Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TEKNOLOGI SOM DRIVKRAFT

OVERVÅGNING AF SAMMENHÆNGE MELLEM MILJØ OG

SUNDHEDSTILSTANDEN HOS BORGERNE

Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt

En decentral statsinstitution under Sundhedsstyrelsen, som er en del af Sundhedsministeriet.

Overvåger sundhedstilstanden i samarbejde med lokale myndigheder.

Som lokal sundhedsmyndighed modtager Embedslægeinstitutionen ofte henvendelser

fra borgere, sundhedspersoner, fx læger eller sundhedsplejersker og miljømyndigheder

om mulige sammenhænge mellem miljøforhold og observerede

sygdomme fx kemisk industri i forhold til ophobede tilfælde af lungekræft, luftvejsforurening

i forhold til astma eller dambrug i forhold til medfødte misdannelser.

For at kunne svare på disse henvendelser sammenholdes data fra miljøområdet

og data fra sundhedsområdet ved hjælp af GIS-sundhed, som står for ”geografisk

informationssystem og sundhed”, der omfatter de databaser, der findes på sundhedsområdet

i Danmark (Dødsregistret, Cancerregistret, Registret for medfødte

misdannelser m.fl.). Overvågningen gør det muligt hurtigt at bidrage med faglige

kommentarer til pludselig opståede ”miljøkatastrofer”, mens historierne i

medierne endnu er aktuelle.

Embedslægeinstitutionens overvågning har bidraget med videnskabelig viden,

som det tidligere tog måneder for forskere at gennemføre.

For mere information, kontakt:

Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt

Børge Sommer

Nørreport 9

6950 Ringkøbing

Telefon: 97321722

E-mail: bso@eli.rng.dk

64

More magazines by this user
Similar magazines