Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

HELHEDSORIENTEREDE LEDELSESMODELLER

Hvor kommer ledelsesmodellerne fra?

84

De tre ledelsesmodeller, der her fokuseres på, er alle dukket frem inden for de sidste

ca. femten år. Modellerne udspringer især fra to kilder:

• Kvalitetstraditionen eller TQM, som det hed i 80’erne og 90’erne, er den ene

hovedkilde til de nyere ledelsesmodeller – de såkaldte excellence modeller:

Baldrige modellen i USA (1987), EFQM Excellence Modellen i Europa (1991)

og tilsvarende modeller i andre lande. Hertil kommer de nye offentlige modeller

CAF og KVIK. Disse modeller er således mere eller mindre internationale

koncepter, og der er løbende udveksling af erfaringer og læring mellem de forskellige

organisationer bag modellerne (EFQM, European Network for Public

Administration, National Institute of Standards & Technology Baldrige Award

ISO osv.).

Modellerne er udviklet ud fra følgende udgangspunkter:

>Traditionen for at arbejde med systematiske kvalitetsforbedringer.

>Erfaringerne med brug af kvalitetsstandarder – med ISO 9000 serien som

flagskibet – herunder også konceptet med uvildig, ekstern bedømmelse

(audit).

>Uddeling af kvalitetspriser til de allerbedste. Denne idé opstod i kvalitetssammenhæng

i Japan helt tilbage i 1950’erne (Deming Prize).

> CAF udspringer af et ønske blandt offentlige europæiske institutioner om, at

få et fælles redskab til selvevaluering og på sigt ved hjælp af CAF at skabe

mulighed for læring blandt institutionerne på tværs af grænser.

På sundhedsområdet er der ud fra kvalitetstraditionen udviklet nogle holistiske

såkaldte akkrediteringsstandarder med rødder i Storbritannien og USA. Disse koncepter

er aktuelt på vej ind i det danske sundhedsvæsen som led i udviklingen af

en ny dansk kvalitetsmodel.

Regnskabstraditionen er den anden hovedkilde til ledelsesmodellerne. Revisorer

og regnskabsfolk har i stigende grad erkendt, at de gode gamle økonomiske regnskaber

var utilstrækkelige til at give et dækkende billede af en virksomheds præstationer,

værdi og fremtidige muligheder for succes. Dette skyldes ikke mindst, at

viden er blevet en stadig mere kritisk produktionsfaktor, og at alle virksomheder

skal evne at manøvrere balanceret i forhold til forskellige, stadigt stærkere interessenter.

Ud fra regnskabstraditionen har vi således set udviklingen af en lang række

nye, helhedsorienterede modeller, fra Balanced Scorecard (BSC) til Videnregnskab,

More magazines by this user
Similar magazines