Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

HELHEDSORIENTEREDE LEDELSESMODELLER

94

I skrivende stund er EFQM Excellence Modellen den mest udbredte ledelsesmodel

i den offentlige sektor, især i staten. I denne vurdering er ikke indregnet de

mange offentlige institutioner, der anvender en eller anden form for balanceret

resultatmåling, fordi dette ikke kan betragtes som en ledelsesmodel. Anvendelsen

af mere end én ledelsesmodel sker typisk ved, at institutioner, der bruger EFQM

Excellence Modellen, beslutter at introducere yderligere en ledelsesmodel for at

styrke fokus på udvalgte områder, hvor man gennem selvevaluering har afdækket

et forbedringspotentiale. Da erfaringerne med at supplere EFQM Excellence

Modellen på den måde er positive, vil man helt sikkert i de kommende år opleve

denne udvikling som en trend i den offentlige sektor. Som KVIK-projektet tegner

sig nu, bygges der her på CAF, men med KVIK får man operationelle værktøjer

møntet på enkelte kriterier, hvormed fokus i institutionen kan styrkes.

Det er omvendt endnu for tidligt at vurdere, om vi i de kommende år vil se den

samme tendens den anden vej, fra institutioner, der er startet med BSC eller

Videnregnskabet.