17. årgang – April 2004 – Nr. 33 - Zone-Redningskorpsets

zone.redningskorpset.dk

17. årgang – April 2004 – Nr. 33 - Zone-Redningskorpsets

17. årgang April 2004 Nr. 33


I relation til artiklen om Helsingør

inde i bladet, er her to

farvebilleder fra Helsingør:

Først Chevrolet 1947-ambulancen

med røde skærme, Vogn

338, dernæst Vogn 657 Studebaker

1956 kranvogn.

Billederne er en gave fra

Erling Hansen.

2

ZONE NYT

Herunder

Brandmænd fra Helsingør

Brandvæsens gruppe 3,

som har været aktive i

forbindelse med Zone-byggeriet:

Fra venstre: Lars C, Lennard C,

Kenneth R, Henrik N, Mik H,

Torben A, Per T, Jens J,

Torben K.

April 2004


Støt op!

Formanden

har ordet

Uffe Mortensen

"Jeg vil hermed opsige mit medlemsskab af Zone-Redningskorpsets

Venner. Jeg føler ikke det er et museum, når det er "indsat" i et

andet museum. Ånden er væk. Før var det en rigtig station."

Sådan skriver et medlem til os, og det er naturligvis et brev, vi

er kede af at modtage. Nuvel, vi kunne naturligvis være forblevet

et selvstændigt museum. Det havde bare krævet, at vi satte

kontingentet op til ca. kr. 2.000 om året pr. medlem til betaling

af drift til et museum, med kun ca. 2.500 gæster årligt.

Selvstændigheden var god, men vi havde ikke noget at have

den i, og vi var ikke fremtidssikrede. Selvom vi nu er under

Teknisk Museum, er der stadig masser at gøre, som vil kræve

vores medvirken: Først og fremmest skal vores forening og vores

blad gerne bestå som samlingspunkt for alle med Zone-ånd.

Der er fortsat biler, som mangler restaurering. Samlingen skal

levendegøres, og vi skal i gang med udgivelse af materiale om

de enkelte Zone-stationer. Teknisk Museum sikrer grundlaget:

samlingens bevarelse. Resten må vi selv klare. Derfor er der

meget mere perspektiv i et medlemsskab i dag end før.

Slut derfor op om foreningen.

Arbejdet med at producere bladet er som er som alt andet arbejde i Zone-Redningskorpsets

Venner frivilligt og ulønnet. Redaktøren modtager meget gerne indlæg

og fotos fra læserne, men forbeholder sig ret til at ændre/redigere i modtaget

tekst. Fremsendelse af sådant materiale tages som udtryk for, at det kan benyttes

uden vederlag. "Zonen", "Zone-Redningskorpset"og "ZR" betyder det samme og anvendes

vilkårligt. Al tekst i jeg-form er skrevet af redaktøren, medmindre andet

er anført.

ZONE NYT

udgives af

Zone-Redningskorpsets

Venner

c/o Leo Jensen

Rugvænget 104 . 2980 Kokkedal

tlf. 49 18 05 06

Medlemsskab:

Kr. 150 årligt ved

betaling til giro 3 58 86 29

Redaktion:

Frederik Madsen

Skyttensvej 2 . 4300 Holbæk

tlf. 40 43 02 50

info@zone-redningskorpset.dk

Oplag:

500 eksemplarer

Tryk:

Holbæk Eksprestrykkeri

Eftertryk tilladt

med kildeangivelse


Indhold:

Nyt fra foreningen

side 4

ZR’s Chevrolet

Stylemaster ambulancer

side 5-9

Oplevelser med Chevrolet

Ambulance

side 10-12

Personalia

side 12

Lidt fra Helsingør

side 13

Reaktioner fra læserne

side 14-17

Nye efterlysninger

side 18-20

Pressen skrev

side 21-22

Helsingør i dag

side 23

April 2004 ZONE NYT

3


4

ZONE NYT

Nyt fra foreningen

Første etape færdig

Efter mange ugers hårdt arbejde i slutspurten udført af

frivillige fra foreningen og af mandskab i gruppe 3 fra

Helsingør Brandvæsen, kunne første etape i form af en

fuldt monteret redningsstation med garagehal, vagtstue og

mandskabsrum, slå portene op for publikum lørdag

7. februar på Teknisk Museum. Dagen begyndte med et

optog gennem Helsingør med alle køretøjer, behørigt

eskorteret af politiet gennem byen, hvor der bl.a. blev

gjort holdt ved den tidligere Zone-station på Fredericiavej.

Ankommet til museet holdt direktør Jens Breinegaard en

tale, hvor han bød Zone-samlingen velkommen og takkede

for den store indsats udført fra mange sider. Fotos fra

dagen og af indretningen kan ses andre steder i bladet.

Næste etape er førstesalen, der skal indrettes til udstilling,

der viser ZR's historie. Desuden skal vi have monteret

slangetårnet og der skal laves porte. Endelig skal de sidste

køretøjer restaureres, således at vi kan indvie en fuldt

færdig Zone-station 8. juni 2005.

Jørn Hoffmann i Birkerød af en af dem, der har gjort en

stor indsats i forbindelse med flytningen af museet.

Her er det den store pumpe fra Helsinge, der læsses på

ladvogn. Fire store læs har Jørn kørt i museets tjeneste.

Indkaldelse til generalforsamling

lørdag 15. maj 2004

Velkommen til generalforsamling i Zone-Redningskorpsets Venner som i år skal holdes i den nye Zone-garage

i Helsingør. Adressen er Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, Helsingør.

I forbindelse med generalforsamlingen vil den nye station blive fremvist.

Generalforsamlingen afholdes lørdag 15. maj 2004 med følgende program:

kl. 10.00 Ankomst

kl. 11.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning v. formanden

3) Regnskab

4) Budget og kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5) Valg af bestyrelse

Følgende er på valg: Leo Jensen, Dan Lindehammer og Frederik Madsen

6) Valg af to medlemmer til bestyrelsen i Fonden Redningsteknisk Samling

7) Valg af revisorer

8) Indkomne forslag

9) Eventuelt

kl. ca. 12.30 Fælles spisning

kl. ca. 14.00 Frederik Madsen vil forevise museets historiske database på storskærm.

Tilmelding: Alle medlemmer har naturligvis fri adgang til generalforsamlingen, men af hensyn til spisningen, der

koster kr. 95,00, anmoder vi om, at man tilmelder sig til formanden Uffe Mortensen på 49 20 23 01.

Buslinie 805 fra Helsingør mod Espergærde går lige til døren.

April 2004


Vogn 339 til 349

Med købet af Chevrolet 1947-Stylemaster-ambulancen

fra ZR Odder er

et længe næret ønske for foreningen

gået i opfyldelse. Denne ambulancemodel

var om noget et vartegn for

ZR's ambulancetjeneste i 1950érne.

Modellen var en varevogn opbygget på

et personvognschassis fra fabrikken,

således at ZR's bidrag alene bestod i

at montere et bårerum. Vores model

er som nævnt en Stylemaster, som var

standardudgaven, hvor Chevrolet Fleetmaster

var luksusmodellen med

forkromede kanter på vindspejl, sideruder,

bagrude og forkromede lygterande.

P.g.a. længden på båren, måtte

bårerummet bygges ind i forpassagersædet.

Med Chevroletten opnåede

man personvognens hurtighed og gode

køreegenskaber m.h.t. affjedring m.v. i

modsætning til de ambulancer, der var

bygget på varevognschassiser, og som

stort set alle endte med at blive om-

ZR’s Chevrolet Stylemaster

ambulancer

(Motiv 5344)

Billedet til venstre har også været vist i Zone-Redningskorpset i Danmark. Det

er det eneste interiør-billede vi har af denne ambulancetype. Det er Knud Hanson

der viser, hvordan man med tiden også kunne også indføres forbedringer.

Det er Skanderborgs vogn 345, der har fået monteret ilt og sug. Bemærk opbygningen

af skabe i siden.

Sammenlign med billedet af vores vogn til højre. Ingen tvivl om at Odder-

Chevroletten havde opbygningen af de øvrige modeller som forbillede.

(Motiv 4980)

Efter sammenslutningen med Falck i 1963 blev Chevroletterne ret hurtigt udfaset.

Dette billede fra Vordingborg er fra 1966 og viser nok den vogn, der kom til

at køre længst af de 13 leveret i 1950. Det er Vogn 349, der havde gået det meste

af sin tid i Stege.

bygget til katastrofevogne. Herom en

anden god gang.

Men hvor mange Chevrolet 1947ambulancer

af denne model var der

egentlig ialt? Det vil jeg prøve at redegøre

for her.

Først og fremmest var der de 13

Stylemaster-ambulancer, som deltog i

præsentationsturen 20. juni 1950 som

Viggo Hansen beskrev i sidste nummer.

Vi har talrige gange, bl.a. i Zone-

Redningskorpset i Danmark side 32,

vist billeder fra denne tur. Vores tidligere

formand Jørgen Olsen har fortalt,

at han sammen med folkene på Platanvej

klippede bogstaverne ZONEN ud i

papir og limede dem på bilerne til

brug for turen. Vognene fik ZR-numrene

337 til og med 349. Vi må gå ud

fra at alle - bortset fra én - blev fuldstændig

ens opbygget hos karetmager

Poul Nielsen i Nakskov. Som følge af

at benzintanken var placeret i højre

side, sad sidedøren i venstre side, og

derfor kunne vognene ikke indregistreres

som ambulancer i København.

April 2004 ZONE NYT

5


(Motiv 4552)

Odenses Vogn 346 fotograferet foran hovedkontoret i

Odense.

De kom derfor alle til at køre i provinsen,

hvor de afløste ambulancer fra

før krigen. At de tilmed var både hurtige

og flotte, gjorde dem ekstra populære.

Af særlige kendetegn kan

fremhæves, at ambulancerne fik malet

et lille hvidt kors allerforrest på motorhjelmen,

og at udrykningsflaget var

placeret på midten af taget.

Vognene kom naturligvis ikke i

drift på én gang. Det tog tid at få alle

de nye vogne opbygget med bårerum

og lakeret i ZR's farver, og endnu 1.

januar 1951 var vognene 343, 344 og

6

ZONE NYT

349 ikke kommet i drift. Vi kender fra

vognlisterne stort set samtlige vognes

stationeringer, og kan heraf konstatere,

at alle vogne stadig var i drift ved

sammenslutningen med Falck i 1963,

hvorefter de alle ret hurtigt blev udfaset.

Kun en vogn optræder slet ikke i

vognlisterne, og det er vogn 339. Det

må anses for sikkert, at ZR har solgt

vognen til en privat stationsejer. Der

er tre muligheder 1) ZR's store mand i

Randers, stationsejer Christian Jensen,

2) Stationsejer Niels Christopher

Rørholm i Struer, 3) Stationsejer Carl

(Motiv 1099)

Lemvigs stationsleder Henry Nielsen præsenterer genoplivningsudstyr

(fodbetjent sug) omkring 1962. Bag ham formentlig vogn 294. Bemærk at

ZONEN er malet i hvidt på bagdøren, der ikke gav plads til de traditionelle

forkromede bogstaver.

(Motiv 0761)

Christian Jensens Chevrolet - alias ex. ZR 349 - med indbyggede

udrykningslygter og flaget i venstre side blev præsenteret for pressen

7. oktober 1950. Den var kun i drift et år, så blev ambulanceindmaden

taget ud, bilen blev malet blå og solgt som varevogn.

Pedersen i Odder, som alle havde en

ambulance i denne model. Det kunne

selvfølgelig være ekstra sjovt, hvis

vores ambulance, oprindeligt var ZR's

vogn 339, men det er ikke sandsynligt.

Christian Jensen præsenterede den

færdige ambulance for pressen 7. oktober

1950. Christian Jensens ambulance

adskiller sig fra de øvrige ambulancer

ved at have indbyggede

udrykningslygter, ved at have flaget i

venstre side og ved ikke at have det

lille hvide kors forrest på motorhjelmen.

Christian Jensens Chevrolet var

ikke i drift ret længe. Som læserne af

Zone-Redningskorpset i Danmark vil

vide, gik Christian Jensen konkurs 9.

juli 1952, og vi ved med sikkerhed, at

Christian Jensen p.g.a. økonomiske

problemer ret hurtigt efter leveringen

fik sin Chevrolet bygget tilbage til

varevogn og solgt. Det vides også, at

ZR's direktør Hare, da han opdagede

dette, blev meget vred, fordi det var

så svært at skaffe køretøjer. Historien

er bekræftet af Christian Jensens søn

Poul Jensen, der 3. marts 2002 skrev:

Kære Frederik Madsen. Tak for din

henvendelse....Vedr. billede af Chevrolet

ambulance V 256, kan jeg bekræfte,

at vognen blev leveret til Randers

indkøbt gennem ZR. Jeg mener at

korpset havde fået indkøbstilladelser

til en serie vogne i ca. 1947. Bemærk

at vognen har patientdøren i venstre

side. Alle ambulancer som min far

byggede op på Jysk Karrossefabrik,

Søren Møllersgade, Randers havde

dør i venstre side. Min far havde den

idé, da man på det tidspunkt næsten

April 2004


(Motiv 3581)

Hernings Vogn 294 var først stationeret i Ålborg. Den ligner

Christian Jensens med indbyggede udrykningslygter og

flaget i venstre side. Men det er med garanti ikke samme

vogn.

altid kørte ene mand, skulle redderen

ikke løbe om til højre side for komme

ind til patienten....Det er også korrekt,

at vognen blev ombygget i ca. 1951,

malet blå og solgt som varevogn. Jeg

kan også huske, at min far fik en vældig

ballade med Hare fordi han gjorde

det, da korpset havde fået vognene på

indkøbstilladelser. Hvem der købte den

kan jeg ikke huske. Poul Jensens bemærkning

om, at den vogn hans far

fik var en del af en serie, gør det mest

sandsynligt, at det var vogn 339, som

kom til Randers.

Vogn 294

Udover vognene 337 til 349 var der

mindst følgende ambulancer af denne

type i drift i ZR: Vogn 294, Vogn 526,

Vogn 850, Vogn 881 og så vores fra

Odder.

Vogn 294 ligner den Christian Jensen

havde i Randers med indbyggede

udrykningslygter og flaget i venstre

side, som det ses på billedet fra Herning.

Sandsynligvis var dette den første

vogn af typen. Vi ved at den var i

drift allerede i 1949 i Ålborg, og et

billede af den i Ålborg blev anvendt

når de nye vogne skulle præsenteres

for pressen, f.eks. ved præsentationen

af Hillerøds vogn 348. Der er ikke

tvivl om, at det var vogn 294, der blev

anvendt som model for tegningen på

forsiden af den velkendte Zone-brochure.

De indbyggede udrykningslygter,

flaget i venstre side og de manglende

dørmærker bekræfter dette.

Vogn 526

Vogn 526 kom ifølge Villy Rasmussen

fra vognmand Vestergaard i Ebeltoft,

Som den første af typen i ZR, var det Vogn 294, der dannede

baggrund for forsidetegningen på Zone-brochuren.

Bemærk at der ikke er Zone-mærke på vogndøren og (dermed)

heller ikke på tegningen. Ikke mindst denne brochure

gør, at Chevroletten forbindes med en ægte Zone-ambulance.

der havde ambulancekørslen i byen.

Han havde fået en ny Chevrolet og

GM forhandler Andreas Jakobsen i

Grenå havde taget den gamle bil i

bytte. Her blev den købt af ZR, der

gav Grenå-stationens gamle Chevrolet

1934 i bytte. Efter vognnummmeret at

dømme må det være sket omkring

1955.

Vogn 850 og 881

ZR fik så sent som i 1961 og 1962

yderligere to Chevrolet 1947-ambulancer,

der fik vognnumrene 850 og

881. Den første - nr. 850 - blev overtaget

fra stationsejer Rørholm i Struer,

der pr. 16. august 1961 ophørte samarbejdet

med ZR. Ole Rørholm har

forklaret, at da hans far ophørte med

ZR i 1961, købte ZR Chevrolet-ambulancen.

Ole Rørholm ved ikke, hvad

der blev af den. Efter anbefaling fra

Christian Jensen i Randers var den og

alle hans fars andre ambulancer bygget

på Randers Karosserifabrik. Vognen

adskilte sig fra mange af de øvrige

Chevroletter ved at have reservehjul

indbygget i venstre side, og ved at

have tagprojektør. I Zone-Redningskorpset

i Danmark har vi under Holstrebro

et billede af en ambulance i

(Motiv 9427)

Grenås vogn 526 indkøbt 1955 havde

tidligere kørt hos vognmand Vestergaard

i Ebeltoft. Hans vogne var malet

i ZR's farver, og han kørte også lejlighedsvist

for ZR.

April 2004 ZONE NYT

7


8

ZONE NYT

Fra pressens præsentation

af Vogn 881 i 1962.

Stationsleder Christian

Linds fremhævning af

det gode forhold til

pressen er vel ikke så

underligt i betragtning

af, at ambulancen, der i

model var ca. 15 år

gammel - blev præsenteret

som ny.

(MOTIV 9444)

Søren Rislund har til

brug for denne artikel

stillet dette foto fra

Roskilde Brandvæsen

1950 til rådighed. Bemærk

den specielle

tagprojektør og de små

udrykningslygter, der

bekræfter, at der er

tale om vogn 881.

(Motiv 5501)

Den med garanti sidste Chevrolet

1947 - Vogn 881 - blev anskaffet 6.

april 1961 og stationeret i Nykøbing

Mors. Projektøren på taget og oplysningen

om, at den kom fra stationen i

Roskilde må betyde, at den blev købt

af Roskilde Brandvæsen. Prisen var kr.

4.500,00.

grøften. Det er imidlertid ikke Holstebro,

men Struer, der ligger der. Hvis

man ser MEGET godt efter, kan man

godt se antydningen af reservehjulet i

højre side. Da ZR overtog Vogn 850,

blev den stationeret i Brædstrup, hvor

Falck overtog den 1. januar 1963 og

betegnede den som værende i "ringe

stand".

Den anden af de to sene Chevroletter

- vogn 881 - blev stationeret i Nykøbing

Mors, hvor den afløste Vogn

157, en Ford V8 fra 1943. Ifølge

avisudklip blev den præsenteret som

"Ny ambulance til Zonen". Ifølge

artiklen kom vognen fra stationen i

Roskilde, hvilket ikke kan være rigtigt,

da ZR Roskilde ikke havde ambulancer.

Derimod er det sikkert, at den

kom fra Roskilde Brandvæsen.

Odder-ambulancen

Men så er der vores egen vogn. Faktisk

ved vi ikke ret meget om den, andet

end at den har tilhørt stationsejer

Carl Pedersen i Odder, der med egne

ambulancer udførte kørsel for ZR. ZR

havde desuden en kranvogn stationeret

hos Carl Pedersen. Vi har ingen

billeder af Chevroletten, mens den var

i drift. Tidligere redder Ejnar Groth

har i to telefonsamtaler oplyst bl.a., at

han blev ansat hos Carl Pedersen 2.

juni 1958. Ved sammenslutningen

mellem ZR og Falck i 1963 fortsatte

Carl Pedersen sin ambulanceforretning

for sygehuset i Odder. Først ved

kommunesammenlægningen i 1970

ophørte Carl Pedersen med at køre

ambulance, og 1. juni 1970 tiltrådte

Ejnar Groth på den nyoprettede Falckstation

i Odder, hvorfra han blev pensioneret.

Da Groth tiltrådte i 1958,

bestod materiellet af Chevrolet-ambulancen

og den Ford V8-ambulance,

der er billede af i Zone-Redningskorpset

i Danmark side 203. Efter nogle år

April 2004


(Motiv 2174)

Vognparade i Struer omkring 1957. Bemærk reservehjulet

indbygget i venstre side.

købte Carl Pedersen af Rebsdorff i

Fredericia den Chevrolet 1956, der

ses i Zone-Redningskorpset i Danmark

side 144. (Det var i forbindelse med,

at Rebsdorff fik den Ford Taunus, der

også ses på side 144). Med disse to

Chevroletter udførte man ambulanceog

sygetransport frem til 1970. Chevroletten

fra 1947 blev sat til salg og

endte på Brandværnsmuseet i Århus,

og Chevroletten fra 1956 blev hugget

op. Groth har set Chevrolet 1947ambulancen

på Brandværnsmuseet og

er sikker på, at det var Carl Pedersens

vogn. Han mener, at den altid har haft

rødt tag. Vognen havde X 5777 lige til

den blev afmeldt i 1970. Den har ikke

kørt mere end speedometeret viser

(86.000), idet den mest fungerede

som anden ambulance. Indtil Ford V8en

blev udrangeret, var den første

ambulance, og da den så blev afløst af

1956-Chevrolet'en, blev denne første

ambulance. Groth mener, at ambulancen

er bygget i Odder, men han ved

ikke hvor Carl Pedersen fik den fra.

Chevroletten står i dag i samme

lakering, som da den kørte hos Carl

Pedersen. Spørgsmålet er nu: Skal den

males, så den tager sig flot ud ved

siden af de andre vogne i vores garage,

eller skal vi sikre originaliteten? Og

Tegning fra en Slagelse-avis 1953.

Vogn 338 var på dette tidspunkt stationeret

i Slagelse, men ingen tvivl

om, at tegneren har haft brochuren

med vogn 294 foran sig, da han tegnede

motivet.

hvis den skal males, hvordan skal den

så males? Skal den males med rødt

tag, som da den kørte hos Carl Pedersen,

eller skal den føres tilbage som

Chevrolet-ambulancerne var flest med

sort tag og sorte skærme? Diskussionen

går i bestyrelsen og blandt besøgende

i Helsingør....

Summa Sumarum

Så summa sumarum: ZR havde selv 13

fabriksnye Chevroletter, nemlig vogne-

(Motiv 3452)

Efterhånden som bilerne blev ældre, blev de malet op, og

det lykkedes ikke altid at bevare det oprindelige look. Her

har Helsingørs vogn 338 fået røde skærme. Stående Erling

Hansen "Koste", siddende med kasket Johnny Ahlstrøm.

ne 294, 337, 338, 340 til 349. Tre

vogne var i privat drift, nemlig ex.

339 der solgtes til Christian Jensen i

Randers, Vogn 850 der havde kørt i

Struer samt vores fra Odder. To vogne

tilkøbtes brugte udefra, nemlig Vogn

526 der havde kørt ved Vestergaards

ambulancestation i Ebeltoft og Vogn

881, der havde kørt ved Roskilde

Brandvæsen.

April 2004 ZONE NYT

9


Med tak til FALCK for transporten

ankom Chevrolet-ambulancen fra Århus

til Holbæk 6. oktober 2003, og

vore to gamle frivillige Zone-folk, Jørgen

Olsen og Marius Vestergaard Frederiksen,

kastede straks al deres kærlighed

på bilen. Her er Marius' beretning

i uddrag:

I forbindelse med renoveringsarbejde

af slangemasten på Zone-Museet Holbæk

stod der, til min store overraskelse,

pludselig en original Zone-ambulance

i garagen. Dagen efter fik jeg

en forespørgsel fra Frederik Madsen

om at hjælpe Jørgen Olsen med at få

ambulancen kørende. Jeg sagde straks

JA, da det virkede meget spændende.

Efter at vognen har stået på museum

en del år, er der forskellige ting, der

skal ses efter, idet vognen er leveret til

Holbæk på transportvogn med blokerede

hjul. Jørgen Olsen fortalte, at

Frederik Madsen med hele familiens

hjælp havde fået bakset ambulancen

ind i garagen, selvom hjulene var blokeret.

Vi undrede os meget over, hvordan

F.M. havde båret sig ad og hvilket

værktøj, som var anvendt til opgaven.

Næste dag fik jeg forklaringen af F.M.

om, hvordan han på original Zone-

10

ZONE NYT

Oplevelser med Chevrolet

1947 Ambulance

Med Marius ved rattet forlader Chevroletten Holbæk for at køre til indvielse i

Helsingør lørdag 7. februar 2004.

redder manér løste opgaven med det

forhåndenværende værktøj, som i dette

tilfælde var en såkaldt ”Skovtrold”

som stod nærmest. F.M. havde lagt

”Skovtrolden” ned på garagegulvet, den

anvendes normalt ellers kun til lodrette

løft som en forlænget donkraft,

trukket viren gennem døren til værkstedet

ved siden af garagen og fastgjort

til en Ford V8 Pickup som stod

her. Meget praktisk kunne F.M. nu

bruge den liggende ”Skovtrolds” viretromle

med det lange betjeningshåndtag

og derved trække ambulancen ind

i garagen, med sønnen Carl-Emils

hjælp som chauffør / styremand.

Den første opgave var nu at demontere

alle fire hjul, for at rense og frigøre

bremsecylinderne som var fuldstændig

fastgroet og måtte bankes ud

ved hjælp af dorn og hammer. Bremsecylinderne

og stemplerne blev pudset

af med fint vandslibepapir, gummistemplerne

fejlede mærkværdigvis

intet, og kunne efter en grundig rengøring

genanvendes, andre dele blev

gjort rent med stålbørste. Ny bremse-

Bårerummet er som resten af vognen

fuldstændig originalt med skabe,

varmeapparat, båre og øvrigt interiør.

April 2004


væske blev indkøbt og fyldt på hovedcylinderen,

hvorefter F.M. og undertegnede

fortog udluftning af hele

bremsesystemet indtil bremsepedalen

havde et naturligt tryk. Nu var det

muligt at skubbe vognen ud og ind af

garagen samt bruge bremserne, dette

passede med at vognen skulle deltage

i en filmoptagelse (Krøniken. red) og

derved ud på en ny transport.

Efter filmoptagelse blev der monteret

et nyt 6 volts batteri, alle tændrørene

blev demonteret og al sodbelægning

brændtes af ved hjælp af autogenbrænderen,

derefter blev der gjort

et forsøg på at starte motoren med

håndsvinget, men ak, der tabte jeg

hurtig pusten. Mekaniker Holst Jensen

fremskaffede herefter en selvstarter

fra hans righoldige reservedelslager

til ældre årgange. Selvstarteren virkede

perfekt og hurra! hurra! motoren

gik i gang kortvarigt på den lille

mængde benzin. Opgaven var nu at få

benzin frem fra tanken og til karburatoren.

Benzinpumpen demonteredes

for rensning og montering af en ny

membran fra Holst Jensen. Benzinrøret

fra tanken var blokeret, så Jørgen

Olsen startede Bedford kranvognen og

monterede stangtrækket på Chevroletten,

hvorefter vi bugserede den til

Holst Jensens værksted, hvor vi kunne

få vognen hen over værkstedsgraven,

og med lidt hammerkraft på siden af

tankventilen fik vi benzinrøret

demonteret og renset for rustskaller

med en lang ståltråd og trykluft. Røret

og benzinpumpen blev nu monteret,

og med en snaps i karburatoren

startede motoren med den gammelkendte

Chevrolet lyd. ”Herligt”

”Herligt”.

Prøvekørsel er nu mulig

En vellykket prøvekørsel af ambulancen

blev foretaget tirsdag den 30. december

2003. Motoren startede villigt

ved brug af choker og håndgas reguleringen.

Lys i alle lygter og blinklys

funktion blev set efter, samt bremsepedaltrykket

prøvet. Undertegnede

foretog starten og første del af prøvekørslen.

Jørgen Olsen som har erfaring

med denne model, sad min side i

førerrummet og Frederik Madsen anbragt

på sædet i bårerummet. Vognen

virker letløbende selvom motoren

sætter ud på een cylinder og derved

hakker lidt i det, jeg giver derfor ekstra

gas for at brænde eventuelt sod af

tændrør eller ventiler, det giver sig

udslag i ret god fart ad Valdemar

Sejrsvej til Shell tankstationen hvor vi

fylder benzin på. Frederik Madsen i

bårerummet åbner den lille samtalelem

i glasadskillelsen og udtaler, at

der nu er gået Zone-redder i kørslen.

Under benzinfyldningen ankommer

Falcks lægeambulance til tankstationen

for tankning. Dette møde giver

anledning til samtale og en besigtigelse

af Chevrolet-ambulancen, to

Falck-reddere samt læge og sygeplejerske

er interesserede i det ældre køretøj.

Bårerum blev set efter og patientbåren

demonstreret som enmandsbetjent

båre. Det vil sige betjeningen er

som at køre med trillebør. Motorhjelmen

åbnedes, motoren startedes og

herunder kom et spørgsmål om hvor

hurtigt den gamle ambulance kan køre.

(Måske 140-160). Det røde

udrykningsblink sættes i gang. Desværre

virker udrykningshornet ikke

endnu, da viskermotoren som styrer

hornet skal ses efter for fejl. Det var

virkelig en oplevelse at se og høre besætningen

på Falck-ambulancen

undersøge den gamle Chevrolet.

Undertegnede havde nu indtaget

pladsen i bårerummet under kørslen

til Zone-Museet på Skyttensvej.

Under kørslen gennem Ahlgade, Smedelundsgade

dukker der gamle minder

frem hos mig, idet vi fra Zone-statio-

Hornkontakten i form af en

ombygget viskermotor er

placeret under instrumentbordet.

nen i Kalundborg havde mange ture

til Holbæk Centralsygehus ad samme

rute gennem byen. En del af disse

ture var udrykningskørsel i anledning

af specielle behandlingsopgaver samt

forgiftninger i forbindelse selvmordsforsøg,

der altid blev overført til Centralsygehuset.

Min placering i bårerummet

under prøvekørslen gav mig

endnu en erindring om en oplevelse,

hvor det blev min opgave at tage mig

af en patient under kørslen til

Kalundborg Sygehus. Zone-stationen i

Kalundborg blev en varm sommerdag

kaldt til byggepladsen hvor Asnæsværket

var under opførelse, i midten

af 1950. Patienten blev i bevidstløs

tilstand hurtigt samlet op fra det indpumpede

sandareal og lagt i båren.

Efter kort tids kørsel kom patienten

til bevidsthed og kastede op, så det

stod ud af ham. Frem med den dertil

indrettede skål i en vis fart, da den

ikke var stor nok måtte jeg derefter

tage bækkenet frem af skuffen, for at

rumme alt det der kom ud af manden.

Det manden kastede op var en meget

rødlig væske som jeg i første omgang

troede var blod og blodklatter, så jeg

tænktem det her overlever han ikke,

det så forskrækkelig ud, også på mine

hænder. Men patienten fik det hurtigt

meget bedre efter denne udrensning,

der nu stod på gulvet og skvulpede

helt op til kanterne, ja noget endte på

gulvet under kørslen til sygehuset, i

Zone-redder fart med en Chevrolet

Fleetmaster 1939. Det viste sig senere,

at manden havde fået hedeslag i

sommerheden og at mandskabet på

byggepladsen havde spist mængder

jordbær med fløde i arbejdspausen.....

Udrykningshornet

Vognen har under instrumentpanelet

monteret en el-drevet vinduesviskermotor

som giver signal til vognens to

originale signalhorn godt gemt under

fronten på hver side af køleren. Denne

installation var der flere tidligere

Zone-reddere, der kunne genkende

blandt andet undertegnede, men hvordan

den virkede vidste jeg ikke og var

April 2004 ZONE NYT 11


Den adskilte hornkontakt som Marius beskriver.

derfor noget tilbageholdende med at

demontere motoren med 6 ledningstilslutninger

godt gemt inde under instrumentpanelet.

I første omgang virkede

hornet overhovedet ikke, men

efter den første adskillelse af det

fedtsmurte gearhus blev det til et Ba!

og først efter flere sekunder kom der

et Bu!. Det lød meget spøjst med den

lange tid mellem signalerne. Herefter

blev det hele skilt ad, renset og ny

smørefedt fyldt i gearet, så nu er hastigheden

forbedret og udrykningshor-

Personalia

Runde dage 2004

12

ZONE NYT

Bårerummet er

bygget ind i passagersædet,

og det er

ikke lavet så pænt.

ZRV 1001 Poul Jensen, Snekkersten 27 September 40

ZRV 0026 Dines Bogø, Dragør 13 November 60

ZRV 0079 Lars Hansson, Grenå 8 Januar 60

ZRV 0147 Bjarne Kristiansen, Vejle 8 Maj 60

ZRV 0161 Finn Hansen Løj, Maribo 13 Februar 60

ZRV 0222 Henri Brynildsen, Hals 2 Februar 60

ZRV 1111 Mogens Løntoft, Århus 26 Oktober 60

ZRV 1167 Børge Schnack, Svinninge 11 Oktober 60

ZRV 0418 Arne Kofoed, Klemmensker 26 Maj 65

ZRV 0592 Svend Aage Ipsen, Rønne 29 Maj 65

ZRV 0053 Verner Jensen, Roskilde 31 Januar 70

ZRV 0138 Frede Pedersen, Holbæk 22 Oktober 70

ZRV 0208 Erik Kløve, Viborg 30 Juni 70

ZRV 0227 Erik Tychsen, Sønderborg 4 Januar 70

ZRV 0486 Erik Olsen, 4 juli 70

ZRV 0617 Henning Lund, Køge 20 Januar 70

ZRV 0892 Villy Rasmussen, Århus 24 Juni 70

ZRV 0037 Karl Aage Grøndbech,

København Ø 24 April 75

ZRV 0178 Svend Aage Hansen,

Vallensbæk 28 Juli 75

net virker. Vinduesviskermotoren er

ombygget ved at den originale aksel til

viskerne samt et tandhjul, plus frem

og tilbage tandstangen er fjernet. Det

store tandhjul i gearet er i stedet forsynet

med en kontaktfjeder, som når

det drejer rundt rammer

kontaktpunkterne på bagsiden af det

specielt fremstillede isolerende dæksel

over gearet og derved sender strøm

skiftevis til hornene. Man har på denne

måde fremstillet en el-drevet mekanisk

drejelig kontakt, måske specielt

til at drive et udrykningshorn. Det var

meget interessant at konstatere hvordan

udrykningshornet virker.

ZRV 0554 Jørgen Baun Christensen,

Vejle 20 August 75

ZRV 0829 Ivan Jørgensen, Roskilde 18 Februar 75

ZRV 0230 Iver Pedersen, Odder 24 Januar 80

ZRV 0270 Verner Clausen, Odense S 22 November 80

ZRV 0420 Knud Legene Jensen,

Maribo 7 Maj 80

ZRV 0067 Gudrun Skovgaard, Århus 8 Februar 85

Afgået ved døden

ZRV 0303 Adam Wiboltt, Odder

ZRV 0543 Poul Erik Hammerum, Skælskør

ZRV 0899 Ib Barreth, Gørløse

Æret være deres minde

April 2004


(Motiv 9311) Ib Bach Poulsen.

For nogle år siden fik vi hjælp af Helsingør

Dagblad med at efterlyse Zonehistorie,

og det gav en hel del reaktioner,

bl.a. fra Lis, datter af Ib Bach

Poulsen, der i nogle år var ansat ved

ZR Helsingør. Hun overlod os til affotografering

sin fars efterladte fotoalbum,

og fik det gennemgået af Ove

Jensen i Helsingør. På denne måde er

det lykkedes at samle lidt flere oplysninger

om ZR Helsingør.

Ove Jensen har skrevet bl.a.:

Vognmand Brdr. Øland købte et eksisterende

vognmandsfirma, der hed

Larsen Jensen. Dette firma havde en

del garager beliggende dels på Frederi-

(Motiv 9312) Garagehallen på Fredericiavej.

ciavej og dels på Ryesvej. Ved etablering

af Zonen skete der en deling, således

at vognmand Øland fik garagerne

på Ryesvej nr.20 samt bolig her.

Ove Petersen, Zonen, byggede derefter

garager ud mod Fredericiavej samt

indrettede vagtlokaler samt værksted i

Lidt fra Helsingør

- fra Ib Bach Poulsens fotoalbum

sidebygningen. Ove Petersen og Øland

fik på et tidspunkt et meget spændt

forhold til hinanden, der så vidt jeg

husker resulterede i et mindre håndgemæng.

Ove Jensen, undertegnede, kom

som stor dreng på Zonen og hjalp til

med de ting, som jeg kunne klare.

Blandt andet har jeg renset adskillige

hundrede gamle mursten for gammelt

mørtel, idet Ove Petersen var en meget

sparsommelig person. Jeg kom der

vel i en periode fra starten af Zonen

til omkring 1960 da jeg kom i lære.

(Motiv 9306) Klar til juleoptog. Bemærk

de sammenstykkede uniformer.

Fra venstre Ove Petersen, Thorkild

Kristensen og Ole G. Olsen

Thorkild Kristensen var vel nærmest

frivillig, han kom også lidt sammen

med Ib Bach Poulsen. Han fik

forbindelse med Zonen, da han var

værnepligtig mekaniker på Kronborg

(Motiv 6391) Et rigtig godt hverdagsbillede

med rod på kranvognen efter en

omgave. Redderen er Ole G. Olsen.

(Motiv 6390) Juleoptog i Vogn 579,

som må være den Jeep, Ove Jensen

omtaler. Bilen udgik før november

1960. Hvem er redderen?

(Motiv 9318) En transportvogn, der

ikke kendes fra vognlisterne, måske

selvbyggeri. Redderen til venstre er Ole

G. Olsen. Hvem er redderen til højre?

Kaserne, og Zonen havde på dette

tidspunk fået en Jeep som Thorkild

lavede en del arbejde på, men hvordan

de fik forbindelse med hinanden ved

jeg ikke, men det skete måske via sygetransporter

via forsvaret. Thorkild

Kristensen boede på Zonen i tidsrummet

1960-1963, der var nogle

værelser oven på sidebygningen.

Knud Madsen og Orla Quist-Pedersen

var begge lokomotivførere ved

DSB, men var der i deres fritid, men

det var vist kun ved særlige lejligheder

de deltog i arbejdet, idet Ove Petersen

havde en særlig evne til at skaffe

frivillige folk.

April 2004 ZONE NYT 13


I sidste nummer skrev jeg, at jeg ikke mangler stof, og det er fuldstændig korrekt! I den forløbne periode er stofmængden

tværtimod vokset, ikke mindst fordi Fritz Andresen i Maribo har indsendt adskillige beretninger om sin tid i ZR. Og da jeg

nævnte vores artikel-lager sidst, glemte jeg, at vi for længe siden har modtaget en Helsingør-historie fra Ole Jensen og at også

Niels Gobjerg har sendt billeder fra Bornholm. Nu da første etape er indviet i Helsingør, synes jeg vi skal have lidt Helsingørhistorie.

Hertil kommer et overvældende antal reaktioner på sidste nummer af ZONE-NYT. Det er skønt med så aktiv en læserkreds.

Billedsamlingen fra Preben Mortensen, en historie fra Marius Vestergaaard Frederiksen om en ulykke i Asmindrup,

en artikel fra Karl-Aage Grønbech om en genoplivning på Bornholm, og skibshistorikeren Henning Mouritzens artikel om redningsbåden

Buldog må derfor desværre vente sammen med beretningerne fra Fritz Andresen. Men hav tålmodighed, det hele

skal nok komme, og jeg kan love, at alt modtaget er af høj kvalitet, så der er noget at se frem til!

(Motiv 0796)

Mere om efterlysning

bragt i ZONE-NYT nr. 29

I ZONE-NYT nr. 29 side 11 efterlyste

vi navnet på redderen til højre på motiv

0796. I mellemtiden har John Hansen

skaffet dette foto (motiv 6512) fra

Gunnar Lenssinger med tilnavnet

"Æblekind". Redderen i øverste række

til højre er uden tvivl identisk med

redderen på billedet med dykkeren.

Personerne på billedet er ifølge Gunnar:

Fra venstre øverst: Gunnar Lenssinger

"Æblekind", Gustavsen, Erling

Lysholm Pedersen, forreste række Knud

Lyngby Sørensen og Niels Henning

Henriksen. Så redderen vi efterlyste er

altså Erling Lysholm Pedersen. Det nye

spørgsmål er så: Hvad hed Gustavsen

til fornavn?

Mere om efterlysning

bragt i ZONE-NYT nr. 30

I ZONE-NYT nr. 30 side 6 oplyste Bo

14

ZONE NYT

Reaktioner fra læserne

Generelle reaktioner fra læserne

Egon Salo skriver: Flot blad, nok til flere timers læsning. Poul C. Jensen skriver: Først en gang roser for jeres fine blad. Ikke alle

er af samme mening. Heine K. Pedersen skriver: Medlemsbladet synes jeg snart mere er foto af civile der er til fest, og det er slet

ikke min interesse. Det er materiellet, der er interessant for mig, da min far har været ansat i ZR forskellige steder.

Reaktioner på

efterlysninger

Marthin at

redder Per

Hansens kone

var på kontoret

i Hellerup,

men at han

ikke kunne

huske hendes

navn, og at

han heller ikke

var sikker på, at Per Hansen var begyndt

i ZR, selvom vi havde foto af

ham i ZR-uniform. (Motiv 5714) Efter

yderligere undersøgelser kan jeg supple-

(Motiv 6512)

rende oplyse, at Per Novack Hansen

blev ansat på Station Ø 1. oktober 1962

og fratrådte 4. juni 1964. Hans kone

hed Annie og blev ansat på kontoret i

Hellerup 1. oktober 1961. Vi har iøvrigt

også kendskab til en redder ved

navn Willy Novack Hansen på Station

H. - sikkert en bror til Per?

Endnu mere om efterlysninger

i ZONE-NYT nr. 30:

Georg Tegne-Hansen har sendt følgende

reaktion på efterlysninger og artikler

bragt i ZONE-NYT nr. 30:

April 2004


Side 9: (Motiv 6269) Redderen tv. ved

siden af Bent Pohl er Kaj Petersen.

Side 15: (Motiv 9280) Tøjindsamling:

Jeg må lige korrigere Grønbechs hukommelse.Det

kan ikke være fra Ungarnshjælpen

i 1956, for Svend-Aage Ipsen,til

venstre i billedet, mener jeg blev ansat

lige efter at jeg den 30. april 1962 rejste

til Helsinge. (Ansat 4. maj 1962. Red.)

så det må være fra den store tøjindsamling

der var i 1963 kort efter sammenslutningen..

Jeg kan ikke huske formålet.

Men så kan det ikke være Per Gøsta

Jacobsen med ryggen til, selv om det

ligner meget, for haner mig bekendt

ansat nogle år senere. Hvem kan det det

så være? Det er tydeligt, at det er på

ZR-stationen på Aakirkebyvej.at tøjet er

samlet sammen. Stationen må have

været rømmet, men disponibel et stykke

ind i 1963.

SVAR: Redaktøren har talt med

Grønbech, der har undersøgt sagen

bl.a. ved samtale med Svend Aage

Ipsen, og de mener, at der kan være

tale om Falck-stationen. Per Gøsta

blev først ansat i 1965. Læsere der

kan bidrage med at opklare gåden,

må meget gerne henvende sig.

Reaktioner på efterlysninger

i ZONE-NYT nr. 31:

Side 2: Georg Tegne-Hansen skriver:

Om gule og blå roter. De første gule

roter kom i 1961, og anvendtes i begyndelsen

kun som forsøg til supplering af

udrykningssignaler. Da det ikke var

godkendte udrykningssignaler, skulle

man have tilladelse til at montere dem.

Der går en historie om at Falck i Rønne

søgte om tilladelse til at montere dem på

ambulancer i 1961. Det fik de ikke, for

det måtte da være nok at Zonen afprøvede

dem! Efter nogle alvorlige ulykker

med kranvogne, begyndte man også at

eksperimentere med en bedre afmærkning

ved arbejde på vejene. ZR i København

begyndte allerede sidst i 1950'erne

at montere to bagudrettede store røde

blinkende lygter bag på førerhus i tagrendehøjde,

nøjagtigt som sporvejenes

"skinneskidtskrabervogne" havde. De

første forsøg med roter til arbejdsafmærkning

var med blå farve. Samtidig

var man begyndt at forsyne nye udrykningskøretøjer

med to gule roter i

stedet for de blinkende udrykningslygter.

Det gav nærmest kaos en overgang,

når der kørte en fejemaskine på cykelstien

med blå roter. Først i foråret 1964

indførtes ensartede regler: Blå farve

som udrykningsignaler og brandgul

farve som arbejdsafmærkning, dog med

en hvis overgangstid.. 1. juni 1965

trådte de nye retningslinier i kraft, og

alle køretøjer skulle være ændret. D.v.s.

de gamle udrykningslygter og udrykningsflaget

udgik.

Kølermærket

med flag: En

læser, der ønsker

at være

anonym, har

oplyst, at det

stammer fra

H.J. Hansen,

Hillerød. Læseren

tilføjer:

Det er derfor

med stor sikkerhed

fra stationen

i Lillerød,

idet kølermærke

med

flagstang kun

anvendtes i de

allerførste år.

Flystolen: Niels

Gobjerg skriver:

Stolen, den

er mere drilagtig, men der kan kun

være tale om to fly, nemlig Avro 652A

Anson V eller Lockheed L-12A. Såfremt

stolen er fra Ansonmaskinen, må den

være taget ud for at give plads for båre.

Der er ingen, der har slæbt den ned fra

vraget. Frederik Østergaard har fortalt

mig, at det tog otte timer op og ni for at

komme ned igen. Den anden løsning

kan være, at stolen er fra dengang i

1967, da Lockheeden blev ophugget i

Kastrup. Personligt synes jeg at stolen er

ret voldsom, til at være fra et

Zonefly......

Side 8: (Cecil-reklame) Svend Søndergaard

skriver: Otto Baatz. Vi var soldaterkammerater

sammen 1953-1957 i

Søværnet. Vi skildtes og jeg kom til politiet

1958-2003. I 1961-1962 blev jeg

som motorcyklist fra Station 1 i Nyropsgade

sendt til H.C.Andersens Boulevard

ved Tivoli, hvor der var opstået lidt tumult

mellem Zonen og Falck, der på

stedet holdt med flere kranvogne. Det

var om sommeren, og hele "Tivolisiden"

var fyldt op med parkerede biler. Kl.

15.30 blev der stopforbud på stedet og så

drejede det sig om at få krankrogen i så

mange biler som muligt. Bilerne blev

slæbt til P-kælderen under Hotel Europa.

Der talte jeg med Baatz, der som

Zonemand var på stedet med en kranvogn.

Denne erindring dukkede op, takket

være det ZONE-NYT, du har sendt

til mig.

Side 9: (Motiv 4853) Peter Straarup

skriver: Jeg har kendt afdøde Hans

Tychsen og hans virksomhed særdeles

godt fra flere forhandlinger, og jeg tvivler

meget på, at han alvorligt har overvejet

at gå ind i redningsringen. I efteråret

1962 forhandlede jeg en ordning

med ham på plads, således at han - som

den eneste - skulle fortsætte med at virke

som selvstændig i hele 1963, og deref-

April 2004 ZONE NYT 15


ter skulle virksomheden overdrages til

Falck. ZR i Sønderborg var atypisk, idet

abonnementsporteføljen tilhørte Hans

Tychsen. Mellem ZR og Tychsen var der

en særlig gensidig betalingsordning for

abonnementsydelser.

Georg Tegne-Hansen korrigerer og

supplerer oplysningerne om Ove Petersen,

Helsingør: Ved sammenslutningen

1. januar 1963 gik "Zone-Petersen" ikke

med over i Falck-Zonen. Han overtog

selv den tidligere ZR-station, og på den

oprettede han i forsommeren 1963 det

nye konkurrerende redningskorps RE-

KO, og altså ikke REDNINGSRING-

EN, som først opstod nogle år senere.

Det var første gang, man hørte navnet

REKO. Det blev slået stort op i aviserne.

Ove Petersen udtalte bl.a., at han på det

nærmeste havde alle de tidligere ZRstationsledere

og reddere i ryggen, og

således kunne gøre REKO landsdækkende

på kort tid. Den udtalelse afstedkom,

at mange af de tidligere ZR-ledere,

med direktør Wiboltt i spidsen, samlet

tilkendegav overfor Falck deres absolutte

loyalitet overfor Falck-Zonen, og at

Petersens udtalelser intet havde på sig.

Ove Petersen havde en enkelt mand

ansat. Det var så vidt jeg husker den

ene af de 2 - 3 reddere, han havde haft

ved ZR. (Han hed Johnny Ahlstrøm.

Ansat i ZR 1.december 1961, fratrådt

fra Falck-Zonen 15. april 1963. Red.).

Vognparken bestod af en stor Volvo

kranvogn, en Land-Rover og en ældre

Studebaker redningsvogn, som havde en

fortid som servicevogn ved telefonselskabet.

Der nåede at blive etableret nogle

enkelte selvstændige REKO-afdelinger

forskellige steder i landet, hvor kun den

i Kolind på Djursland har overlevet.

Men Ove Petersens REKO-afdeling i

Helsingør holdt kun under et halvt år.

Falck-Zonen overtog nogle af hans vogne.

Studebakeren kom til Birkerød, og

kranvognen kom til Jylland. Jeg tror det

er den, der er et billede af i "Meddelelser"

nr. 4 1971 side 86 på den gamle

Falck-station i Sydbanegade i Kolding,

efter at den har fået Falck-bemaling.

Hvad der siden er blevet af Ove Petersen

kan jeg ikke erindre. (Men det ved

Ove Jensen, for han har i en helt anden

sammenhæng skrevet: PS: Ved du at

Ove Petersen efter han stoppede med

REKO købte en ejendom på Kongevejen,

uden for Helsingør hvor han drev en

campingplads.

Det var vist sidst i 70érne. Red.)

Side 10: Nedstyrtet fly. Niels Gobjerg

16

ZONE NYT

har oplyst om dette fly, at det er en

Messerschmitt ME-108 Taifun tilhørende

Jens Henning Fisker Hansen. I

mellemtiden har jeg selv fundet et udklip

der omtaler styrtet. Det var Morian

Hansen, der havde et

landingsuheld ved "Vennerslund", hvor

han skulle hente rejer fra Guldborgsund

til København. Ifølge artiklen blev

ZR tilkaldt for at skrue vingerne af

maskinen, så den kunne køres tilbage

til Skovlunde på blokvogn.

Kranvogn med pumpe: Georg Tegne-

Hansen skriver: Den er da fra Hillerød.

Redaktøren har nok glemt at den tidligere

er vist i ZONE-NYT nr. 24 side 6

og 7, blandt billederne fra Regin Petersen.

Vogn 102, Chevrolet 1931.

Side 11: (Motiv 6391) Flere læsere har

reageret på efterlysning af foto fra Wiboltts

70-års dag i 1966, således bl.a.

Ivi Sørensen, Dan Lindehammer, Egon

Salo og Peter Straarup. De oplyser, at

det yderst er overinspektør Carlo Lauritzen

og at nummer tre er vagtmester

Ib Jørgensen. (Nutidigt foto i samme

blad side 6). Peter Straarup skriver

bl.a.: Det er overinspektør Carlo Lauritzen,

København, der i sin tid afløste

Gunnar Lindehammer som formand for

Veteranclub 801. Det var iøvrigt Lindehammer,

der var initiativtager til Veteranclubberne.

Carlo Lauritzen døde i

2001. Og mens jeg er ved Lindehammer.

Jeg har bemærket, at man ved en

generalforsamling har vist videooptagelsen/filmen,

der blev optaget i hans

hjem kort før han døde. Der findes endnu

en interessant optagelse fra dagen

før museet i Billund åbnede. Her optræ-

der desuden Venningbo og Blæsild, og

den afsluttes med en meget morsom

samtale mellem de to, der havde fået til

opgave at "skændes" som i gamle dage.

Vi havde redaktør Ib Eichner-Larsen

med som moderator....

Side 12: (Motiv 1136, 1134 og 1137)

Arne Suhr og Jørgen Røpke har bidraget

med oplysning om redderne m.f. i Nykøbing

F. Foto øverst, fra venstre: Knud

Aage Jørgensen, Knud Rasmussen "Sjap",

Kaj Andersen og Ejner Carlsen.

Foto herunder ved telefonen Knud Rasmussen

"sjap" og med ryggen til Arne

Suhr. Foto nederst Aase Suhr, Kaj Andersen

og Knud Rasmussen "Sjap". Jørgen

Røpke skriver bl.a.: Hej Frederik. Det er

et rigtig godt blad, flot og fyldt med spændende

læsning, på side 12 er der tre billeder

fra Nykøbing F. På det øverste venstre

billede er nummer to fra venstre redder

Knud Rasmussen også kaldet ”Sjap” og

nummer 3 er redder Kaj Andersen. Billedet

øverst til højre er ligeledes fra venstre

Kaj og sjap.... Begge billeder er taget i

opholdsstuen på Vestensborg allè. På det

sidste er det igen Sjap, der passer telefon...Knud

Rasmussen rejste fra redningskorpset

ca. 1969 for at blive portør på

centralsygehuset i Nykøbing F. efter ca.

18 år som redder. Så vidt jeg husker havde

sjap også gjort tjeneste i Rønne på

Bornholm. Kaj var i Zone tiden også frømand

og med på den værste. Kaj var en

meget dygtig rednings- og brandmand.

April 2004


To fotos nederst: Det er ikke lykkedes

at opklare, hvor billedet fra kontoret

stammer fra, men efterlysningen har

inspireret Georg Gregersen i Thyregod

til at beskrive indretningen af Horsensstationen

i Løvenørnsgade i tekst og

tegning: I det fortræffelige ZONE-NYT

blad oktober 2003 side 12 er et billede

af ZR HORSENS-stationen, og der bliver

spurgt om placeringen af vinduerne

i bygningen. Gaden hvor redningsvognene

kører ud på fra portene, er Løve-

nørnsgade. Dør/vinduespartiet ved siden

af ambulancen, gav adgang til en

forgang, hvorfra man gennem en dør

kom ind på kontoret, som var et glasbur.

Stadig fra en anden dør i forgangen

gik man direkte ud i garagen. Ude i

garagen i glasvæggen, ind til kontoret,

var en glas-lem, som redderne kunne

henvende sig gennem til kontorpersonalet,

som i de første år bestod af en kontordame,

i de sidste mange år var det

overassistenten eller stationsleder Arthur

Pedersen som residerede her. Inde i

huset bag kontoret, med adgang fra garagen,

var et toilet og vaskerum og igen

bag dette et fyr- rum (centralfyr til hele

bygningen). Igen bag dette var vagtstuen

med skrivebord, -stole, telefon og

omstillingsbord til forskellige telefoner -

endvidere to køjer over hinanden. Personalet

modtog selv diverse opkald og

alarmeringer. Igen bag vagtstuen var et

ret stort værksted, hvor stationens dygtige

mekaniker, som også var redder, havde

sit arbejde, det var som regel også

ham, der stod for brand-kørsel og ledede

slukningsarbejdet. (Privat boede han

lidt længere henne ad gaden på CARØ-

ESGADE til højre for stationen). Han

kunne om natten ved brand-alarmeringer

hurtigt kaldes i sit hjem fra stationen.

Vinduerne man ser på garagens bagvæg

vender ud mod ZR's store baggård, hvor

man bl.a. havde en slange-galge bestående

af to store telefonstolper med hejseværk.

Fra værkstedet var en stor bred

port ud i gården, hvortil også kunne

køres ind ude fra Sønderbro gennem en

hus-port. Derfra kørte man altid nummer

to kranvogn samt en selvkørende

dyreambulance og Arthur Petersens

Opel Rekord personvogn, som også var

stationens DONOR- vogn, som Arthur

Pedersen som regel selv kørte. Over

garagerne var der fire lejligheder til

stationslederen, overassistenten samt to

reddere med koner. Stadig når man ser

billedet side 12 ses en dør til højre for

Chevrolet-kranvognen som førte ud til

opgangen til lejlighederne ovenpå. Jeg

håber hermed at have givet oplysninger,

der kan bruges. Med venlig hilsen

Georg Gregersen.

Georg Gregersens tegning af Horsensstationens

indretning.

Side 13: (Motiv 6267) Jørgen Olsen og

Georg Tegne-Hansen har oplyst, at

redderne er fra venstre Jens Henning

Andersen "Plys", Aksel Jensen "Hudibras"

og Viggo Hansen.

Side 14: Lundtoft læser planen op....Ivi

Sørensen, Georg Tegne-Hansen og Jørgen

Olsen har samstemmende oplyst,

at det er Christian Mikkelsen, MIK,

der står bag Lundtoft.

Side 18: Foto nederst. Ivi Sørensen har

oplyst, at redderen bagest formentlig er

mekanikeren Kjeld Andersen "Fløsum".

Georg Tegne-Hansen skriver om dette

foto: Jeg har set dette billede før, også

fra en anden vinkel. Jeg kan huske at

min far engang har kommenteret billedet

og sagt at han havde overhovedet

intet at gøre med den boogie, eller taget

sig af hvad den skulle bruges til. Han

var lige kommet hjem med 614 (Volvoen

til venstre på billedet. Red.) fra en

pumpeopgave og var ved at vaske materiellet

rent (han har stadig sø-støvler

på), da han bliver bedt om "Hold lige

her når jeg bakker" eller noget i den

retning. Det lader til at 636 (Kranvognen.

Red.) lige er taget ud af garagen

for at flytte rundt på boogien, da den

har flag på. 636 stod gerne hjemme som

udrykningskran.

Bliv medlem af

Zone-Redningskorpsets

Venner

kr. 150 årligt

Giro 3 58 86 29

April 2004 ZONE NYT 17


18

ZONE NYT

Nye efterlysninger

Læsere der kan hjælpe med oplysning om ukendte navne på disse sider må meget gerne melde sig.

(Motiv 9543)

Regin Pedersen har sendt dette foto af gæsterne ved Alfred

Jensens 40-års dag 9. maj 1950. Regin har kunnet

identificere de fleste, men ikke alle. Så hvem kan hjælpe?

(1) UKENDT, (2) Alfred Jensen, (3) Leif Haagen, (4)

Hugo Olsen, (5) Bendt Nielsen, (6) Jens Jensen, (7) Lis

Thomsen (kontoransat), (8) Regin Pedersen, (9) Henning

Kalfner, (10) UKENDT, (11) og (12) Alfreds søster og kusine, (13) UKENDT, (14) Arne Olsen, (15) Henry Mühlich, (16)

Lulu Mühlich, (17) Børge Jacobsen, (18) UKENDT NAVN, gift med Knud Thestesen, (19) Knud Thestesen, (20) Poul Marcussen,

(21) Asta Jensen, (22) UKENDT NAVN, gift med Ib Rasmussen, (23) Ib Rasmussen, (24) Familiemedlem til Asta

Jensen, (25) UKENDT NAVN gift med Børge Jacobsen.

(Motiv 1263)

Fem reddere i Glostrup foran Mercedes Vogn 596. Fra venstre

(1) UKENDT, (2) Knud Lyngby Sørensen, (3) Johnny

Sørensen, (4) UKENDT (5) Jørgen Christensen. Hvem er

de to ukendte?

(Motiv 6192) Kvinden forrest

er Vita Slyngborg.

Hvem er redderen bagved?

Platanvej omkring 1960.

(Motiv 6193)

Hvem er denne redder der

ordner sin bil på Platanvej

omkring 1960?

April 2004


(Motiv 1241

Mandskabet i Glostrup vej vej til nytårsparade på Platanvej. Fra venstre (1)

Kjeld Lyngby Sørensen, (2) Jørgen Christensen, (3) Ib Jensen, (4) Flemming

Brobøl, (5) Georg Meldgård Jensen, (6) Knud Lyngby Sørensen, (7) Sigfred Pedersen,

(8) UKENDT, (9) Lova Daviddorf. Hvem er den ukendte?

(Motiv 6325)

Hvem er disse

to reddere

i Nykøbing F?

(Motiv 6451) Hvem er personerne med

ryggen til fotografen på dette foto fra

en parkeringsplads? Med front er det

uden tvivl Jørgen Pedersen og Alfred

Jensen. Fotografiet er på bagsiden

stemplet 12. juni 1962. Men det kan

være en fremkaldelsesdato. Har motivet

noget med sammenslutningen at

gøre? Er det Falck-direktører med ryggen

til? Volvoen til højre med ZH

22.834 er vogn 466 som var stationeret

i Esbjerg, men den findes senest i en

vognliste fra 1961. Den store vogn bag

personerne med ZR og Holbæk-numre

kan jeg ikke identificere ud fra vognlisterne.

Oplysninger modtages også gerne

om stedet, bilen og begivenheden.

Hvem er ZR-folkene på dette foto fra

rensning af en silo på Ringsted-kanten

først i 1950'erne. Når 3 fra venstre er

"Lille Svend" fra Entreprenørafdelingen

i København (Hvad hed han til

efternavn?) og nr. 4. med hvid kasket

er Carlo Lundtoft.

(MOTIV 6443)

Hvilket vognnummer har denne

Humbler personvogn fra Station Ø?

April 2004 ZONE NYT 19


(MOTIV 3428 og 3442)

Helsingørs Chevrolet-kranvogn kørt

fast. De to billeder stammer ikke

fra samme giver. Mon det er samme

episode? Hvem er folkene og hvor

er billederne taget?

Også fra Sorø: Det officielle billede fra

stationsindvielsen, som fandt sted 20.

juni 1961. Billedet er dog tidligere, idet

det blev bragt på invitationen til indvielsen.

Hvem er de fire ZR-folk.

20

ZONE NYT

ZR til dyrskue i Sorø omkring 1961 eller 1962 med sprit

nyt materiel. Hvem er de fire ZR-folk?

April 2004


Igen har der været

avisomtale af ZR

Billedet til højre har været vist før og

alligevel gav Berlingske Tidende det en

kvart side 5. januar 2004. Det ender

med at blive "Zonens Evergreen". Ingen

tvivl om, at Wibollt har været opmærksom

på reklameværdien ved at få

påsynet det hidtil størst kendte ZO-

NEN på redderens jakke. Indsendt af

Camilla Olsen.

Side 22

Kristian Jacobsen, Amager, har indsendt

artiklen på side 22 fra Ekstra

Bladet med genoptryk af en artikel fra

15. juni 1937 om en ulykke, hvor både

Københavns Brandvæsen og Falck

måtte give fortabt, mens ZR klarede

situationen. Stor ZR-reklame dengang.

Velfærd,

sundhed

og ernæring,

er det sidste projekt, som museet

nåede at deltage i under Vestsjællands

Amt, og som bl.a. resulterede

i en stor Zone-udstilling om

ambulancer i Vestsjællands Amt,

som har været vist på Egeskov, på

Amtsgården i Sorø og på amtets

biblioteker.

Alle de deltagende museers

bidrag til projektet er også

kommet i bogform.

Bogen koster kr. 50,00 + porto kr.

20,00 der fremsendes mod

indbetaling på foreningens girokonto

3 58 86 29. Udover artiklen

om ZR's ambulancer kan du læse

om alt fra sporvogne, apoteker og

madpakker til gymnastikforeninger

og kolera.

Pressen skrev

April 2004 ZONE NYT 21


22 ZONE NYT

April 2004


Sådan ser der ud

i Helsingør i dag:

Værkstedet.

Vognparken i garagehallen.

Mandskabsrummet.

Vagtstuen.

Zone-dukken glemte at lukke døren.

Omslagsfoto:

Forside: Optog gennem Helsingørs gader lørdag 7. marts 2004. Foto Lars Johannessen. Der er manipuleret en lille

smule med billedet. Se selv godt efter. Bagside: Stationsfacaden i Helsingør.

April 2004 ZONE NYT 23

More magazines by this user
Similar magazines