Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TEKNOLOGI SOM DRIVKRAFT

ELEKTRONISK UDVEKSLING AF INFORMATIONER I

SUNDHEDSSEKTOREN

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Aalborg sygehus

Fire lægehuse i Aalborg Kommune

Der udveksles årligt mere end 400.000 meddelelser mellem Aalborg Kommune,

Aalborg Sygehus og de praktiserende læger. Ved anvendelse af IT mellem parterne

kan udveksling af rutinemæssige informationer effektiviseres og gøres mere

fejlfri og sikker.

Formålet med projektet, der er banebrydende inden for sundhedsområdet, er at

forbedre kvalitetsniveauet i samarbejdet og informationsudvekslingen mellem

kommune, sygehus og praktiserende læge til gavn for borgerne. Projektet skal

endvidere leve op til WHO’s kvalitetskriterier. Projektet er et såkaldt IT-fyrtårnsprojekt,

hvis løsninger skal kunne implementeres bredt også uden for

Nordjylland.

Projektet er en del af et større projekt, Det Digitale Nordjylland. Aalborg

Kommune er i forvejen langt med udviklingen af IT-kompetencen på sundhedsområdet

(i hjemmeplejen), og projektet ”Udveksling af informationer i sundhedssektoren”

bygger på disse erfaringer.

Den elektroniske kommunikationsudveksling i projektet ”Udveksling af informationer

i Sundhedssektoren” er baseret på en landsdækkende standard, som er

udarbejdet af MedCom, Center for Sundhedstelematik og baseres på Edifacter,

som er den gældende forsendelsesteknologi inden for den danske sundhedssektor.

For mere information, kontakt:

Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Carsten S. Mortensen

Danmarksgade 17

9000 Aalborg

Telefon: 99315448

E-mail: csm-aeldre@aalborg.dk

62

More magazines by this user
Similar magazines