreningerne om bestemte tilbud med henblik på en

positiv modtagelse af tosprogede børn.

Foreningerne har til projektet modtaget økonomisk støtte, der bl.a. er blevet

anvendt til køb af materialer. Nogle foreninger har endvidere valgt at udpege faste

kontaktpersoner.

1. Ca. 450 tosprogede børn er hjulpet i gang i foreningslivet (og som sidegevinst

er også 275 danske børn hjulpet i gang.).

2. Der er opbygget et tæt og godt samarbejde mellem foreninger og skoler.

3. En række børn er påbegyndt en positiv udvikling som følge af projektet.

For mere information, kontakt:

Århus Kommune, Skoleforvaltningen

Karsten Baltzersen

Rådhuset

8100 Århus C

Telefon: 8940 3962

E-mail: kab@aaks.aarhus.dk

40

More magazines by this user
Similar magazines