Side 8 - Djursland Landboforening

landboforening.dk

Side 8 - Djursland Landboforening

SEKRETARIATET

Generalforsamlingen

i Djursland Landboforening

Tirsdag den 10. marts 2009 i Hornslet Hallerne (hal 2)

Kl. 18.00 Foreningen er vært ved et stykke

smørrebrød

Der kræves tilmelding (se side 7)

Kl. 19.00 Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere og dirigent

Bestyrelsen foreslår konsulenter som

stemmetællere og Ole Andersen, Ørum

Djurs, indstilles som dirigent

2. Formandens beretning om foreningens

virksomhed i det forløbne år samt

arbejdsplaner for indeværende år

Formand Hans Gæmelke

3. Forhandling om formandens beretning

4. Redegørelse om rådgivningsvirksomheden,

fremlæggelse og godkendelse af det

reviderede regnskab for det sidst afsluttede

regnskabsår.

Sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik

Dalsgaard

Chefkonsulent Jørgen Flensborg

Regnskabet skal godkendes jfr.

vedtægternes §31

5. Behandling af indkomne forslag

Godkendelse af vedtægtsændring

Kaffe med lagkage

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Hans Gæmelke

(Valgmetode: Absolut flertal)

Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Henning Revsbech

Jørgen Ivar Mikkelsen

Mogens Høeg Hørning

(Valgmetode: Prioriteringsmetoden)

Valg af to fritvalgte til

Samfundskontaktudvalget/Åbent Landbrug

På valg er:

Karen Revsbech

Christian Thomsen

(Valgmetode: Prioriteringsmetoden)

7. Øvrige valg

Valg af revisor

På valg er:

KPMG C. Jespersen,

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

8. Eventuelt

9. Foredrag

Indlæg ved folketingsmedlem

Henrik Høegh med emnet

”Fra Axelborg til Christiansborg”

5

More magazines by this user
Similar magazines