Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

TEKNOLOGI SOM DRIVKRAFT

DET DIGITALE ÆLDRERÅDSVALG

Høje-Taastrup Kommunes Ældreråd

Projektet omfattede 7.420 stemmeberettigede borgere ved valget til Ældrerådet i

2001.

Høje-Taastrup Kommune og Kommunedata indgik i 2001 partnerskab om digitalisering

af kommunens ydelser. Formålet var bl.a. udvikling af E-demokrati,

nye former for interaktiv dialog og kommunikation mellem lokalområdets borgere,

foreninger, virksomheder og politikere. Kommunen valgte at afprøve dette

ved valget til Ældrerådet, hvor digital afstemning som stemmeform blev tilbudt.

I projektet om digitalisering af ældrerådets valg skulle der tages hensyn til de

over 60-åriges tilgang til IT og Internet. Det essentielle ved at tilbyde den digitale

mulighed var, at der skulle skabes tryghed blandt de ældste grupper om, at de

fortsat kunne brevstemme. Af 7.420 stemmeberettigede borgere valgte 3.453

personer at brevstemme og 282 valgte den digitale form.

Et andet synligt resultat af partnerskabet er Ældrerådets hjemmeside.

Høje-Taastrup Kommune vil fortsat arbejde med udvikling af digitale løsninger.

For mere information, kontakt:

Høje-Taastrup Kommune

Anne Hune Gjerrild

Bygaden 2

2630 Taastrup

Telefon: 43591704

E-mail: annegj@htk.dk

65

More magazines by this user
Similar magazines