Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Entreprenøren leverer og monterer det nødvendige udstyr til tæthedsprøvningen,

herunder blindflanger, rør, ventiler, manometre, udluftningsventiler, pumper og

vand m.m.

Manometre skal være præcisionsmanometre og have et måleområde svarende til

krævede trykniveau.

Såfremt tæthedskravet ikke er overholdt, skal entreprenøren snarest udbedre

fejlen og gennemføre en fornyet tæthedsprøve.

Eventuel yderligere om tæthedsprøvning er angivet i SAB.

2.6.5 TV – inspektion

Alment

TV-inspektionsfirmaet skal være medlem af TV-kontrolordningen (DTVK) eller

anden lignende organisation, eller have et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at

deres arbejde er af høj kvalitet og at de udnytter den teknologiske udvikling.

Udover selve TV-inspektionen omfatter opgaven tillige spuling og rengøring af

ledninger og brønde samt udarbejdelse af brøndrapporter.

Spuling

Højtryksspuling og rengøring af ledninger må maksimalt foretages 2-4 dage før, der

gennemføres TV-inspektion af de samme ledningerne. Alle løse aflejringer og

afsætninger skal oprenses ved højtryksspuling og opsamles med slamsugeren.

Ledninger skal gennemskylles med rent vand før der foretages TV-inspektion, sådan

at det er muligt at konstatere evt. lunker.

Datakrav til TV- inspektion og brøndrapporter

TV- inspektion

Samtlige ledningsstrækninger skal kontrolleres ved TV- inspektion. De

efterfølgende krav til TV- inspektionen er stillet i henhold til ”TV- inspektion af

afløbsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, udgivet af Rørcentret,

december 1997”.

Såfremt der stilles krav efter den nye fotomanual fra Danva: ” Fotomanual, TV-

inspektion af afløbsledninger, Vejledning nr. 57 , November 2004” vil dette fremgå

af SAB.