Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

FORNYELSE

SKUB – SKOLEUDVIKLING MED BARNET I CENTRUM

Gentofte Kommune

En kommune i nordsjælland med ca. 68.000 indbyggere. Projektet omfatter 11 skoler

og har et budget på 615 mio. kr.

Gentofte Kommune gennemfører udviklingsprojektet SKUB (Skole, udvikling og

udbygning), for at skabe bedre skoler for kommunens børn.

SKUB sætter ”Barnet i Centrum”. Det er børn, som arbejder med tingene, som

lærer. Derfor er det barnet, som sætter mål for sin læringsproces, stiller spørgsmål,

søger viden, og udvikler sig fra sit eget udviklingstrin. Det sprænger de kendte fysiske

rammer – klasseværelset – både fordi børn kan være på forskellige udviklingstrin

i forskellige fag (f.eks. på 6. klasses niveau i matematik og 4. klasses niveau i

dansk selv om det aldersmæssigt er på 5. klassetrin), fordi børnene opsøger viden

hele skolen, i bibliotek, multimedierum, værksteder, IT og fordi de søger viden hos

lærere med forskellige talenter og kompetencer. Midt i dynamikken er der brug for

tryghed, så børnene har et hjemsted som rammen om gruppen, børnenes og lærernes

planlægning af dagens læring. Desuden har hvert barn sit eget skab.

SKUB er meget procesorienteret. Udvikling sker først, når alle de som er tæt på

børnene, lærere, pædagoger og forældre, deltager og støtter op bag udviklingen.

Derfor starter processen med dialog med alle involverede om mål og midler.

Dialogen er så åben og lyttende, at den fører til forskellige resultater på de forskellige

skoler. SKUB er en projektorganisation bestående af medarbejdere ansat i kommunen

i tæt samarbejde med konsulenter knyttet til konkrete opgaver.

Byggeprojekterne gennemføres i partnerskab med byggefirmaerne, således at kræfterne

også her bruges på at finde løsninger. Resultaterne af SKUB har indtil nu

været positive, bl.a. i form af tilfredshed hos elever, forældre, lærere og pædagoger.

En række ændringer er indført, herunder ny indretning af skoler og indførelse af

nye arbejdsmetoder, mest synligt i den ny Hellerup skole.

For mere information, kontakt:

Gentofte Kommune

Lene Jensby Lange

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Telefon: 39980954

E-mail: lejl@gentofte.dk

43

More magazines by this user
Similar magazines