§ 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Sporuplundsvej 75 ...

favrskov.dk

§ 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Sporuplundsvej 75 ...

1. Baggrund for godkendelsen

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Denne miljøgodkendelse fastsætter de vilkår, der skal gælde for svinebruget landbrugsejendommen matr.

nr. 24a Farre By, Sporup, Sporuplundsvej 75, 8472 Sporup.

Godkendelsen er betinget af at vilkårene overholdes.

Godkendelsen omfatter miljøgodkendelse af anlægget Sporuplundsvej 75, 8472 Sporup og produktionen

med CHR nr. 84542. Miljøgodkendelsen omfatter en godkendelse af alle ejede og forpagtede arealer under

den samlede bedrifts CVR nr. 28063717.

Der indgået aftaler om afsætning af gylle til Thorsø Biogas.

Vilkårene i denne godkendelse sikrer, at udvidelse og drift af husdyrbruget Sporuplundsvej 75, 8472 Sporup

kan ske uden at virke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning,

flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af godkendelsen har Favrskov Kommune lavet en miljøteknisk redegørelse

og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse, herunder

de stillede vilkår.

Udkastet til miljøgodkendelse er udarbejdet baggrund af ansøgning nr. 21642, version

indsendt den .

Miljøgodkendelsen vedrører etablering og drift i forhold til Husdyrgodkendelsesloven. Det er vigtigt at understrege,

at tilladelse og godkendelse, der vedrører anden lovgivning, skal indhentes særskilt.

1.2 Ikke teknisk resumé

Ansøgningen

Favrskov Kommune har den 14. marts 2011 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget

ejendommen Sporuplundsvej 75, 8472 Sporup. Der er krav om godkendelse, idet ansøger ønsker, at udvide

husdyrholdet fra 190,9 dyreenheder (DE) til 317,3 DE.

5

More magazines by this user
Similar magazines