Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Lægning af ledninger skal udføres i overensstemmelse med DS 430 og DS 475.

2.6.2 Gennemløbsbrønde

Til brønde i regn og spildevandssystemet anvendes følgende type plastbrønde:

Rense- og inspektionsbrønde Ø425 mm leveres med en PP-bund og med et

korrugeret op føringsrør som Euro brøndsystem eller tilsvarende.

Såfremt der bruges en rense- og inspektionsbrønd Ø600 mm vil denne være

nærmere beskrevet i SAB’en.

Nedgangsbrønde type Ø 1250 mm leveres som beton eller Uporol brønde eller

tilsvarende. Type angives i SAB.

Såfremt der i brøndene er svejste samlinger med spejlsvejsninger eller ekstrudersvejsning

skal disse svejsningers kvalitet overholde kravene i DTI´s bedømmelseskriterier

for den pågældende svejsning.

Brøndene skal afsluttes med skæv kegle og støbejernsdæksel.

Karme og dæksler er normalt bygherreleverance og er angivet i SAB, dog ikke

betondæksler.

I ubefæstede arealer afsluttes brøndene med betonkegle og betondæksel.

Ubenyttede løb i brønde skal afproppes og løbet skal ud støbes med beton.

I gennemløbsbrønde, bortset fra nedgangsbrønde, skal karm og topringe være med

en diameter på 400 mm.

2.6.3 Skelbrønde og tagnedløbsbrønde

Alle skelbrønde er Ø 425 mm (hvis ikke anden dimension er oplyst i SAB) og leveres

med en PP-bund og med et korrugeret op føringsrør som Euro brøndsystem eller

tilsvarende.

Skelbrønde til spildevand skal udføres med rottespærre, som er bygherreleverance.

Øvrige materialer leveres af entreprenøren.

I ubefæstede arealer afsluttes brøndene med betonkegle og betondæksel.

Karm og dæksel i befæstede arealer er bygherreleverance og er angivet i SAB.

More magazines by this user
Similar magazines