Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TEKNOLOGI SOM DRIVKRAFT

61

Den teknologiske udvikling giver den offentlige sektor en række muligheder for

at effektivisere sine arbejdsgange og nå ud til brugerne på nye måder med information

og service. Anvendelse af fx internet som platform til at føre elektronisk

dialog med brugerne og erstatte papirbaserede rutiner rummer store muligheder

for både at etablere en mere borgernær offentlig sektor med øget brugerservice

og effektiv opgaveløsning.

Teknologien er ikke i sig selv et mirakelmiddel til at opnå kvalitetsudvikling af

den offentlige sektors ydelser. Teknologi skal betragtes som en palet af værktøjer,

der anvendt på rette vis kan være drivkraften i, at andre indsatser inden for kvalitetsudvikling

får øget betydning for brugerne og institutionens effektivitet. Det

betyder, at teknologianvendelse og teknologivalg har strategisk betydning for

institutionens virke, og skal betragtes som en opgave, der systematisk indgår i

institutionens øvrige strategiske valg.

En række eksempler handler om, at bruge teknologiske muligheder til at udføre

arbejdet på smartere måder. Det kan være ved:

•Digitalisering af brugerdemokrati

• Anvendelse af eksisterende databaser mere hensigtsmæssigt i forhold til institutionens

rolle som formidler af viden

•Automatisering af arbejdsopgaver (elektronisk sagsbehandling)

•Elektronisk udveksling af oplysninger mellem institutioner, der samarbejder

(fx amtslige, kommunale og lokale institutioner)

•Systematisk dataindsamling og anvendelse af data til at overvåge og planlægge

indsats.

More magazines by this user
Similar magazines