Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

detvirtuellegalleri.dk

Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

Den amerikanske forsker Margaret L. Peters erkender, at det er et dilemma, at

staveundervisning forbindes med formel undervisning, hvorfor hun oplevede mange lærere

bortkaste struktureret staveundervisning til fordel for en undervisning inspireret af den

naturlige læringstilgang, da struktureret staveundervisning ikke er i overensstemmelse med en

moderne barnecentreret pædagogik (Peters, 1967). Peters’ udgivelse Spelling: Caught or Taught?

kaster lys på problematikken om struktureret staveundervisning overfor en naturlig

læringstilgang, og Peters påpeger, at problemet har været aktuelt i USA siden slut 1960’erne,

hvor man allerede beskæftigede sig med kreativ skrivning etc. Peters argumenterer for

Struktureret staveundervisning, da læsning ikke medfører stavefærdigheder, som den naturlige

læringstilgang hævder det. Argumentationen henter Peters deri, at der findes belæste og litterære

personer som ikke kan stave. Peters konkluderer på den baggrund, at en naturlig læringstilgang,

som fokuserer på læsning og skrivning som vejen til stavning, ikke er den bedste tilgang til

staveundervisningen.

I forlængelse af beskrivelsen af struktureret staveundervisning finder vi det relevant at

præsentere de såkaldte staveudviklingsmodeller. Disse modeller søger via skemaer, at opstille

strukturerne for børns staveudvikling.

Den norske professor Bente Eriksen Hagtvet har udformet nedenstående model for børns

skriveudvikling, og ifølge den fremgår det, at børn allerede i førskolealderen påbegynder deres

skriveudvikling.

Niveau 1: Præ-fonetisk skrivning

Trin a. Kruseduller og symboler uden bogstavlignende træk

Trin b. Bogstaver eller grupper af bogstaver

Trin c. Global skrivning (navneskrivning)

Niveau 2: Fonemorienteret skrivning

Trin a. Ord og sætninger med korrekt repræsentation af lyd/bogstav

Trin b. Korrekt fonemorienteret skrivning

Trin c. Fonetisk skrivning med begyndende brug af ortografiske mønstre

13

More magazines by this user
Similar magazines