Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

detvirtuellegalleri.dk

Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

6.3 Anvendelse af naturlig læringstilgang i staveundervisningen

En af de fejlantagelser, som vi påpeger i forhold til den naturlige læringstilgang, er antagelsen

om, at der ikke må foregå tilrettelagt undervisning. En af de store tilhængere af den naturlige

læringstilgang i forhold til stavning er den amerikanske professor og ph.d. Sandra Wilde. Ifølge

Wilde, bør enhver undervisning indbyde til elevernes udforskning af sproglige mønstre samtidig

med, at den støtter eleverne i deres arbejde med at udvikle strategier.

Wilde bygger sit arbejde på et funktionelt sprogsyn og et kommunikativ sprogtilegnelsessyn, og

hun argumenterer for, at en effektiv staveundervisning bør inkludere en kombination af

læsning, skrivning og lærerorganiseret undervisning. Wilde tager endvidere afstand fra diktater

og endeløse lister af staveord, undervisning i staveregler og udfyldelse af opgaveark i

stavebøger. I sin seneste udgivelse Spelling Strategies and Patterns – what kids needs to know, grades 3-5

fremlægger Wilde sit bud på et materiale til staveundervisningen. Bogen er opdelt i to typer

undervisningslektioner, som betegnes som henholdsvis Strategies og Patterns. I den resterende del

af opgaven vil disse omtales som henholdsvis strategier og principper. Strategierne, hvis formål er

at hjælpe eleverne med stavning i skriveprocessen, opdeles i fire underkategorier: Generelle

strategier, ordbogsstrategier, redigeringsstrategier og en kategori af strategier for elever, der har

udfordringer med stavetilegnelsen. Principperne opdeler Wilde i tre undergrupper: Simple

principper, mere komplekse principper og berigelse. Vi oversætter Patterns til principper og

ikke mønstre, da lektionerne i Patterns svarer til en undervisning i retstavningsprincipperne, som

blev præsenteret i afsnit 3.

Anbefalingen fra Wilde er, at lærerne skal bruge tid på at undervise i stavning men på en måde,

som bygger på elevernes egne tekstproduktioner og elevernes naturlige sproglige interesse, og

som ikke optager en stor del af den daglige undervisning.

Med udgangspunkt i de vedlagte uddrag fra Spelling Strategies and Patterns – what kids needs to know,

grades 3-5 ønsker vi at diskutere følgende:

- Hvilken betydning får den naturlige læringstilgang for lærerens didaktiske overvejelser?

- Er den naturlige læringstilgang, som Wilde repræsenterer, forenelig med Trinmål og

Læseplan i FMD 2009?

31

More magazines by this user
Similar magazines