Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

HELHEDSORIENTEREDE LEDELSESMODELLER

Institutionens udgangspunkt og

strategiske udfordringer

• CAF/KVIK modellen kan vælges ud fra de

samme behov som EFQM Excellence Modellen

(se nedenfor), men har yderligere den fordel at

være mindre kompleks og dermed mindre ressourcekrævende

at anvende. CAF/KVIK vil derfor

også være oplagt at overveje for mindre institutioner

og for “begyndere”.

•Behov for afklaring af, hvordan forskellige interessenters

behov imødekommes på en balanceret

måde

• Ambition om at udvikle excellence – dvs. opnå

fremragende resultater gennem velbegrundede

indsatser – bl.a. inspireret af best practice i andre

institutioner.

• Ambition om at øge fokus og sammenhæng i

institutionen (styrke ”de røde tråde”).

•Behov for etablering af fælles ledelsessprog – som

også anvendes i mange andre institutioner, herunder

nogle af verdens bedste institutioner, både

i privat og offentlig sektor.

•Behov for at gennemføre systematisk og udfordrende

selvevaluering – fx som input til strategisk

analyse (det interne perspektiv).

•Behov for afklaring af strategier gennem fælles

ledelsesdialog

•Behov for kommunikation af strategier til alle i

institutionen (fortælle historien om strategierne)

med henblik på øget kendskab og forståelse for

strategierne hos alle medarbejdere.

•Behov for mere fokuseret styring ud fra de slutresultater,

institutionen skal præstere.

•Behov for et strategisk funderet system til identificering

af og opfølgning på nøgletal og på strategiske

indsatser, herunder til at skabe øget fokus i

planprocessen.

CAF

EFQM Excellence

Modellen

BSC

95

Anbefalet ledelsesmodel

More magazines by this user
Similar magazines