Meddelelser 2008 - Ole Rømers Venner

oleroemer.dk

Meddelelser 2008 - Ole Rømers Venner

Vardø og Tahiti med geografiske koordinater henholdsvis +70o, 3,3lo, 2ø, og -

17o,8, 149",5 v. ligger næsten diameualt modsat og gav en lang basislinje for

parallaksemålingen med stor differens mellem de to varigheder; den fremtræder dertil

forøget som følge af Jordens rotation. Halley påpegede allerede i sin athandling, at

der ved dette rette valg af observationsposter kunne regnes dermed.

Passagen i 1769 blev set forløbe langs korder, der lå højere end solskivens centrum,

og passagen blev fra det sydligt liggende Tahiti set foregå langs an højere liggende og

dermed kortere korde end set fraYardø.

Venus har relativt til Jorden en hastighed i sin bane på ca. 5 kmlsec, Tahiti som

følge af Jordens rotation enbevægelse i modsat retning på ca.0.45 km/sec; pæsagens

varighed måtte derfor ses forkodet: Yardø på den "anden side" Jordens nordpol har i

samme bevægelse en hastighed på 0.15 km/sec, men i samme retning som Venus; det

måtte betyde, at passagen ses forlænget. Alt i alt - differensen mellem de to

varigheder Yardø - Tahiti fremtræder forlænget, og den uundgåelige observations-

usikkerhed bliver - relativt til denne differens - mindre.

International kampagne

En storstilet international kampagne blev udbygget for at udnytte 1769-passagen. Et

par tal vil antyde dens omfang. Newcomb anvender ved sin definitive behandling af

det samlede materiale observationer foretaget af over 100 observatører fordelt på

mere end 50 observationsposter.

De videnskabelige akademier i London, Paris og St. Petersborg fremsendte i tide

henstillinger til regeringer og astronomer om at tage del i denne fælles opgave især

for dermed at sikre, at der blev sendt ekspeditioner ud over Jorden, så at der hemkom

basis-linjer for parallaksemålingen af stor udstrækning og gunstig beliggenhed. Det

anes, at der bag nogle regeringers positive holdning til henstillingerne lå en god

hoben handels- og koloniseringsspekulationer, men forskningen drog i hvert fald

nytte deraf, og astronomer kom ud på langtmkne og besværlige rejser, der var

forbundet med adskillig risiko.

46

More magazines by this user
Similar magazines