Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

MÅLSTYRING

KONTRAKTSTYRING SOM LEDELSESVÆRKTØJ TIL

KVALITETSUDVIKLING

Ribe Kommune

En kommune i Sønderjylland. Ca. 18.000 indbyggere og ca. 1550 medarbejdere.

I Ribe Kommune er kontraktstyring på vej til at blive det foretrukne ledelsesværktøj

til at skabe kvalitetsudvikling. Motivation for at anvende kontraktstyring

har været kommunens stigende ønske om at skabe større fokus på kvalitetsudvikling

i kommunens institutioner bl.a. ved at skabe åbenhed om ressourcetildeling

og serviceniveau. Målsætningen har endvidere været at sætte brugernes behov og

forventninger i centrum for kommunens ydelser.

Kommunen har siden 1999 arbejdet med at udvikle brugen af kontraktstyring.

Gennem læring er det lykkedes at skabe ejerskab til kontraktstyring på alle

niveauer. Ved at vende den oprindelige top-down tilgang til en bottom-up proces,

har den enkelte institution selv udfyldt kontraktens rammer.

Kontraktstyring er et instrument i kvalitetsudviklingsarbejdet på tre niveauer,

som bindes sammen i en kontinuerlig dialog:

• På politisk niveau skaber kontraktstyring fokus på serviceniveauet. Hvad får

man for pengene, og sat i forhold til hvilke ønsker?

• På administrativt niveau bliver kontraktstyring et informationsredskab, der fortæller

om målopfyldelse i forhold til indsats. Kontraktstyring bliver et redskab

til at planlægge indsatsområder og skabe ejerskab til udviklingstiltag i kommunen

• På institutionsniveau bliver kontraktstyring et redskab til at kvalitetsudvikle de

offentlige ydelser.

Kontraktstyring skaber muligheden for, at borgere, politikere, embedsmænd og

andre institutioner i Ribe Kommune får indblik i den proces, hvor politik

omsættes til en offentlig ydelse.

For mere information, kontakt:

Ribe Kommune

Søren Ladefoged

Giørtz Plads 2

6760 Ribe

Telefon: 79898800

E-mail: sela@ribekom.dk

54

More magazines by this user
Similar magazines