Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

KVALITETSARBEJDET

For meget fokus på proces og for lidt på resultater

Når kvalitetsarbejdet indkøres i institutionen sker det normalt i en midlertidig

projektorganisation. For et projekt vil løsningen af et problem – projektets kommissorium

– meget ofte være mere interessant end det resultat, der efterfølgende

viser sig i driften. Ved at fokusere på processen frem for resultatet, bliver man let fanget

af, hvordan ting skal gøres, og mindre af, hvad der er et godt resultat. Der er

ingen tvivl om, at udvikling af processer kan give bedre resultater, men det forudsætter,

at man gør det rigtigt: Det er ikke nok alene at beskrive en proces; der skal

sættes mål og måles på outputtet løbende – ellers bliver det kun til “grundforskning”.

Hvad kan der gøres?

78

Hvis man som offentlig leder kaster sig ud i kvalitetsarbejdet, er der en række ting

man skal tage højde for;

•Tidsperspektivet – selvom man syntes, at det går rigtigt godt i ens egen institution,

så skal man være klar over, at indarbejdelsen af kvalitetstankegangen i en

institution tager minimum fem år. Alle fem år vil opleves som en rejse – op ad

bakke. Hvor vedholdenhed vil blive den største dyd.

•Introduktionen bør ske i de daglige arbejdsprocesser og ikke i de overordnede

kriterier vedrørende lederskab og strategi. Frem for at forklare hvad hele kvalitetsmodellen

handler om, er det langt bedre, at de enkelte medarbejdere får

kendskab til, og bruger metoderne i praksis. Start småt og godt – frem for stort

og flot. Og husk at involvere medarbejderne.

• Sæt mål og efterspørg resultater for alle processer. Den løbende opfølgning – og

her taler vi om den ugentlige opfølgning – er alfa og omega for, om det lykkes.

Efterspørg resultater – og forbedringer af processerne.

• Sørg for valide målinger og målemetoder – ellers vil der ikke opstå behov for og

incitament til at undersøge og anvende andres resultater (best practice).

More magazines by this user
Similar magazines