Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

HELHEDSORIENTEREDE LEDELSESMODELLER

bag disse modeller. Uanset dette tegner der sig dog for både BSC og Videnregnskaber

blandt brugere i den offentlige sektor, forskere og konsulenter en

fælles forståelse af, hvad modellerne omfatter, som det følgende er baseret på.

I oversigtsform kan opbygningen og indholdet af de tre ledelsesmodeller illustreres

som nedenfor.

EFQM Excellence Modellen®

EFQM modellen er et ledelsesværktøj, der kan bruges til:

•Selvevaluering af, hvor langt på rejsen mod excellence, institutionen er. Ved en

selvevaluering kan modellen bruges som inspiration til at afdække og forstå

udfordringer på vejen mod excellence og til at beslutte, hvilke resultater der skal

forbedres, og hvilke indsatser der skal sikre disse forbedringer.

•Et fælles ledelsessprog, der anvendes i strategiprocessen og den daglige ledelsesdialog.

•En struktur for institutionens ledelsessystem.

De to vigtigste komponenter i modellen er:

86

•En spørgeramme bestående af 9 kriterier med underkriterier og eksempler.

Spørgerammen bruges til evaluering af, hvilke resultater, der opnås, og af hvordan

man driver og udvikler sin institution (hvilke resultater opnår vi, hvad gør

vi, og hvordan hænger det sammen?). Kriterierne med underkriterier og eksempler

udgør en præcis, logisk og udfordrende ramme for den løbende udvikling

af institutionens ledelsessystem.

INDSATS RESULTATER

Medarbejdere

Lederskab

Politik og

Processer

Kunde

Resultater

Strategi

Resultater

Partnerskab

og Ressourcer

INNOVATION OG LÆRING

Medarbejder

Resultater

Samfunds

Resultater

® The EFQM Excellence Model er et registreret varemærke

More magazines by this user
Similar magazines