Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

MÅLSTYRING

52

Målstyring kan være et offensivt værktøj til at forbedre og dokumentere institutionens

resultater. Eksemplerne viser, at resultatkontrakter eller driftsaftaler ikke i

sig selv skaber resultater. Men de kan fungere som en formel ramme til at øge

institutionens, politikernes og brugeres opmærksomhed på de resultater, der skabes

hver dag.

Resultatkontrakter eller driftsaftaler er blevet et udbredt virkemiddel til at sætte

fokus på, hvilke mål, der skal styres efter. Målene omfatter både produktivitetsog

effektivitetsmål samt mål for områder som fx sagsbehandlingstid, ventetid,

brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed.

De kritiske faktorer i forhold til at omsætte resultatkontrakter og driftsaftaler til

målstyring er, at:

•Politikerne får demonstreret sammenhængen mellem politiske ønsker og ressourcer

• Ledelsen etablerer interne rutiner, der omsætter resultatkontrakten til konkrete

mål for de enkelte enheder og opgaver

• Ledelsen opbygger måle- og rapporteringsmetoder som gør, at den løbende

kan følge udviklingen i resultater i forhold til de fastlagte mål

• Ledelsen opbygger en kultur, hvor det er vedkommende for den enkelte medarbejder

at blive målt på sin indsats

•Institutionen dokumenterer sine resultater over for brugere og borgere.

Omfattende målstyring af en hel organisation kan udføres på mange måder. Et

vigtigt fællestræk er, at systematisk arbejde med målinger over en årrække både

giver bedre resultater og øger institutionens forandringsparathed. Målstyring skaber

også mulighed for, at borgere, politikere, embedsmænd og andre institutioner

får indblik i den proces, hvor politiske prioriteringer og ønsker omsættes til

mål og rammer for en konkret offentlig ydelse.

More magazines by this user
Similar magazines