Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TEKNOLOGI SOM DRIVKRAFT

MERE SAMMENHÆNGENDE ADMINISTRATION GENNEM NYT

SAGSBEHANDLINGSSYSTEM

Ringkøbing Amt, Teknik og Miljøforvaltningen

Forvaltningen løser amtets omgaver inden for bl.a. vejvæsen, kollektiv trafik, fysisk

planlægning og miljøadministration. 175 medarbejdere.

Stigende sagsmængde og stadigt større krav til kortere sagsbehandlingstider fra

mange sider har ført til, at Ringkjøbing Amt arbejder med udvikling af et nyt

avanceret sagsbehandlingssystem. Systemet skal lette den daglige sagsbehandling,

herunder samarbejdet i forhold til kommuner og stat, så borgerne oplever en

effektiv ”sømløs” administration.

Arbejdet med det nye sagsbehandlingssystem er baseret på arbejdsgangsanalyser

af de største sagsområder og omfatter følgende elementer:

•Opstilling af en datamodel, der er grundlag for en automatisk brevgenerering

bestående af standardtekster med lovhjemmel, klagevejledning m.v., så medarbejderne

alene skal formulere den faglige vurdering og en evt. afgørelse

•Udvikling af elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, der bl.a. håndterer

indscannet post og e-mails

•Udvikling af geografisk informationssystem, der knytter alle sager med geografisk

indhold elektronisk til landskabet

•Internetadgang, så de fleste sager kan ses via internettet

• ”Sømløs” administration i form af en sammenhængende og enkel høringsprocedure.

For mere information, kontakt:

Ringkøbing Amt

Teknik og Miljø

Jens Wolf Jespersen

Damstædet 2

6950 Ringkøbing

Telefon: 96753599

E-mail: tmjwj@ringamt.dk

63

More magazines by this user
Similar magazines