Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

HELHEDSORIENTEREDE LEDELSESMODELLER

Ledelsesmodel EFQM Excellence Modellen ® Balanced Scorecard Videnregnskabet

Modellens hovedsigte

Anvendelse

Unikke styrker

Udvikling af organisatorisk

excellence i alle aspekter.

Udgangspunkt i balancering i

forhold til alle interessenter,

herunder det omgivende samfund

(overvejende udefra-ind).

Systematisk selvevaluering – fx

som input til strategier og som

grundlag for resultatkontrakt

mv.

Logisk opbygget og holistisk

referenceramme (sprog) for

ledelse mod excellence og for

systematisk benchmarking.

Fokusering af hele institutionen

ud fra strategier.

Udgangspunkt i at levere

værdi til ejeren og fastlæggelse

af strategier herfor

(overvejende udefra-ind).

Systematisk udvikling af strategier

gennem strategikort.

Systematisk implementering og

opfølgning på strategier, fx

gennem resultatkontrakt og

opfølgning i planprocessen på

resultater og indsatser.

91

Fokusering på viden, kompetencer

og videnressourcer som

omdrejningspunkt for institutionens

fremtidige værdiskabelse

(overvejende indefra-ud).

Arbejde med formulering og

implementering af videnstrategier.

Ramme for kommunikation

af videnstrategier.

Regnskabsmodel for videnressourcer.

Med kriterierne og RADAR er Strategikortet er et intuitivt Et enkelt værktøj til at opstille

EFQM modellen den mest værktøj til at udvikle strategier og kommunikere mere holisti-

gennemarbejdede og erfarings- og til at fortælle historien om ske regnskaber

baserede ledelsesmodel i ver- strategierne i hele institutio- Videnfortællingen kan være en

den.nen.

god ramme til at fortælle histo-

RADAR er et intuitivt kvali- I BSC omsættes strategier til rien om mission og vision i en

tetsforbedringsværktøj, der kan mål og succeskriterier på alle alternativ opsætning.

bruges i hele institutionen. niveauer, helt ud til den

enkelte medarbejder i en MUS

samtale.

Videnregnskaber har været anvendt siden 1997 i en række offentlige institutioner,

herunder nogle, der medvirker i det udviklingsarbejde, der foregår i regi af

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Den første guideline blev

lanceret i 2000.

Samspillet mellem modellerne – forskelle og

ligheder

De tre ledelsesmodeller, som denne artikel handler om, kommer som nævnt fra

forskellige udgangspunkter, hvilket er en væsentlig del af forklaringen på deres forskelligheder.

Lighederne skyldes parallelle bestræbelser på at sikre modellerne en

holistisk tilgang til institutionen, bestræbelser, som udspringer af de samme historiske

udfordringer for institutioner.

More magazines by this user
Similar magazines