Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

2.4.5.5 Flisefortove, belægningssten

Materialer

Eksisterende materialer, fliser og belægningssten skal genanvendes i den

udstrækning, det fremgår af SAB.

Ved ny anlæg vil materialevalget fremgå af SAB eller TBL.

Afretningsgrus skal være som det opgravede, og tilkørt materiale skal opfylde de i

DS/EN 13285 stillede krav til afretningsgrus.

Udførelse

Hvis udgravningens omfang medfører at mere end halvdelen af fortovsarealets

bredde, skal omlægges, da skal hele fortovsarealet omlægges. Ydelsen skal være

indregnet i tilbuddets enhedspriser.

Når andet ikke er bestemt, udføres fortovsbelægning og lignende normalt ved

genanvendelse af den optagne belægning. Manglende og ødelagte

belægningsmaterialer erstattes af entreprenøren, såfremt skader og mangler ikke

er registreret forinden optagning.

Såfremt der stilles krav om ny fortovsbelægning vil dette fremgå af SAB.

Etablering af fortove og belægningsarealer udføres på et bærelag, der er etableret

ovenpå den komprimerede til fyldning. Bærelaget for fortove og lignende

belægningsarealer opbygges således:

- 30 mm afretningsgrus - 200 mm SG – kun ved overkørsler og arealer med

tilsvarende trafik. - 300 mm BL

Når bærelaget efter endt komprimering og afretning er godkendt af tilsynet,

udlægges afretningsgrus, hvorefter belægningen etableres.

Anvendes chaussestenene sættes disse med overhøjde på ca. 30 mm, hvorefter de

stampes ned til ca. 3 mm over fliserne.

Fortovsbelægning skal udføres i overensstemmelse med gældende praksis og være

første klasses arbejde, og belægningen udføres med en tolerance på ± 10 mm i

forhold til de foreskrevne højder.

Hele og ubeskadigede fliser og belægningssten, der kan genanvendes, skal

entreprenøren stable og lægge i depot, hvorfra han henter dem ved genudlægning.

Kasserede betonvarer skal bortskaffes af entreprenøren. Mængden af kasserede

betonvarer svarer til mængden af nye erstatningsbetonvarer.

More magazines by this user
Similar magazines