Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

HELHEDSORIENTEREDE LEDELSESMODELLER

Videnfortælling

Hvad består et Videnregnskab af?

Ledelsesudfordringer

Indsatser

Disse fire komponenter udgør den analytiske del af videnregnskabet, som så kan

rapporteres i form af en regnskabsrapport. Videnregnskabet er ikke baseret på en

kausalitetsmodel – i modsætning til kriterierne i EFQM Excellence Modellen og

strategikortet i BSC. I Videnregnskabet er det videnfortællingen, der rummer sammenhængen

mellem videnressourcerne og nøgletallene. Denne mere fortællende

årsags-virknings-sammenhæng skyldes, at videnregnskabet bygger på en opfattelse

af, at den verden institutioner opererer i, er for kompleks til at kunne omfattes af

”faste” kausalitetsforhold som afspejlet i de to andre ledelsesmodellers struktur.

Udbredelse af ledelsesmodellerne i den offentlige

sektor i Danmark

90

Indikatorer

Siden lanceringen af ”Kvalitetsprisen for den offentlige sektor” i 1997 har EFQM

Excellence Modellen vundet udbredelse i visse dele af staten. Endvidere bruges

excellence modellen enkelte steder i den kommunale sektor. Men det er forventningen,

at den nye KVIK model, som introduceres i 2003, vil blive anvendt bredt

i den offentlige sektor i de kommende år.

Balanced Scorecard anvendes i en tidligere version i form af balanceret resultatopgørelse

(”en udvidet kontoplan”) i ganske mange offentlige institutioner, både i

staten og den kommunale sektor. Vejledninger fra Kommunernes Landsforening

og Økonomistyrelsen har også anbefalet brugen af sådanne målstyringsværktøjer.

Det er stadig kun i få frontløber-institutioner, som dem der eksempelvis er nævnt

nedenfor, at BSC anvendes i sin fulde udstrækning.

More magazines by this user
Similar magazines