Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

detvirtuellegalleri.dk

Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

Vi stillede os i afsnit 4. 4 om struktureret staveundervisning undrende overfor, at tilhængere af

struktureret staveundervisning drager den konklusion, at undervisning i klassiske stavefejl vil

hjælpe mennesket i mødet med stavefejl og konkluderede derfor på baggrund af teorien om

naturlig læringstilgang samt vores introduktion af begreberne fejlregistreringssans og

fejlkorrigeringssans, at mennesket i sin tilgang til stavning ikke trækker på tillærte grammatiske

regler og sprogets strukturer i mødet med en stavefejl. I denne forbindelse konkluderede vi

ligeledes, at en pragmatisk tilgang til stavning vil vægte det praktisk gennemførlige frem for at

vægte, hvad der for eleven kan synes som ulogiske strukturalistiske systemer.

Der kan ikke generaliseres på baggrund af de empiriske data fra observationerne, da disse er for

begrænsede. Den foreløbige konklusion på observationerne er dog, at der generelt ikke opstod

mange motiverede læringsøjeblikke i forhold til stavning, hvilket måske kan finde sin

begrundelse i den tendens, vi sporede hos lærerne til at anse elevernes forundringer og

spørgsmål som en uvelkommen afbrydelse af den fælles undervisning. Desuden kan vi

konkludere, at en faktor som lærerpersonlighed muligvis også har indflydelse på motiverede

læringsøjeblikke.

(MB og DM)

35

More magazines by this user
Similar magazines