Miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion - Nordfyns ...

nordfynskommune.dk

Miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion - Nordfyns ...

Nellerudgyden 40, 5471 Søndersø §11-godkendelse

KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING AF ANLÆGGET ............................... 27

PLACERING ..................................................................................... 27

BAT ................................................................................................ 27

NATUR ............................................................................................ 28

TRAFIK ........................................................................................... 28

LUGT .............................................................................................. 29

HUSDYRBRUGETS UDBRINGNINGSAREALER .......................................... 29

HARMONIAREAL ................................................................................. 29

SÆDSKIFTE ....................................................................................... 29

HANDELSGØDNING ............................................................................ 29

JORDFORBEDRINGSMIDLER ................................................................ 30

FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGETS AREALER ...................... 30

BILAG IV-ARTER ................................................................................ 30

BESKRIVELSE AF RECIPIENTER ............................................................ 30

FOSFOR OG UDVASKNING AF FOSFOR .................................................. 31

NITRAT OG GRUNDVAND .................................................................... 32

NITRAT OG OVERFLADEVAND .............................................................. 32

AREALER I MIDDELFART KOMMUNE ...................................................... 33

KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING AF AREALERNE .............................. 33

NATUROMRÅDER ............................................................................. 34

KONKLUSION .................................................................................. 35

LITTERATUR ....................................................................................... 37

KORTBILAG 1: OVERSIGTSKORT OVER LAND- OG VANDMILJØ ........... 38

KORTBILAG 2: KVÆLSTOF OG GRUNDVANDSMILJØ ............................ 38

KORTBILAG 3: OVERSIGTSKORT VEDR. FOSFOR ................................. 40

3

More magazines by this user
Similar magazines