Læs mere om de danske klynger og netværk - Billund ...

billunderhvervsfremme.dk

Læs mere om de danske klynger og netværk - Billund ...

BIOREFINING ALLIANCE

Det er foreningens formål som ideel forening for samarbejdspartnere og medlemskredsen af virksomheder,

organisationer og offentlige institutioner m.fl.:

At medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark gennem udvikling af nye teknologier til

bioraffinering

At accelerere udviklingen af de løsninger, der kan styrke Danmarks position inden for bioraffinering

og dermed bidrage til en bæredygtig transformation fra det fossilbaserede til det fossil uafhængige

samfund

At udvikle Danmark som centrum for udvikling og demonstration af ny jordbrugsteknologi,

bioraffineringsteknologi samt produktion og anvendelse af nye materialer

At medvirke til at gøre danske virksomheder til foretrukne samarbejdspartnere for andre

virksomheder og forskningsinstitutioner indenfor bioraffinering

At varetage danske politiske interesser inden for bioraffinering i Danmark, Europa og globalt i

samarbejde med andre organisationer

At være omdrejningspunkt for danske aktører inden for bioraffinering gennem kommunikation og

netværksskabende aktiviteter

PROJEKTER/AKTIVITETER

Konferencer og arrangementer

I juni 2012 lancerede BioRefining Alliance den første danske strategi for det biobaserede samfund:

”Danmark i det Biobaserede Samfund – vil vi være kunder eller producenter?” Fremadrettet vil

alliancen arrangere, deltage i og være partner ved forskellige arrangementer og konferencer om

det biobaserede samfund og biobaserede produkter.

Dialog mellem politikere

Dialog mellem danske og europæiske politikere om fremme af bioøkonomi og integreret

bioraffinering.

Analyser og rapporter

BioRefining Alliance faciliterer og deltager som partner i analyser og rapporter om det biobaserede

samfund. Senest ”+10 mio. tons planen” fra juli 2012, som belyser mulighederne for øget dansk

produktion af bæredygtig biomasse til bioraffinaderier.

Netværk

BioRefining Alliance fungerer som samlingspunkt for netværk mellem relevante danske og

internationale stakeholdere, både stat og kommercielle partnere, inden for bioraffinering og

produktion af biomasse. Alliancen arbejder desuden med at knytte virksomheder og offentlige

videninstitutioner sammen.

Kommunikation

BioRefining Alliance sikrer kommunikation og branding af danske styrkepositioner indenfor

bioraffinering og den fælles vision om at optimere den samlede værdikæde på grundlag af

bæredygtighed og respekt for biodiversiteten.

4

More magazines by this user
Similar magazines