Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

For observationerne RB, KO, ST, IS, IN, UF, AL, AF, FO, GR, PH, PB, RØ og PÅ må

observationsklassen ikke være over 0. For observationerne DE, FS, ÅS og RE må

observationsklassen ikke være over 1. VA skal være mindre end 10%.

Printbilleder skal optages af alle observationer større end klasse 0 og indsættes i

TV rapporten.

Printbilleder skal være velbelyste og skarpe, og korrekt gengive, hvad der vises på

monitorskærmen. Monitorskærmen skal være korrekt justeret.

Printbilleder skal monteres i fotolommer og indsættes i TV rapporten under den

inspektion, den hører til. Fotos skal være nummereret fortløbende inden for den

ledningsstrækning, de vedrører.

Brøndnumre, der er anført på tegninger, skal anvendes tillige med vejnavn.

Viser TV- inspektionen fejl, skal entreprenøren udbedre fejlen og foretage ny

inspektion for egen regning.

Entreprenøren skal koordinere sit arbejde med TV- inspektionsfirmaet, således at

evt. fejl og mangler er rettet, inden endelig TV- inspektion foretages, dvs. tilsynet

modtager kun endelige

TV- rapporter (papir og digitalt) og DVD i ét eksemplar.

Resultatet skal afleveres i DANDAS format.

På DVD’en skal der være én fil med tv optagelser for hver brøndstrækning og én

Das fil med samtlige tv-optagelser.

Brøndrapporter

For samtlige brønde skal udarbejdes en brøndrapport mærket med brøndnummer.

Brøndrapporterne skal udarbejdes af samme firma, som udfører TV- inspektionen.

Til hver brønd tages der minimum et digitalt foto, som skal medsendes som

dokumentation.

Hvert brøndfoto skal gives samme nr. som den pågældende brønd har samt et

løbenummer.

Alle brøndfotos skal afleveres i jpg-format.

More magazines by this user
Similar magazines