Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

KVALITETSARBEJDET

Inddragelse af medarbejdere – det er svært at skabe det rum omkring den daglige

opgavevaretagelse, der muliggør en bred inddragelse af medarbejdere i målfastlæggelsen

for kvalitetsarbejdet og den efterfølgende udvikling og fastholdelse af

hensigtsmæssige processer.

Indlejring af projektets resultater og rutiner i driften – det er svært at bevæge sig

fra projektets midlertidige tilstand til en driftssituation, hvor ansvaret for de fortsatte

fremskridt er bredt forankret i driften.

Det er svært, ja, men bestemt ikke umuligt!

I det følgende vil vi uddybe ovennævnte udsagn, og vi vil runde indlægget af med

at pege på, hvad man konkret kan gøre for at understøtte sit arbejde med kvalitetsudvikling.

Fra teori til praksis

73

Modeller - bliver man let forført af

Modellerne har mange navne, Balanced Scorecard, Excellence Modellen, KVIK,

CAF, EFQM og meget mere. Fælles for disse modeller er, at de er holistiske, og

mener at kunne give sammenhængende svar på grundlæggende spørgsmål om god

institutionsledelse. Modellerne er ofte formuleret i et sprog, der er managementpræget

og svært at relatere til den konkrete dagligdag. Dertil kommer, at de ofte

lover en bedre fremtid, hvor alting er lettere og bedre. Modellerne “snyder” let,

fordi de alt for ofte viser et problemløst univers – i værste fald foranlediger de til

at tro, at der findes et quick-fix, hvor man uden videre besvær realiserer hurtige,

lette og varige forbedringer. Modellernes styrke er, at de præsenterer en samlet

ramme omkring kvalitetsarbejdet og kan tilføre nogle nye, nyttige begreber. De

skal imidlertid bruges med åbne øjne og et kritisk sind og frem for alt ikke blokere

for en ellers fornuftig udvikling i en konkret institution.

"Det er svært men helt nødvendigt at få forankret den teoretiske model i vores

egen måde at tænke på, og vælge de elementer ud, der giver god mening netop

for os."

Betty Steglich-Petersen, vicefængselsinspektør, Kragskovhede Statsfængsel

Nye modeller bliver meget let “oversolgt”

Ildsjælene er på en gang det stærkeste og det svageste led ved introduktionen af

kvalitetsarbejdet. Der er ingen tvivl om, at introduktionen af ethvert nyt tiltag

More magazines by this user
Similar magazines