Meddelelser 2008 - Ole Rømers Venner

oleroemer.dk

Meddelelser 2008 - Ole Rømers Venner

Jupiter stod i de år for lavt for Vardø til, at dens måners tbrmørkelser kunne

observeres, og en formcrkelse lillejuleaften af Jordens måne gik tabt i skyer, og -

øens præst blev spydig derover! Nogle okkultationer af klare stjemer, som Sajnovics

havde forudberegnet, kunne heller ikke observeres, men endelig en solfiormørkelse

dagen efter passagen gav en værdi for længden.

Hells koordinater er flg.:

p :+70022'35", l.: ?H 4m 32s ø. (Grw.)

En modeme bestemmelse udført i 1876-78 af H. Mohn ( l8) gav flg. resultat:

g:+70o22'l?", l,:?H4m34sø.

Sajnovics førte dagbog på hele rejsen, og et her gengivet uddrag 0f. s. ??) rned

forventning og endelig jubel over de lykkeligt gewrcmfø*e observationer lader

mærke adskilligt af den stemning, som mange kender fra toøle solformørkelser..

Observationerne af de to indre kontakær (II. og III. kontakt), fiorklaret med Hells

egne ord, gives i øbelform (s. ??).

Sajnovics omtaler i uddraget af dagbogen observationer af solkulminationer og

korresponderende højder, foretaget til kontrol af urenes gang. Littrow har senere (19)

vist, at endnu et sæt korresponderende højder kunne have betydet en mere entydig

beregning af urgangen, men meteorologiske forhold kan have hindret yderligere

obsevationer. Det ur, Hell bragte med fra Wien, blev ekspeditionens hoved-ur; det ur,

han lånte i København, gik dådigt, hvad enten det nu var et mindre godt ur, eller det

ikke har kunnet tåle den lange rejse. De i tabellen, i dens kolonne mærket Littrow,

givne tidspunk;ter er beregnet med de urkorrektioner, som Littrow finder er de mest

sandsynlige.

Hell har i sin beretning om ekspeditionen et stort atsnit om, hvordan en kontakt

mellem Venus og solranden bedst observeres, og han påpeger deri, at da Venus

relativt til solskiven bevæger sig otte gange langsommere end Månen, kan

kontakttiderne i nøjagtiehed ikke komme på højde med kontakter ved

solformørkelser. Derimod behandles dråbe-fænomenets indflydelse på en kontaknid

ikke, og Hell havde dog set dråben ved III. kontakt (it tabellen), tilmed under

50

More magazines by this user
Similar magazines