Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

I gravesikker afstand over ledningen skal der eventuelt placeres en afdækning eller

et advarselsbånd. Type og placering fremgår i påkommende tilfælde af SAB.

Kontrol

Overholdelse af materiale- og udførelseskrav kontrolleres fortløbende på grundlag

af kravene i SAB og udbudskontrolplanen, hvor omfanget kan være oplyst.

Endvidere kontrolleres udlægningen af afdækning eller advarselsbånd.

2.4.4 Retablering af overfladelag

Alment

Ingen bemærkninger.

Materialer

Græsfrø til ud såning vil være specificeret i SAB.

Evt. gødskning fremgår af SAB.

Udførelse

Alle markarealer der har været udsat for gravearbejde, kørsel eller materialeoplag

skal grubes i 0,50 m dybde med 0,50 m afstand. Dette skal udføres inden

muldudlægning og kørsel herefter må alene ske for muldudlægning.

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at eksisterende anlæg under/i terræn ikke

beskadiges under grubningen.

Ved retablering i muldbelagte arealer skal retableringen foretages således, at der

opbygges den samme lagdeling som oprindeligt.

Til fyldninger i ubefæstede arealer komprimeres til en lejringstæthed svarende til

den omgivende jord, så differenssætninger ikke forekommer.

Efter endt færdigregulering skal ubefæstede arealer have det foreskrevne profil ±

10 mm/m.

Afvigelser må ikke være ensidige

Efter endt retablering skal arealerne fremstå som de omgivende med hensyn til

kvalitet og udseende og entreprenøren skal i tilbuddet indregne eventuel

supplering af ødelagte materialer, herunder grus, stabilt grus, ral og lignende.

Kontrol

Det skal kontrolleres, at der tilsås med de foreskrevne sorter og mængder, og at

græsset

More magazines by this user
Similar magazines