Udgave 11, december måned 2010 - Dansk Ejendomsmæglerforening

de.dk

Udgave 11, december måned 2010 - Dansk Ejendomsmæglerforening

EJENDOMSMÆGLEREN

Reportage fra pampassen:

eJeNdOmSmÆgLer i

ArgeNtiNA

Ny bekendtgørelse:

eNergimÆrkNiNg

Året der gik

i tekst og billeder

Nr. 12 / 77. Årgang / 2010 / magasineT fra Dansk ejenDomsmæglerforening

Dansk ejenDomsmæglerforening

december


Boligsystemet der giver dig tid

til at holde jul

Når julefreden endelig sænker sig over dit hjem, har du sikkert

som de fleste andre danskere været igennem en voldsom

trængsel og alarm. Julen varer længe - koster mange penge.

Tænk, hvis du kunne få en lille blød pakke under træet, der gav

dig tiden og penge tilbage? Det behøver du ikke drømme om,

for det kan du. Boligsystemet Domidont fra Plass Data er

nemlig så driftsikkert og brugervenligt, at du i løbet af et år

sparer rigtig mange timer på administration.

Det giver dig tid til at fokusere på salget af dine kunders

boliger – og det er rigtig godt for din forretning. Du sparer tid

– og det er jo som sagt penge. Giv dig selv en blød pakke, så du

får tid til at holde jul.

De bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende

nytår.

DomiDont kr. 622*

Fuldt boligsystem med ubegrænset antal sager

og med bl.a. BBR-modul, e-nettet,

Landbrug og Andelsbolig.

internet kr. 359

Pr. butik/måned. Inkl. upload til

Husavisen m.m. uanset antal sager.

DomiDont via internettet

Lad professionelle hoste din Domidont, og undgå

investering i server, backup mv. En hostet Domidont

er både en mobil, sikker og økonomisk løsning.

* priser er pr. bruger/måned. Alle priser er oplyst excl. moms.

kontakt os for yderligere oplysninger om Domidont

på salg@plass.dk eller 59 45 50 00

Plass Data har siden 1978 udviklet professionel branchesoftware til bl.a. ejendomsmæglere, boligadvokater og pengeinstitutter. Firmaet er kendt for at

levere fleksible og driftsikre løsninger samt at have en høj troværdighed og service. Plass Data er både Microsoft Certified Partner og IBM Business Partner.


an Feb Mar Apr

1 Nytårsdag Ma 1 5 Ma 1 9 To 1 Skærtorsdag Lø 1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

Ti 2

On 3

1 To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ma 8 6 Ma 8 10 To 8

Ti 9

On 10

2 To 11

Fr 12Udgivet

af: FrDansk 12 Ejendomsmæglerforening Ma 12 15 On Islands 12 Brygge Lø43, 12 2300 København Ma 12 S, Tlf.

28

7025 To 12 0999, Fax 3264 Sø 12 4599 Hot-line Ti til 12 Fr 12

Lø 13mæglerfaglig

Lø afdeling 13 7025 Ti3999 13 Redaktion: To Steen 13 Kristi himmelfartsdag Winther-Petersen, Sø 13 Dansk Ti Ejendoms 13 mæg Fr ler forening, 13 ansvh. Ma 13 Lise West 37 phal, Onredaktør. 13 Lø 13

Annonceekspedition: Salgsbureauet ApS, Kontaktperson: Michael Larsen, Klingenberg 16, 1. sal, 5000 Odense C, Tlf. 8853 9900, Mail:

Sø 14 Sø 14 On 14 Fr 14 Ma 14 24

info@salgsbureauet.dk Abonnement: 11 numre årligt 900,00 kr. plus moms. On Layout, 14 produktion Lø 14 og tryk: Grafisk Ti 14 design: Woer+Gregorius

To 14 Sø 14

Ma 15ApS.

Tryksagen 7 Ma 15er

svanemærket 11 To 15og

kan genbruges. Lø 15 Trykt med Ti planteolie-farver 15 To på 15 miljøgodkendt Sø 15papir.

ISO 14001 On 15 miljøcertificeret. Fr 15Udkommer

Ma 15

11 gange årligt i 5.300 eksemplarer. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg og til at afvise indlæg, som tilsendes

Ti 16 Ti 16 Fr 16 Sø 16 On 16 Fr 16 Ma 16 33

uopfordret. Artikler og indlæg i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Ejendoms mægler forenings holdning.

To

Det

16

er tilladt at


citere

16

fra bladet

Ti 16

On 17med

tydelig On kildeangivelse. 17 Lø Næste 17 nummer: MaBladet 17 udkommer 20 To 17 ikke i januar Lø2011, 17 men medio Ti februar. 17 Indlæg Frtil 17 bladet (gerne Søvia 17e-mail

til On 17

3 bladet@de.dk) skal være redaktionen i hænde senest 20. januar. Annoncer skal bestilles senest 20. januar. Forside: Polfoto.

To 18 To 18 Sø 18 Ti 18 Fr 18 Sø 18 On 18 Lø 18 Ma 18 42 To 18

Fr 19

Lø 20

Sø 21

Ma 22

Ti 23

Ti 2

On 3

To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ti 9

On 10

To 11

Fr 19

Lø 20

Sø 21

8 Ma 22

Ti 23

Fr 2 Langfredag Sø 2

Lø 3

Sø 4 Påskedag Ti 4

Ma 5 2. påskedag 14

Ti 6

On 7

Fr 9

Lø 10

11

Ma 19

Ti 20

On 21

12 To 22

Fr 23

11

08

14

Ma 3 18 To 3

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10

Ti 11

16 On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

Maj

19 To 10

Sø 23 Pinsedag On 23

indhold / december

Jun

Ti 1 To 1

On 2

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 23 On 7

Ti 8

On 9

Fr 11

Lø 19

Sø 20

Ma 21

Ti 22

5

6

12

14

17

20

24

26

28

30

31

32

35

Formandens to minutter

et uforudsigeligt årti

Året der gik

De har sat dagsordenen i en række sager i 2010

Highlights fra mægler-stafetten

Vi bringer et udpluk af de vigtigste budskaber

Vil mægle efter den danske model

Det er noget rod at sælge huse i argentina

Nyt fra boligsiden

nu kan man se den offentlige vurdering

Ledelse og retning

De’s direktion kobler i høj grad ledelse med retning

Fr 2

Lø 3

Sø 4

Ma 5 27 To 5

Ti 6

To 8

Fr 9

Lø 10

11

Ma 19

Ti 20

25 On 21

To 22

Fr 23

Jul

Aug Sep

Sø 1 On 1 Fr 1

Ma 2 31 To 2

Ti 3

On 4

Fr 6

Lø 7

Sø 8

Ma 9 32 To 9

Ti 10

On 11

29 To 19

Fr 20

Lø 21

Sø 22

Ma 23

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 36 On 6

Ti 7

On 8

Fr 10

11

Sø 19

Ma 20

Ti 21

On 22

34 To 23

12

energimærkning skal være mere omkostningseffektiv

ny bekendtgørelse af bl.a. mærkning af fritidshuse

de Analyse

oline-lokalebørs statistikken

Nyt fra din kreds

Jobbørsen

de kurser 2010

Personalia

Styrelse og kredsformænd

Lø 2

Sø 3

Ma 4 40 To 4

Ti 5

To 7

Fr 8

Lø 9

Sø 10

Ma 11

Ti 19

38 On 20

41 To 11

To 21 Sø 21

ejenDomsmægleren / 3

Fr 22 Ma 22

Lø 23

Okt

2010

Nov

Ma 1 44 On 1

Ti 2

On 3

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ma 8 45 On 8

Ti 9 06

On 10

Fr 19

Lø 20

Ti 23

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 49

Ti 7

To 9

Fr 10

11

Sø 12

Ma 13

Ti 14

46 On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20

Ti 21

47 On 22

Dec

To 23

EjEndomsmæglErEn

50

51


Engang var EjendomsSystemet ét

og alt. I dag er det blot én af fornøjelserne

i branchens bedste pakkeløsning.

gazelle 2010

Testet og certificeret af Microsoft. gazellevirksoMhed 2010

Kan vi hjælpe med noget?

Ring på 4332 3300 og få tilsendt vores nye brochure om fremtidens

mægler. Læs f.eks. om vores helt unikke CRM- og salgsstyring,

webløsninger, hosting & drift og 360° support.

d E n f o R R E S T E u d v i k l i n g B A g d i g

C&B SYSTEMER A|S helgeshøj allé 18 | 2630 taastrup | tlf. 43 32 33 00 | fax 43 32 33 01 | cb@cb.dk | www.cb.dk


et uforudsigeligt årti

Jeg har været aktiv

i mere end 30 år i

markedet og har altså

oplevet 80’erne, 90’erne

og 00’erne. Selvom fortiden

har en tendens til

at blive ”de go’e gamle

dage”, hvad de jo ikke

altid var – tænk blot på

børssammenbruddet

i ’87 og ejendomskrisen

i begyndelsen af

90’erne – så er der for

mig ingen tvivl om, at

00’erne må stå som

det årti, hvor alt, hvad

der kunne gå galt, gik

galt. Allerede indledningen

var turbulent.

It-boblen sprang, og

sammenligningen med

Kejserens Nye Klæder

var nærliggende. Den

finansielle verden var rystet, men set i historiens ulideligt

klare lys var det jo for intet at regne i forhold til det, der

skulle komme. Det kom den 11. september 2001. Alle husker

formodentlig præcist, hvor de var netop den dag. For mit eget

vedkommende var jeg på vej til bestyrelsesmøde i Københavns

Ejendomsmæglerforening; der blev ikke meget møde,

men derimod hen over eftermiddagen en oplevelse af det

totale nedbrud for den verdensorden, vi hidtil havde været en

del af. Følgerne var katastrofale. Man havde mistet troen på

fremskridtet og på, at fornuften ville råde.

De finansielle markeder og dermed også ejendomsmarkederne

var naturligvis påvirkede, men hjemmet blev pludselig

det sted, hvor man søgte tilflugt fra den grumme virkelighed,

og derfor var interessen for at købe bolig usvækket og

på lidt længere sigt voldsomt stigende. Man kan hævde, at

indførelsen af de afdragsfrie lån – der jo også er et produkt af

00’erne – har haft sin andel i de priseksplosioner, der fulgte

de kommende år. Men det forklarer ikke, hvorfor trangen til

at eje blev så stor. For min del er jeg ikke i tvivl om, at begrebet

”My Home is My Castle”, bevidst eller ubevidst, var den

største drivkraft. Man kunne forskanse sig og så håbe på, at

verden udenfor blev et bedre sted at være. Det blev den ikke,

overordnet set, men ejendomsmarkederne overalt i verden

buldrede derudad, og det var som om, der skulle festes efter

princippet ”efter mig syndfloden”.

” Dansen

I vores egen andedam var det ikke anderledes. 00’erne var

også årtiet, hvor det at være en ”kendis” blev det allervigtigste,

budskabet ufortalt. Vi så det blandt ejendomsmogulerne

(mon ikke også der var en enkelt ejendomsmægler eller to

iblandt?), der alle havde det tilfælles, at de dukkede op fra

det rene ingenting (og nu igen er svundet ind til det rene ingenting

eller det, der ligner). Og vi så det blandt politikerne,

der uanset partifarve skulle profilere sig på enkeltsager og

ofte på vores bekostning – og ikke helt sjældent begrundet,

må vi erkende, når vi griber i egne barme (der for resten også

blev større i 00’erne!). Mange kan vel endnu huske en minister,

der på en udlandsrejse følte sig kaldet til at få direkte

sendetid fra Kina for at meddele, at han ”ikke fandt sig i det!”

– altså i vores omgang med ejendomshandel. Som om der

ikke var vigtigere ting at tænke på, globalt set, når han nu var

i Kina.

Dansen om guldkalven stoppede brat. Vi opdagede bare

ikke, at musikken stoppede, fordi vi slet ikke kunne forestille

os, at dansen ville stoppe. Personligt ærgrer det mig, at jeg

ikke så det komme på erhvervsejendomsmarkedet, i og med

der viste sig at blive en næsten pinagtig tidsmæssig parallelitet

til nedbruddet i begyndelsen af 90’erne, hvor boligsalget

gik i stå 14 måneder før erhvervsmarkedet. Det skete også

denne gang. Formuleringen ”hov, hva’ var det lige, der skete

her” blev måske opfundet den dag, da Lehmann Brothers

kollapsede. Ingen – ej heller Peter Straarup, som han var stor

nok til at indrømme for nylig – havde forestillet sig, at USA’s

økonomiske system kunne bryde sammen. Det glædede

utvivlsomt terroristerne i de uvejsomme bjerge. De samme,

som indirekte er skyld i en hvidvask- og antiterror-lovgivning,

der føles som en meget stor klods om benet i det daglige,

men som set i en samfundsmæssig sammenhæng nok – om

end det er svært at indrømme – har en betydning. Desværre.

Og så er vi jo fremme ved de allersidste dage af 00’erne.

Med et skrøbeligt marked, et voldsomt decimeret finansielt

landskab og en kundegruppe, der er meget nervøs ved

udsigterne til en fortsat ørkenvandring langt ind i 10’erne,

historisk lave renter eller ej. Vi må håbe, og måske bede til,

at vandringen ikke bliver forgæves, og at vi kommer ud på

den anden side til en grøn fremtid.

Glædelig jul og godt nytår.

Steen Winther-Petersen

Formand

om guldkalven stoppede brat. Vi opdagede bare

ikke, at musikken stoppede, fordi vi slet ikke kunne

forestille os, at dansen ville stoppe.


ejenDomsmægleren / 5

FormAndEn


an Feb Mar

Året der 1 Nytårsdag Ma 1 5 gik Ma 1 9

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Apr Featuring Maj Jun

2010 Ti 2går

på hæld. Ti 2Vi

DE og

To 1 Skærtorsdag Lø 1

ejendomsmæglerbranchen

Fr 2 Langfredag Sø 2

Ti 1

On 2

T

F

bringer her et tilbage-

On 3 On 3

blik på de mange sager,

1

Dansk To 4 Ejendomsmæg- To 43 Ma 3

4 Påskedag Ti 4 FebrUAr

18 To

Fr

3

4

L

S

lerforening Fr 5 har Frværet 5 Ma 5 2. påskedag 14 On 5 Lø 5 M

med

Lø 6

til at bringe6 Ti 6 To

dagsordenen i løbet boligmarked. Vi har heldigvis ikke set

af


året

7

– samt


en del

7 On 7 Fr

en eksplosion i antallet af klagesager,

6

7

Sø 6

Foto: Helle Moos

Ma 7

T

23 O

andre Ma 8 sager, 6der

Mahar 8

berørt Ti 9 branchen. Ti 9

som det 10er

set i andre brancher gennem

To 8 Lø

den senere tid. set i forhold til de godt

55.000 bolighandler sidste år er antal-

Fr 9 Sø

8

9

Ti

On

8

9

T

F

2

3

4

On 10

JANUAr To 11

Fr 12

Sø 21

6 / ejenDomsmægleren

On 10

To 11

Fr 12

Offentliggørelse af salgspriser

År 2010 var endnu i sin spæde begyndelse,

da den daværende økonomi- og

Lø 13 Lø 13

erhvervsminister lene espersen vedtog

et Sø krav 14 om offentliggørelse af Sø salgspri- 14

ser på boliger. De har generelt været

modstander Ma 15 af, at alle således 7 Mafår 15

mulighed for at se, hvad en ejendom

er Ti solgt 16 til, da det dels bør være Ti en 16

privatsag, og dels ifølge foreningen ikke

tjener On noget 17 formål. steen Winther- On 17

Petersen beklagede således mini-

To 18sterens

beslutning To bl.a. med 18

ordene: ”offentliggørelsen

Fr 19af

salgspriser er en Fr moralsk 19

glidebane, der kan føre til, at alle

Lømulige 20personlige

oplysninger Lø bliver 20

tilgængelige fremover.”

Sø 21

Færre fik medhold i klager over

ejendomsmæglere

Ma 22 8 Ma 22

nye tal fra klagenævnet for ejendomsformidling

Ti 23viste

i januar, at antallet Ti 23 af

klager over ejendomsmæglere steg

en On smule 24i

2009 i forhold til On året før. 24

samtidig skete der et fald i antallet af

sager, To 25 hvor forbrugeren helt To eller delvist 25

fik medhold i sin klage.

Fr steen 26Winther-Petersen

udtalte Fr 26

på De’s vegne: ”finanskrisen har

ikke Løuventet 27 resulteret i flere Lø klager 27

over ejendomsmæglere fra skuffede

forbrugere, Sø 28 som ikke har kunnet sælge

deres bolig på grund af det fastlåste

12

Sø 28 Palmesøndag On 28

Ma 29

Ti 30

On 31

let af indkomne klager fortsat lavt og

udgør omtrent en halv procent af alle

Lø 10

handler.”

13

11

Ma 12

Ti 13

On 14

Ma 19

Ti 20

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25

Ma 26

Ti 27

To 29

15

mæglerne: Priserne vil

stabilisere sig i første kvartal

De’s tendensanalyse 11 To 15–

der tager

temperaturen på ejendomsmæglernes

forventninger Fr til det 16kommende

kvartal

– viste i januar, at mæglerne regnede

med, at priserne Lø ville 17stabilisere

sig i

årets første kvartal af 2010. ejendomsmæglernes

forventninger Sø 18 på længere

sigt var desuden, at priserne ville begynde

at stige i løbet af 2010. 16

Forventning Pct.

Priserne stiger

Priser forbliver Onuændrede 21

10

62

Priserne falder 28

Forventning til prisudviklingen på

enfamiliehuse i 1. kvartal – hele landet

17

Fr 30 Bededag

Ma 10

Ti 11

On 12

To 13

mArtS

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17

Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

19

Kristi himmelfartsdag

Sø 23 Pinsedag

at man er villig til at sætte et plaster

på såret 2. for pinsedag de danskere, 21 To der lider 24

under problemerne,” lød det fra steen

Winther-Petersen.

Ma 24

Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

Ma 31

22

To 10

Fr 11

Lø 12

Sø 13

Ma 14

Hr. justitsminister, tilbagebetal

tinglysningsafgiften!

i foråret var problemerne Ti med 15 det nye

digitale tinglysningssystem et varmt

politisk emne, og De opfordrede On 16justits

ministeren til at sikre, at de forbrugere,

som havde lidt et 20 økonomisk To 17 tab på

grund af de lange ventetider, fik tilbagebetalt

deres tinglysningsafgift. Fr 18

”Vi glæder os over, at vores tidligere

fremsatte forslag er Løved 19 at vinde

gehør på Christiansborg – i hvert fald

i oppositionen. nu mangler Søvi 20 bare, at

regeringen med justitsminister lars

Barfoed i spidsen også Ma erkender 21sta

tens ansvar i denne sag. en tilbagebetaling

af tinglysningsafgiften Ti vil 22være

et

udtryk fra statens side om, at man godt

er klar over, at der er begået en fejl, og

On 23

Fr 25

Lø 26

de advarer mod for høje

tinglysningsafgifter

Det var ikke kun de lange Sø ventetider, 27 der

gav problemer med den digitale tingslysning

i foråret. Der var også Ma stor 28 risiko for

at komme til at betale for meget i ting-

Ti 29

On 30

24

25

26

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L


o 1

r 2

ø 3

ø 4

a 5 27

i 6

n 7

o 8

r 9

ø 10

ø 11

a 12

i 13

n 14

o 15

r 16

ø 17

ø 18

a 19

i 20

n 21

o 22

r 23

ø 24

ø 25

a 26

i 27

n 28

o 29

r 30

ø 31

Jul

30

Aug Sep mAJ

Sø 1 On 1 Fr 1

lysningsafgift, da de ”gamle” ejendomsvurderinger

lå til grund for beregningen.

De’s formand kom med følgende

opsang: ”Det er statslig kassetænkning,

Ma 2 31

der vil noget! Tinglysningsafgiften er i

forvejen en kæmpe skattemæssig mal-

Ti 3

keko for staten, hvor forbrugerne betaler

stempelafgift som en fast procentdel

On 4

af enten den offentlige vurdering eller

købesummen, alt afhængig af hvilket

To 5

beløb, der er det højeste. med andre

ord er forbrugerne altid taberne – og

Fr 6

hvis de ikke passer på, bliver de altså

malket mere end nødvendigt i disse

Lø 7

måneder.”

APriL

Sø 8

Ma 9 32

Ti 10

mæglerne:

Prisfald på boliger er slut

i foråret havde ejendomsmæglerne

On 11

tager de optimistiske briller på og

aflyste yderligere 28 prisfald på boligmar-

To 12

kedet. Det viste tendensundersøgelsen

fra De om mæglernes forventninger til

Fr 13

prisudviklingen i 2. kvartal. 63 pct. af

mæglerne regnede Lø med, 14 at priserne på

enfamiliehuse ville forblive uændrede,

mens 16 pct. ventede Sø 15 prisstigninger i

andet kvartal.

steen Winther-Petersen Ma 16 kommenterede

undersøgelsen: ”Vores medlemmer

oplever, at Ti der er 17 kommet mere

gang i boligmarkedet, og det er bemærkelsesværdigt,

On at 18 meldingerne fra

Danmarks største byer er så markante,

at stort set 29ingen

Toforventer 19 prisfald.

erfaringen viser jo, at det er de store

byer, der viser Fr vejen for 20udviklingen

i resten af landet, når vi snakker om

boligmarkedet.”

Lø 21

Sø 22

Forventning Pct.

Priserne stiger

Priser forbliver Ma uændrede 23

16

63

Priserne falder 21

Ti 24

On 25

To 26

Lø 28

Sø 29

Ma 30

Ti 31

33

34

forventning til prisudviklingen på en-familiehuse

i 2. kvartal – hele landet

Forventning Pct.

Priserne stiger

Priser forbliver Fr uændrede 27

37

58

Priserne falder 5

forventning til prisudviklingen på enfamiliehuse

i 2. kvartal – region Hovedstaden

35

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 36

Ti 7

On 8

JUNi To 9

Fr 10

11

Sø 12

Ma 13

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20

Ti 21

On 22

To med.” 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27

Ti 28

On 29

To 30

Ma 4 40

Fr 8

Lø 9

Sø 10

Lø 23

Sø 24

Fr 29

Lø 30

Sø 31

Okt

godt gang i salget af

studielejligheder

studiestart efter sommerferien Lø og 2den

lave rente gjorde forsommeren til en

Sø 3

attraktiv periode for forældrekøb af små

ejerlejligheder i særligt københavn og

Århus. steen Winther-Petersen sagde

bl.a. til ekstra Bladet: ”Det bliver en

Ti 5

god sæson for salg af studielejligheder.

optimismen er vendt tilbage især i de

On 6

store uddannelsesbyer, og det er rigtigt,

at et forældrekøb lige nu ser fornuftigt

To 7

ud i lyset af den lave rente.”

Ny uddannelse:

diplom i Vurdering

i juni lanceredes den længe ven- Ma 11

tede valuaruddannelse, der både er

en videreuddannelsesmulighed for Ti 12

ejendomsmæglere og en ny vej ind i

erhvervsmæglerbranchen. 37 Uddannelsen On 13

er blevet til ud fra et ønske om at løfte

niveauet på den tidligere valuaruddan- To 14

nelse. målet er, at uddannelsen opnår

en anerkendelse, der sikrer, Fr at erhvervs- 15

markedet og finansielle virksomheder

fremover vil efterspørge ”Diplom Lø 16 Valuarer”

til at vurdere deres ejendomme og

ejendommenes handels- og Sø belånings- 17

værdier.

arne madsen, medlem Ma af De’s 18

styrelse, sagde i forbindelse med

lanceringen: ”Vi har kæmpet Tilænge 19–

også alt for længe – med at få denne

uddannelse i hus. men 38nu

On er vi endelig 20 i

mål, og resultatet er en toårig uddannelse

på diplomniveau. en To uddannelse, 21

som er på fagligt niveau med en HD 2.

dels uddannelse, men cirka Fr 35 procent 22

billigere. Det er vi rigtig godt tilfredse

41

42

2010

Nov Dec

On 1

Ma 1 44

Ti 2

On 3

To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ma 8 45

Ti 9

On 10

To 11

Fr 12

Lø 13

Sø 14

Ma 15

Ti 16

On 17

To 18

Fr 19

Lø 20

Sø 21

Ma 22

Ti 23

On 24

Ma 29

Ti 30

A

B

C

D

46

47

48

ejenDomsmægleren / 7

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 4

Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

11

Sø 12

Ma 13

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20

Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

mæglerne klar til at annoncere

med energimærkning

Branchen var hurtigt ude, Ma da de 25 nye

regler for annoncering med energimærkning

trådte i kraft henover Ti 26 som-

43 To 25

Fr 26 E

meren. De’s formand steen Winther-

39

Petersen udtalte: ”energiforbruget On 27

har stigende betydning for stadig flere

boligkøbere, og de nye regler Tobetyder, 28

at man nu allerede i den tidlige fase,

hvor man søger efter ny bolig, også kan

bruge energimærkningen Lø 27 som sam- Ma 27

menligningsparameter. Vi har arbejdet

hårdt for at Sø kunne 28implementere

Fde

nye Ti 28

annonceringsregler, og vi er klar.”

r

G

5

5

Lø 25 Juledag

Sø 26 2. juled

On 29

To 30

Fr 31

ÅrEt dEr gik

5


an Feb Mar

1 Nytårsdag Ma 1 5 Ma 1 9

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

r

1

2

3

4

Ti 2

JULi

On 3

Sø 14

Ma 15

Ti 16

On 17

To 18

Fr 19

Lø 20

Sø 21

Ma 22

Ti 23

7

8

Ti 2

On 3

energimærkning – svært for

To 4 To 4

sælgere af andelsboliger og

ejerlejligheder

Fr 5 Fr 5

i sommeren opfordrede De sælgere

af andelsboliger og ejerlejligheder til

Lø 6 Lø 6

at være særligt opmærksomme på

de nye regler om energimærkning.

Sø 7 Sø 7

”Begynd i god tid,” lød det gode råd fra

De. mange sælgere af andelsboliger

Ma 8 6

og ejerlejligheder har nemlig i forvejen

problemer med at fremskaffe energi-

Ti 9 Ti 9

mærkningen fra deres andelsbolig- eller

ejerforening. ”Vi håber selvfølgelig, at

On 10 On 10

det hele kommer til at forløbe smertefrit.

men jeg er bange for, at det bliver

To 11 To 11

nødvendigt at indskærpe over for bestyrelserne

i andelsbolig- og ejerforenin-

Fr 12 Fr 12

gerne, at det er deres ansvar at sørge

for energimærkningen,” sagde steen

Lø 13 Lø 13

Winther-Petersen.

Ma 8 10

Sø 14

Ma 15

Ti 16

On 17

To 18

Fr 19

Lø 20

Sø 21

Ma 22

Ti 23

mæglerne:

Vi Onser 24 lyst på fremtidenOn

24

i sommeren viste tendensundersøgelsen

To 25 fra De, at ejendomsmæglerne To 25

forventede uændrede eller stigende priser

Frpå 26 boligmarkedet i det kommende Fr 26

kvartal, årets 3. kun 16 pct. af mæglerne

Lø på 27landsplan

troede, at Lø priserne 27

ville falde – og i københavn og Århus

forventede Sø 28 så godt som ingen mæglere

yderligere prisfald.

8 / ejenDomsmægleren

12

Sø 28 Palmesøndag On 28

Ma 29

Ti 30

On 31

13

To 1 Skærtorsdag Lø 1

Fr 2 Langfredag Sø 2

Lø 3

Sø 4 Påskedag Ti 4

Ti 6

On 7

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19

Ti 20

On 21

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25

Ma 26

Ti 27

To 29

Apr

Forventning Pct.

Priserne stiger 20

Priser forbliver uændrede 64

Priserne falder 16

Ma 5 2. påskedag 14 On 5

forventning til prisudviklingen på enfamiliehuse i

3. kvartal – hele landet

boliga beskylder

To 8

mæglere for boykot

landets ejendomsmæglere er i hem-

Fr 9

melighed blevet enige om at boykotte

Boliga.dk. sådan lød beskyldningen

Lø 10

mod branchen i højsommeren. Politiken

kom i besiddelse af en intern mail fra

11

realmæglerne, hvor kædens bestyrelsesformand

skriver, at alle landets

Ma 12 15

ejendomsmæglerkæder har besluttet

at forhindre Boliga.dk i at bruge billeder

Ti 13

fra mæglernes hjemmesider med det

formål at fremme On 14 branchens egen portal,

Boligsiden.dk. De’s formand afviser

enhver 11 form To for boykot 15 og understreger,

at det står alle ejendomsmæglere frit

for, hvor de ønsker at annoncere.

16

17

Fr 30 Bededag

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10

Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17

Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

20

Sø 23 Pinsedag

Ma 24

Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

Ma 31

Maj

2. pinsedag 21

22

Jun

Ti 1 T

On 2

AUgUSt

Ma 3 18 To 3

bedre beskyttelse af

ejendomsmæglertitlen

Fr 4

Lø 5

i august var erhvervs- og Byggestyrelsen,

forbrugerrådet og Dansk

ejendomsmæglerforening klar med en

Sø 6

oversigt over ulovlige betegnelser, hvilket

skal sætte en stopper for misbrug

af titlen ”ejendomsmægler”. Betegnelser,

som får en forbruger til at tro, at

Ti 8

der er tale om ejendomsmægler, selv

om en anden betegnelse anvendes, er On 9

i strid med lov om omsætning af fast

ejendom. 19 To 10

”med denne oversigt får vi skabt

mere tryghed og gennemsigtighed for Fr 11

forbrugerne, når de skal handle bolig.

forbrugerne skal kunne stole på, at råd- Lø 12

givningen i en bolighandel foretages af

en professionel Kristi himmelfartsdag og registreret mægler, Sø 13

der kan give den helt rigtige juridiske

og økonomiske rådgivning Mai noget 14 så

vigtigt som en bolighandel,” sagde De’s

formand.

Ma 7 23

Ti 15

On 16

To 17

Fr 18

Lø 19

Sø 20

Ma 21

Ti 22

On 23

To 24

Fr 25

Lø 26

Sø 27

Ma 28

Ti 29

On 30

24

25

26

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L


o 1

r 2

ø 3

ø 4

a 5 27

i 6

n 7

o 8

r 9

ø 10

ø 11

a 12

i 13

n 14

o 15

r 16

ø 17

ø 18

a 19

i 20

n 21

o 22

r 23

ø 24

ø 25

a 26

i 27

n 28

o 29

r 30

ø 31

Jul

28

29

30

Aug Sep

Sø 1 On 1 Fr 1

Ma 2 31

Ti 3

Små ejendomsmæglere halter

On 4

efter med energimærkning

fra 1. juli 2010 skulle alle nye

To 5

boligannoncer forsynes med

energimærke, men det viste sig, at

Fr 6

nogle ejendomsmæglere ikke levede

op til det nye lovkrav i deres annoncer.

Lø 7

Til altinget.dk udtalte steen Winther-

Petersen, at "vi har ikke mulighed for

Sø 8

at gå 70.000 annoncer igennem. men

vi vil følge op på det i de kommende

Ma 9 32

måneder, og vi skal nok få henvendelser

fra vores egne medlemmer. Hvis en

Ti 10

mægler i et lokalområde opdager, at en

konkurrent ikke overholder reglerne, så

On 11

er frænde ofte frænde værst.”

To 12

Fr 13

Lø 14

Sø 15

Ma 16

Ti 17

On 18

To 19

Fr 20

Lø 21

Sø 22

Ma 23

Ti 24

On 25

To 26

Fr 27

Lø 28

Sø 29

Ma 30

Ti 31

33

34

Illustration: Stephan Nielsen

35

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 36

Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

11

Sø 12

Ma 13

Ti 14

SePtember

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20

Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27

Ti 28

On 29

To 30

37

39

Lø 2

Sø 3

Ma 4 40

Ti 5

On 6

To 7

Fr 8

Lø 9

Sø 10

Ma 11

Ti 12

On 13

To 14

Fr 15

To 21

Fr 22

Lø 23

Sø 24

Ma 25

Ti 26

On 27

To 28

Fr 29

Lø 30

Sø 31

Okt

Fejl i ejendomsmæglernes

salgsopstillinger

i september 2010 lavede magasinet Lø 16

Penge & Privatøkonomi deres egen

stikprøveundersøgelse af 20 Søsalgsop 17

stillinger på lejligheder. i ni af salgsopstillinger

fandt magasinet Ma fejl i f.eks. 18

gengivelsen af ejendomsværdiskatten

eller boligens offentlige vurdering. Ti 19

steen Winther-Petersen udtalte: ”Under

forudsætning af 38 at undersøgelsen On 20

er korrekt, så er det en alvorlig sag,

som vi bliver nødt til at reagere på.”

41

2010

Nov Dec

On 1

Ma 1 44

Ti 2

On 3

To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ma 8 45

Ti 9

On 10

To 11

Fr 12

Lø 13

Sø 14

Ma 15

Fr 26

Lø 27

Sø 28

Ma 29

Ti 30

46

Nordisk undersøgelse: danske

huskøbere er de mest forsigtige

en undersøgelse Ti 16 på tværs af de fem

nordiske ejendomsmæglerorganisationer

viste On i september, 17 at de danske

huskøbere er nordens mest forsigtige.

Hele 42 96 pct. Toaf de 18danske

ejendomsmæglere

svarede, at deres kunder

typisk sælger, Fr før 19 de køber nyt. i sverige

og norge svarede størstedelen af

ejendomsmæglerne, Lø 20 at folk køber, før

de sælger. kun 28 pct. af de svenske

mæglere – Sø og blot 2114

pct. af de norske

– svarede, at deres kunder sælger først.

”jeg tror, det Ma skyldes 22 forsigtighed 47 blandt

danske huskøbere, men selvfølgelig

også, at vi Ti herhjemme 23 har et mere restriktivt

lånemarked. endelig er sverige

og norge generelt On 24sluppet

mere nådigt

gennem krisen, og det er tallene nok

også 43 et udtryk To for,” 25lød

kommentaren

fra De’s formand.

48

ejenDomsmægleren / 9

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 4

Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

11

Sø 12

Ma 13

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20

Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

5

5

Lø 25 Juledag

r

Sø 26 2. juled

Ma 27

Ti 28

On 29

To 30

Fr 31

ÅrEt dEr gik

5


an Feb Mar

1 Nytårsdag Ma 1 5 Ma 1 9

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

r

1

2

3

4

Ti 2

On 3

OktOber

To 4

On 17

Ti 2

On 3

To 4

Antallet af klager over

ejendomsmæglere stabilt

Fr 5 Fr 5

i oktober viste nye tal fra klagenævnet

for ejendomsformidling, at antallet af

Lø 6 Lø 6

klager over ejendomsmæglere ligger

på et stabilt niveau. i første halvår af

Sø 7 Sø 7

2010 var der indgivet

162 klager,

Ma 8 6 hvilket er

én mere end i første

halvår af 2009.

Ti 9 Ti 9

steen Winther-

Petersen knyttede denne

On 10 On 10

kommentar til klagestatistikken:

”Vi havde selvfølgelig

To 11 To 11

helst set, at antallet af klager var

faldet, da vi løbende arbejder på at

Fr 12 Fr 12

kvalitetssikre branchen. men vi er glade

for, at kunder, der har oplevet uover-

Lø 13 Lø 13

ensstemmelser med deres ejendomsmægler,

Sø 14har

et sted, hvor de Sø kan klage 14

og få prøvet deres sag. Vi glæder os

også Maover 15det

faktum, at 7et

Ma stort antal 15

sager bliver forligt mellem forbruger og

ejendomsmægler Ti 16 uden klagenævnets Ti 16

medvirken.”

Ma 8 10

On 17

Skatteministeren lyttede til de

i To moms-spørgsmål 18 To 18

De så med stor bekymring på de

regelændringer Fr 19 på moms, der Frblev 19

fremlagt i folketinget i oktober måned.

Udover Lø 20 momspligt på ubebyggede Lø 20

grunde, var der nemlig lagt op til, at

private Sø 21 boligsælgere fremover Søskulle 21

betale moms ved salg af ejendomme,

der Maenten 22er

nye eller har 8fået

Ma foretaget 22

større til- og ombygninger. foreningen

kaldte Ti 23 i en pressemeddelelse Ti regelæn- 23

dringen for håbløs og uigennemskuelig:

”mange On 24 kommer til stå med On en kæmpe 24

momsregning, hvis de af den ene eller

anden To 25 grund er nødt til at sælge To deres 25

hus efter f.eks. at have opført et nyt

hus Frpå 26 en byggegrund. Det Fr er ikke 26

rimeligt, og jeg tør slet ikke tænke på,

hvad Lø det 27kommer

til at betyde Løaf bøvl 27

og administration for såvel mæglere

som Søforbrugere. 28 Vi har virkelig brug for

at få afklaret, hvad det her kommer til

10 / ejenDomsmægleren

11

Sø 28 Palmesøndag On 28

Ma 29

Ti 30

On 31

13

To 1 Skærtorsdag Lø 1

Fr 2 Langfredag Sø 2

Lø 3

Sø 4 Påskedag Ti 4

Ma 5 2. påskedag 14

Ti 6

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

11

Ma 12

Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Fr 23

Lø 24

To 29

Apr

15

at betyde for forbrugerne,” sagde steen

Winther-Petersen. Ma 19 16

samme aften gik skatteminister

Troels lund Ti Poulsen 20på

tv og forsikrede,

at de nye regler ikke kommer til

at gælde for On privatpersoners 21 salg af

bolig. momspligten skal fremover udelukkende

12gælde

Tosalg 22af

nye bygninger

og byggegrunde som led i økonomisk

virksomhed.

mæglerne mindre

optimistiske Søend 25tidligere

De’s tendensundersøgelse for 4. kvartal

Ma 26 17

viste, at mæglerne havde skruet ned

for forventningerne, siden de sidst blev

spurgt. Hele Ti 68 pct. 27forventede

uændrede

priser i årets sidste kvartal, og 27

pct. regnede endda med prisfald inden

årets udgang. steen Winther-Petersen

Fr 30 Bededag

Ma 3 18

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10

Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17

Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22

19

Kristi himmelfartsdag

20

Sø 23 Pinsedag

Priser forbliver uændrede 68

Priserne 2. falder pinsedag 21 27

Ma 24

Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

Ma 31

Maj

22

Foto: Claus Bjørn Larsen

Jun

Ti 1 T

On 2

To 3

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 23

Ti 8

On 9

To 10

Fr 11

Lø 12

Sø 13

Ma 14

Ti 15

On 16

To 17

Fr 18

begrundede ejendomsmæglernes svar

med ordene: ”Boligmarkedet Lø 19 er stadig

skrøbeligt og bliver påvirket af den

mindste smule uro. landets Sø ejendoms- 20

mæglere holder tilsyneladende vejret

og er mindre optimistiske, Maend 21 de var

for blot tre måneder siden.”

Ti 22

Forventning Pct.

Priserne stiger 6

On 23

To 24

Fr 25

forventning til prisudviklingen på enfamiliehuse i

4. kvartal – hele landet

Lø 26

Sø 27

Ma 28

Ti 29

On 30

24

25

26

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L


o 1

r 2

ø 3

ø 4

a 5 27

i 6

n 7

o 8

r 9

ø 10

ø 11

a 12

i 13

n 14

o 15

r 16

ø 17

ø 18

a 19

i 20

n 21

o 22

r 23

ø 24

ø 25

a 26

i 27

n 28

o 29

r 30

ø 31

Jul

28

NOVember

30

Aug Sep

Sø 1 On 1 Fr 1

Ma 2 31

Ti 3

On 4

To 5

Fr 6

Lø 7

Sø 8

Ma 9 32

Ti 10

On 11

To 12

Fr 13

Lø 14

Sø 15

Ma 16

Ti 17

On 18

Lø 21

Sø 22

Ma 23

Ti 24

On 25

To 26

Fr 27

Lø 28

Sø 29

Ma 30

Ti 31

33

Sommerhuse skal alligevel

ikke energimærkes 29 To 19

energistyrelsen meddelte i november,

at fritidshuse ikke Frlængere 20 er omfattet

af kravet om energimærkning.

Det betyder også, at de ikke længere

34

35

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 36

Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

11

Sø 12

Ma 13

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20

Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27

Ti 28

On 29

To 30

37

39

Lø 2

Sø 3

Ma 4 40

Ti 5

On 6

To 7

Fr 8

Lø 9

Sø 10

Ma 11

Ti 12

On 13

To 14

Fr 15

Lø 16

Sø 17

Ma 18

To 21

Fr 22

Lø 23

Sø 24

Ma 25

Ti 26

On 27

To 28

Fr 29

Lø 30

Sø 31

Okt

skal være forsynet med energimærke,

når de annonceres til salg. Ti reglerne 19

er endnu ikke endeligt vedtaget, men

styrelsen har meddelt, 38at

fritidshuse On 20 allerede

fra november er undtaget kravet

om energimærkning.

41

december

2010

Nov Dec

On 1

Ma 1 44

Ti 2

On 3

To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ma 8 45

Ti 9

On 10

To 11

Fr 12

Lø 13

Sø 14

Ma 15

Ti 16

On 17

To 25

Fr 26

Lø 27

Sø 28

Ma 29

Ti 30

46

Ny kvartalsstatistik om

boligpriser og handler på vej

Her i 42 december To 18 udkommer for første

gang den kvartalsvise ”Boligmarkedsstatistikken”,

Frsom 19er

blevet til i et

samarbejde mellem De, realkreditrådet,

realkreditforeningen Lø 20 og finansrådet.

Hermed udgår realkreditrådet

og realkreditforeningens Sø 21 kvartalsvise

”ejendomsprisstatistik”. Den nye fælles

statistik er Ma en moderne 22 og indholdsrig 47

kvartalsstatistik for boligpriser og handler.

statistikken Ti 23 vil være tidligere ude

end opgørelsen fra Danmarks statistik,

og den udkommer On 24første

gang i slutningen

af december med en opgørelse for

3. kvartal 43 2010.

48

ejenDomsmægleren / 11

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 4

Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

11

Sø 12

Ma 13

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20

Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

5

5

Lø 25 Juledag

Sø 26 2. juled

Ma 27

Ti 28

On 29

To 30

Fr 31

ÅrEt dEr gik

5


Highlights

fra Mægler-stafetten

Mægler-stafetten har været et gennemgående tema i

”Ejendomsmægleren” gennem hele 2010. Stafetten startede

hos DE’s formand og ligger nu og hviler hos branchens

ressortminister. Her bringer vi et lille udpluk af de vigtigste

budskaber, stafet-deltagerne er kommet med om boligmarkedet,

økonomien og miljøet.

JANUAr

steen Winther-Petersen, formand for dansk Ejendomsmæglerforening

”Der savnes klarhed over, hvad ejendomsmæglerne er forpligtet til at

oplyse over for kunderne. for eksempel har der været en konkret sag, hvor

et formiddagsblad kritiserede en ejendomsmægler for ved fremvisningen

af en lejlighed ikke at have oplyst, at en kendt rocker boede i lejligheden

ved siden af.”

FebrUAr

Emilia van Hauen,

sociolog og trendforsker

”en del kreative mennesker og storbymennesker vælger at bo i et moderne

kollektiv, et mere individualiseret fællesskab, fordi det er praktisk. men for

langt størstedelen af danskerne vil det fortsat være drømmen om eget hus

eller egen lejlighed, der kommer først − parcelhuset i forstaden vil også

om ti år være populært.”

mArtS

martin Fluri,

partner i EPEA kopenhagen:

”fremover vil boliger kunne producere energi, rent vand og renere luft.

De smarte løsninger vil betyde, at energiselskabernes rolle bliver mindre,

fordi boligforeninger selv kan producere energi og levere energi tilbage

til elnettet. Vi kommer formentlig til at se en decentralisering af vores

energiforsyning, som vil have værdi ikke bare for beboerne, men også for

prissætningen af boligen.”

APriL

Peder Vejsig Pedersen, direktør i Cenergia Energy Consultants:

”Der findes ikke fuldt tilfredsstillende muligheder for rådgivning og tilskud

for folk, der ønsker at bygge eller renovere sundt og miljørigtigt. Der er

ikke megen fokus på energirenovering, selvom især enfamiliehuse har

behov for dels at få sænket deres energiforbrug og dels har mange uudnyttede

muligheder for at få udbytte af solenergi.”

mAJ

Henrik Høpner, tidligere formand for danske Boligadvokater:

”Det er helt afgørende, at man leverer en uafhængig rådgivning. Bankrådgivere,

som mere er bankens rådgiver end de er kundens, er et stort problem,

som ofte skaber usikkerhed for kunden, fordi man som udgangspunkt ikke

kan være en rådgiver, hvis man ikke rådgiver helt fri af egne interesser.”

12 / ejenDomsmægleren


JUNi

Peter Engberg jensen,

koncernchef i nykredit:

”På sigt skal danskerne vænne sig til få, enkle basis-produkter som fastforrentede

og korte variable lån på realkreditsiden. Der er en voksende

trend om, at det hele skal være overskueligt, enkelt og pædagogisk. og

i sidste ende får vi måske en trafiklysordning, som man har set inden for

andre brancher, hvor det er gjort helt klart for forbrugeren, hvilke lån der

er forbundet med risiko, og hvilke der er mindre risikable.”

JULi/AUgUSt

Ulrik nødgaard,

direktør i Finanstilsynet:

”indsatsen mod den nuværende krise skal formes på to måder, nemlig på

internationalt plan og med indgreb målrettet mod særlige danske forhold.

Det, vi har været igennem herhjemme, er en traditionel krise. Der opstod

en ejendomsboble, og da markedet vendte, dukkede der uhyrlige tab op

hos banker, der havde taget for store mundfulde af ejendomseksponering

i forbindelse med deres udlån. Det svarer til 1990’erne, hvor vi også fik en

krise, fordi vi havde for store udlån til ejendomssektoren – det bør vi ikke

gentage en gang til.”

SePtember

Hans jørgen Whitta-jacobsen,

overvismand og professor i økonomi:

”Det var uklogt at afkoble ejendomsværdiskatten fra ejendommens

værdi. lad ejendomsværdiskatten gå op og ned sammen med ejendomsværdien,

som det tidligere var tilfældet, hvor ejendomsværdiskatten

beregnedes som 1 pct. af ejendomsvurderingen. Det vil hjælpe.”

OktOber

jakob Brøchner madsen,

professor i økonomi:

”Da det gik opad, kørte politikere og den finansielle sektor boblen op.

De burde i stedet have sørget for, at boligmarkedet ikke blev så sårbart.

og hvis ikke centralbankerne i forbindelse med krisen havde sænket

renterne, ville markedet være brudt helt sammen. (…) De, der låner

penge ud, bør have ansvaret. Vi skal være mere strikte med, hvor meget

kapitalmarkederne må låne ud. Det er noget socialt pladder, at alle skal

have råd til et hus, sådan som de påstod i Usa.”

NOVember

Camilla Hersom,

formand for Forbrugerrådet:

”Vi advarede fra starten imod de afdragsfrie lån, der oprindeligt var et

produkt tiltænkt de få, men blev et produkt til de mange. meningen med

afdragsfriheden var, at den skulle bruges til at afvikle anden, dyrere,

gæld. men det, forbrugerne gjorde, var at købe til max.”

december

Brian mikkelsen, økonomi- og

erhvervsminister:

svaret på det sidste stafet-spørgsmål – ”Hvad betyder det for samfundsøkonomien,

at mere end 50 pct. af boliglånene er rentetilspasningslån-

og at en stor del af dem er afdragsfrie?” – har vi stadig til gode.

Det håber vi at få fra økonomi- og erhvervsminister Brian mikkelsen i

begyndelsen af det nye år.

ejenDomsmægleren / 13

mæglEr-stAFEttEn


EPortAgE

Vil mægle

efter den danske model

Dansk-argentinsk ejendomsmægler vil have

flere spilleregler på et kaotisk argentinsk

ejendomsmarked, der er dobbelt ramt af

finanskrisen.

tekst: lars møller / foto: marianne r. eskildsen og lars møller

V

”Vende” – ”Til salg” – står der

på skiltet.

”Vende”. Ved siden af hænger

et andet skilt med samme

besked, men fra en anden ejendomsmægler.

”Vende”. ”Vende”. oven over hænger

et tredje skilt, nedenfor et fjerde. alle

fire sætter de det samme lille hus til

salg, og alle fire fra hver sin ejendomsmægler.

Det er noget rod at sælge huse i

argentina.

Det mener den dansk-argentinske

ejendomsmægler jørgen erik ambrosius

– eller jorge enrique, som han hedder

herovre – der har været ejendomsmægler

i 20 år.

”Her kan man som sælger godt have

det samme hus til salg ved to-tre forskellige

mæglere, og somme tider fire,

men til samme pris og på de samme

betingelser. så vælger køberen selv

sin ejendomsmægler,” fortæller jorge

enrique ambrosius.

Her er i argentina, nærmere betegnet

i byen Tres arroyos, der er en af

hovedbyerne i den såkaldte danskertrekant

på den argentinske pampas.

Det var her til de danske udvandrere

kom for over 100 år siden.

køberne snydes

”jeg har nu i 20 år fremvist huse,

som andre allerede har fremvist til de

samme købere. Det holder ikke,” siger

jorge enrique ambrosius.

14 / ejenDomsmægleren

”Det er et helt forkert system, som

kun gavner sælgerne, der tror, at de

kan komme hurtigere af med deres

ejendom på den måde,” siger han.

Taberne er ikke bare ejendomsmæglerne,

der ofte annoncerer forgæves,

men også køberne, der har svært ved

at finde rundt på markedet.

”Hvis man åbner en avis, ser det ud

som om, der er mange flere huse til

salg, end der faktisk er, for mæglerne

annoncerer med de samme huse. i

annoncen nævner mæglere ikke den

præcise adresse, men bare bydelen,

så køberne ikke tager ud og handler

på egen hånd,” forklarer jorge enrique

ambrosius.

oven i købet er de samme huse

beskrevet ret forskelligt, ret maleriske

og nogle gange i overdrevne vendinger,

i håb om at tiltrække køberne før de

andre mæglere.

”men i en lille by som vores har alle

de samme kunder,” pointerer han.

”systemet dur ikke. Det er frustrerende

for køberne, hele tiden at skulle

spørge til huse, som de allerede har

set hos en anden ejendomsmægler.

sommetider går det først op for dem på

stedet, at de faktisk har set huset før,”

siger han.

samtidig gør prissætningen ejendomsmægling

til en højst usikker forretning.

sælger sætter selv prisen – og så

må mæglerne ellers slås om at sælge

det.

efterlyser en stærkere branche

jorge enrique ambrosius efterlyser

etiske regler i branchen, og en mere

aktiv ejendomsmæglerforening, der kan

sanktionere medlemmer, der ikke følger

reglerne.

”Hvis en ejendomsmægler overdriver

eller på anden måde vildleder køberne,

kan de intet gøre. Det betyder, at kunderne

mister tillid til branchen,” siger

jorge enrique ambrosius.

Der findes en argentinsk brancheorganisation

for ejendomsmæglerne, men

den spiller ikke en tilstrækkelig aktiv

rolle.

”foreningen har aldrig sanktioneret en

ejendomsmægler, der handler uetisk.

Vi har ikke en gang et sæt etiske regler,

som vi forpligter os til at følge,” forklarer

den dansk-argentinske mægler.

Han ser gerne, at det argentinske

system udvikler sig i retning af den

danske model. Det gælder også for lovgivningen,

der bør give køberne mere

retssikkerhed.

”i dag beskytter lovgivningen kun

banken og sælgerne, ikke køberne,”

siger han.

jorge enrique ambrosius efterlyser tilsvarende

en modernisering af finansieringen

i retning af langfristet realkredit.


”Det er noget rod at

sælge huse i

Argentina.


”Vi lever i stenalderen sammenlignet

med jer i Danmark,” siger han.

i dag yder de argentinske banker

10-årige lån mod pant i huset – men

til skyhøje renter: ”for tiden er renten

18-20 procent, men den stiger med

inflationen,” forklarer han.

sidste år stabiliserede inflationen sig

på 8 procent, men året før var den oppe

på hårrejsende 38 procent.

markedet er gået i stå

i Argentina

Økonomien er den helt store joker på

det argentinske ejendomsmarked. argentina

er dobbelt ramt af den globale

finanskrise. landet er også ramt af den

værste tørke i 100 år, og en standende

konflikt mellem bønderne og centralregeringen

i Buenos aires har sat

økonomien på hold.

siden argentinas store bankerot i

2001 har befolkningen mistet tilliden til

økonomien, til bankerne og til politikerne,

der styrer landet. Har de penge, så

sætter de dem i fast ejendom. Det betyder

både, at der handles for få huse til

behovet, og at priserne er overskruede i

forhold til de boligsøgendes købekraft.

”i dag er det kun de rige, der har råd

til at købe deres eget hus. middelklas-

sen, der typisk tjener 3.000-4.000

pesos om måneden (4.000-5.300 kr.

red.) har ikke råd, og de kan ikke låne i

banken,” siger han.

Hvor det i 1999 kostede middelklassen

20 månedslønninger at købe et hus,

koster det i dag 62 månedslønninger.

”regeringens politik giver usikkerhed

på markedet. med finanskrisen er

salget næsten gået i stå. Der er næsten

ingen huse til salg for tiden,” siger jorge

enrique ambrosius, og slår ud med

armen.

Der er da heller ikke mange ”Til salg”

skilte i Tres arroyos’ snorlige gader.

Byen er som resten af landet i krise

– og det mærkes nu også på ejendomsskatten

i kommunen.

selv om Tres arroyos kommune er

næsten dobbelt så stor som fyn, har

den kun 57.000 indbyggere.

en af dem er den dansk-argentinske

kvægavler josé Dam, der netop er blevet

valgt ind i byrådet – blandt andet på et

løfte om at sætte ejendomsskatten op.

nu stiger den med 30 procent – fra 10

pesos (cirka 13 kr.) om måneden pr. hus,

uanset størrelse. men allerhelst vil han

gøre den social efter dansk forbillede, så

de rige betaler forholdsvis mere.

dansk ry for at være

ordholdende

også kommunens kommunaldirektør,

javier esteban kristensen, der står for

kommunens økonomi, er 4. generationsindvandrer

af dansk herkomst.

Der er masser af danske efterkommere

i dansker-trekanten i den store

Buenos aires-provins. flere af dem

snakker stadig dansk i 3., 4. og 5.

generation, og de danske foreninger og

kirker et stadig levende.

jorge enrique ambrosius’ egne

bedsteforældre udvandrede fra salling i

starten af 1900-tallet.

”Da jeg var lille, talte jeg dansk med

min mor. og som 14-årig blev jeg konfirmeret

i Tres arroyos’ danske kirke,”

fortæller han.

op gennem 1900-tallet holdt danskerne

som indvandrere sig meget for

sig selv. men i dag er danskheden på

tilbagetog, og den danske skole i Tres

arroyos kæmper for at overleve.

som 3. generationsindvandrer

betyder det noget for jorge enrique

ambrosius at være af dansk herkomst,

også selv om han er fuldt integreret.

Hans mor gik mod forældrenes og

datidens normer ved at gifte sig med

en ikke-dansker, en indvandrer af syrisk r

ejenDomsmægleren / 15


EPortAgE

r

herkomst. men hun lærte ham den

danske kultur, og en del af den holder

han fast i, både privat og professionelt.

”jeg laver selv småkager, frikadeller,

brun sovs og citronfromage derhjemme,”

fortæller jorge enrique ambrosius.

men frem for alt nyder han godt af

danskernes ry for at være ordholdende

og punktlige. for det er det, han som

selvstændig ejendomsmægler har brug

for.

Starter eget eksklusivt firma

jorge enrique ambrosius har altid arbejdet

som mægler for andre i 20 år og er

nu startet for sig selv.

”jeg vil opbygge et mere eksklusivt

mæglerfirma – med danske normer,”

siger han og opstiller hurtigt de principper,

der skiller ham ud fra kollegaerne i

argentina:

• Eksklusivitet. Han vil være eneste

mægler.

16 / ejenDomsmægleren

• Vurdering. Han giver en oprigtig

vurdering af ejendommen.

• Rådgivning. Han rådgiver sælgere og

købere oprigtigt, også selv om rådet

er at vente.

• Gennemsigtighed. Han giver kun kor-

rekte informationer om ejendommen

– og annoncerer også adressen.

• Afslutning. Han følger køber og

sælger hele vejen igennem til skødeskrivningen

hos notarius publicus.

for den service vil han tage to-tre

procent af salgsprisen: ”Det laver vi en

kontrakt på. Det er højst usædvanligt

i argentina, det sker næsten aldrig,”

siger han.

for ham som selvstændig er det vigtigste

at vinde kundernes tillid tilbage.

tillid og tv-stjerner

jorge enrique ambrosius er ikke parat til

at overtage alt fra Danmark. at sælge

et hus gennem auktion er ham ikke den

bedste måde at vinde købernes tillid.

”Det kender vi ikke, bortset fra

tvangsauktioner,” siger han.

Til gengæld er han mere interesseret

i at høre, at ejendomsmæglere er

blevet tv-stjerner i Danmark – gennem

populære udsendelser som Dr’s

Hammerslag. Den tillid og gennemsigtighed,

de programmer giver ejendomsmæglerne

som branche, kunne de

argentinske kollegaer godt bruge.

i argentina vil det være helt utænkeligt,

at ejendomsmæglere blev populære

i en dyst om at vurdere salgsværdien.

”men det er den vej, vi skal gå,” siger

jorge enrique ambrosius.

de sidste danskere på pampassen

• Fra midt i 1800-tallet til 1930 udvandrede cirka

13.000 danskere til Argentina – typisk fattige,

uuddannede bønder, der lagde pampassen under

plov. i dag lever godt 50.000 danske efterkommere

i det sydamerikanske land.

Danskerne bosatte sig især i det, der senere blev

kaldt dansker-trekanten – et område syd for Buenos

Aires på størrelse med Danmark – mellem

byerne tandil, necochea og tres Arroyos.

• Snart opbyggede danskerne egentlige kolonier,

med danske skoler og egne kirker, hvor de kunne

samles. de sikrede danskheden ved at gifte

sig med hinanden eller hente deres ægtefælle

hjemme i danmark.

• I 1920'erne var der efterhånden dannet omkring

100 danske sammenslutninger. der var andelsforeninger

efter dansk forbillede, foruden håndbold-

og gymnastikforeninger, landboforeninger,

forsikringsselskaber og sociale klubber. nogle

findes den dag i dag, blandt andet fire kirker, to

skoler og flere klubber.

• Der er også danske kolonier i Bariloche under

de sneklædte Andesbjerge og i det tropiske Eldorado

i nord.

• Nu taler kun få unge dansk-argentinere dansk.

det har taget danskerne 100 år at blive integreret

i Argentina.


Nu kan man se den

offentlige vurdering

Brugerne på Boligsiden.dk kan nu se den

seneste offentlige vurdering i hver enkel

boligpræsentation. Og som noget nyt

fremgår boligens tidligere salgspriser også

i boligpræsentationen.

tekst: Henrik nielsen, Boligsiden

BBoligkøb er en af livets helt

store beslutninger. Derfor skal

boligsøgerne også have så

fyldestgørende informationer

som muligt om boligen, inden de

afsætter kostbar tid til at tage ud for

at kigge på den. Hos Boligsiden.dk

arbejdes der løbende på at forbedre

brugervenligheden af landets mest

besøgte boligportal og dermed fortsat

sikre positive brugeroplevelser.

seneste skud på stammen er, at der

nu på hver enkelt boligpræsentation kan

ses den nyeste offentlige vurdering af

ejendommen. Under ’fakta om boligen’

er der kommet et nyt felt: Her fremgår

datoen for seneste vurdering, ejendomsværdien

og grundværdien. man

kan også klikke sig videre og læse mere

om, hvad den offentlige ejendomsvurdering

omfatter, klageregler, bestilling

af vurdering og meget mere.

”målet er at komme både den erfarne

boligsøger og førstegangskøberen i

møde. Vi ønsker at give brugerne de

mest brugbare og seriøse informationer

i forhold til boligkøbet, og et naturligt

næste skridt var derfor at tilføje detaljer

om den offentlige vurdering til den

enkelte boligs præsentationsside,” forklarer

Boligsidens kommunikationschef

Birgit Daetz.

indblik i boligens historik

Har man som køber lyst til at kende

den aktuelle ejendoms historik, er det

nu også muligt at se tidligere salgspriser

på huset eller ejerlejligheden ud for

hver enkelt boligpræsentation.

”salgspriserne er kommet med på

boligpræsentationen, fordi brugerne har

efterspurgt dem – så de ikke kun figurerer

i listeform, men ud for hver enkelt

bolig. På den måde er de lige ved hånden.

Det skaber også et bedre overblik

”Målet er at komme både den erfarne boligsøger

og førstegangskøberen i møde,” siger

Boligsidens kommunikationschef, Birgit Daetz.

i den enkelte boligpræsentation, og det

er jo vores formål. så vi vil fortsat lytte

til brugerne af Boligsiden og løbende

skabe forbedringer i overensstemmelse

med deres ønsker,” siger Birgit Daetz.

ejenDomsmægleren / 17

nyt FrA BoligsidEn


2010 – Opvarmningsprogrammet er påbegyndt

Nogle af os kan erindre skolens gymnastiktimer, der ofte

startede med fjedrehop på stedet, og dermed var opvarmningsprogrammet

til mere aktivitet sat i gang.

Et ejendomsmarked i bedring

Ejendomsmarkedet i 2010 har båret præg af at være bedre

end 2009, men der er stadig et pænt stykke vej til et normalmarked.

Et bud på markedet for 2010 vil være et index på

ca. 75 i forhold til et normalår. Indexet har imidlertid været

stigende hen over året, så vores bud på 2011 vil være, at

opvarmningsprogrammet er overstået, og at vi er kommet til

løb i adstadigt tempo.

I skrivende stund er året ikke overstået, men et kvalificeret

bud for vores virksomhed vil være en stigning i omsætningen

på bolig på ca. 5% og 25% på erhverv. Begge aktivitetsområder

med et positivt resultat. Stadigt stigende detailregulering

af vores branche fører desværre fortsat til stigninger i de

administrative omkostninger, hvorfor vi forventer et mindre

overskud end i 2009.

Ny boligbutik i Randers

Den 1. februar åbnede vi en ny boligbutik i Randers, og har

dermed føjet endnu en brik til vores vision om at der intet

sted i Danmark må være mere end ½ time til den nærmeste

EDC Poul Erik Bech boligbutik.

Positive takter på medarbejdersiden

Den rolige hånd, som vi har haft på medarbejdersiden under

hele finanskrisen, giver sig udslag i, at flere og flere finder det

attraktivt at blive ansat eller medejer hos os. Et lille symbol

på stabiliteten markerede vi i efteråret ved at fejre yderligere

to 25 års jubilarer og 7 af 10-års slagsen. Vores partner- og

medejerprogram arbejder vi kontinuerligt med.

Boligfinansiering går den rette vej

Også i 2010 har mange boligkøbere mærket, at der skal flere

informationer til for at opnå fuld finansiering ved boligkøb.

18 / ejenDomsmægleren

Det mærkes heldigvis også, at flere banker og realkreditinstitutter

er blevet bevidste om at udvikle frem for afvikle, og det

gør alt i alt, at vi er på rette vej med finansiering af boligkøb.

Finansiering af erhvervshandlerne er stadig en betydelig udfordring,

og når det sker, er der ofte tale om yderst forsigtige

vurderinger og med krav på 40% egenkapitalfinansiering fra

realkreditinstituttets side, selvom der i den pågældende lånekategori

lovmæssigt var plads til mere.

Udvikling af Property Swap®

På erhvervsområdet har vi udbygget vores koncept med Property

Swap ® med ansættelse af en Property Swap-manager,

så der nu er endnu flere ressourcer til at sikre kunder et vellykket

mageskifte eller en porteføljetilspasning.

Udleje af lokaler og vurderingsopgaver er et stadigt stigende

element i vores erhvervsmæglerdel.

Aktiviteter i udlandet

Vores godt 50 medarbejdere i Sverige har også i år frembragt

et rimeligt resultat. Vores medarbejdere i Frankrig har mærket,

at der er en pæn stigende efterspørgsel i området langs

den franske sydkyst, og vi forventer et økonomisk neutralt år

med gode forventninger til 2011.

Flere nye aktiviteter i 2011

Vi har under og efter finanskrisen styrket os relativt i branchen,

og dette forventer vi også vil ske i 2011, hvor vi påregner

at oprette ca. 20-25 nye stillinger samt etablere os

på flere positioner i Danmark og dermed yderligere udbygge

vores position som Danmarks førende ejendomsmæglervirksomhed.

Glædelig jul og godt nytår

Poul Erik Bech


Vi søger i øjeblikket medarbejdere til følgende stillinger:

Boligbutiksleder med partnerpotentiale Hovedstaden Bolig

Boligbutiksleder med partnerpotentiale Valby Bolig

Boligbutiksleder med partnerpotentiale Herlev Bolig

Boligbutiksleder med partnerpotentiale Frederikssund Bolig

Boligmægler Gentofte Bolig

Boligmægler Allerød Bolig

Boligmægler Frederikssund Bolig

Boligmægler Kolding Bolig

Sagskoordinator Silkeborg Bolig

Trainee, administrativ Gentofte Bolig

Weekendvagt Hundested Bolig

Weekendvagt Frederikssund Bolig

Erhvervsdirektør/partner Odense Erhverv

Erhvervsmægler Hillerød Erhverv

Erhvervsmægler Roskilde Erhverv

Erhvervsmægler Køge Bugt-området Erhverv

Erhvervsmægler Odense Erhverv

Erhvervsmægler Silkeborg Erhverv

Erhvervsmægler Midtjylland Erhverv

Vurderingsmægler Øst- og Midtjylland Erhverv

Gå ind på www.poulerikbech.dk/job og læs mere om disse og flere andre ledige stillinger. Du kan også kontakte HR-konsulent

Mette Hvilsom Forsbøl på tlf. 38 77 05 20 eller e-mail mhf@edc.dk og høre mere. Eller du kan lægge dit CV ind på vores CV-database,

så kontakter vi dig, når der kommer et job, der passer til dig.


De'S mASkINrum

I de seneste måneder har ”Ejendomsmægleren”

været på tur gennem DE’s maskinrum og

fortalt, hvad sekretariatets medarbejdere

beskæftiger sig med. For at fastholde den

maritime jargon, besøger vi denne gang DE’s

direktion på broen, der ved nærmere eftersyn

ikke er en kommandobro, men snarere en

dialogbro.

Ledelse

og retning

tekst: sandy thornland / Foto: Poul Rasmussen

oordet ”direktion” har den

egenskab, at det på nogle

sprog − såsom fransk (direction),

italiensk (direzione)

og spansk (dirección) − både betyder

”ledelse” og ”retning”. sådan forholder

det sig ikke pr. automatik i dansk sprogbrug.

men hos De kobler direktionen i

høj grad ledelse med retning. og det

20 / ejenDomsmægleren

er netop, hvad samtalen handler om

denne fredag eftermiddag, hvor De’s

formand steen Winther-Petersen og direktør

Henrik Dahl sørensen har sat sig

til rette på direktørens kontor på islands

Brygge, mens vicedirektør michael

andersen (se interviewet på side 23) er

til møde andetsteds i huset.

”Direktørens praktiske opgaver

”Faktisk er mit arbejde ikke så

væsensforskelligt fra, hvordan

DE’s medlemmer selv arbejder.

De får jo også kunder i butikken

via deres netværk,” siger Henrik

Dahl Sørensen.

indadtil består i personaleledelse og administration,

mens hans arbejde udadtil

handler om at rådgive politiske organer,

så de får et nuanceret grundlag for de

beslutninger, de skal træffe i forhold til

vores branche,” indleder steen Winther-

Petersen.

en af de væsentlige kvaliteter ved at

have en direktør er, påpeger Winther-

Petersen, at direktøren sikrer kontinuiteten

i organisationen:

”Uden direktør ville skibet så at sige

sejle uden ror. Den kontinuitet, direktøren

skaber, gør det muligt for ham både

at vejlede en ny formand og at sørge

for, at medarbejderne ser en mening i

at bevare kontinuiteten. Hvis medarbejderne

skulle forholde sig til politikere,

der udskiftes løbende, ville sekretariatet

være en svingdør.”

direktøren

efter den overordnede definition af

direktørens betydning fremhæver steen

Winther-Petersen en af de kvaliteter,

der gør netop Henrik Dahl sørensen til

et særligt aktiv for De:

”Henrik har qua mange års arbejde

i centraladministrationen (heriblandt

statsministeriet, justitsministeriet og


erhvervsministeriet, red.) opbygget

et netværk, der har stor betydning for

os. og han har erfaring i at begå sig i

forhold til embedsværket − det giver os

bedre mulighed for at få indflydelse på

de beslutninger, der tages på Christiansborg.”

Henrik Dahl sørensen indskyder, at

han også vedligeholder netværk med

andre organisationer og myndigheder:

”faktisk er mit arbejde ikke så væsensforskelligt

fra, hvordan De’s medlemmer

selv arbejder. De får jo også

kunder i butikken via deres netværk.

relationer betyder alt, for kunderne

kommer ikke indenfor af sig selv,” fastslår

direktøren.

Derfor har det i mange tilfælde, hvor

det har været vigtigt for De hurtigt at

komme i kontakt med f.eks. en politisk

beslutningstager, været afgørende, at

Henrik Dahl sørensen lige har kunnet

ringe direkte ind til vedkommende og

få drøftet problemet, i stedet for at

strande som en fremmed i forkontoret.

erfaring og problemløsning

samtidig med at en stor del af Henrik

Dahl sørensens arbejde handler om

at være ejendomsmæglernes ambas-

”Uden direktør ville skibet så at sige sejle uden

ror,” erklærer Steen Winther-Petersen.

sadør i forhold til det offentlige, som

han selv i mange år har været en del

af, så byder hans stilling også på mere

forretningsmæssige facetter, idet

han bl.a. håndterer De’s budgetter

og regnskaber. Desuden har han i en

periode fungeret som adm. direktør for

ejendomsmæglernes egen avis ”Boligmarkedet”,

der som bekendt drives som

kommerciel virksomhed.

at han ikke er ubekendt med de krav,

man møder i det private erhvervsliv,

skyldes dels, at han var ansat som

vicedirektør i Patent- og Varemærkestyrelsen,

der er en indtægtsgivende

virksomhed, inden han i 2006 tiltrådte

som direktør for De. og dels netværker

han også med kollegaer fra andre

brancheorganisationer og erhvervsvirksomheder:

”De problemstillinger, ejendomsmæglerne

møder − såvel i den enkelte

mæglerforretning som hele branchen på

landsplan − har i mange tilfælde ligheder

med de forhold, andre virksomheder

og brancheorganisationer står overfor.

Det, at jeg mødes med ledere fra andre

organisationer og udveksler erfaringer

med dem, giver mig mulighed for at

finde paralleller, som jeg kan bruge, når

jeg søger løsningsmuligheder for De,”

uddyber han.

også den store nordiske undersøgelse

af ejendomsmarkedet, som ”ejendomsmægleren”

tidligere har berettet om,

er udsprunget af et af Henrik Dahl sørensens

netværk. Da han mødtes med

direktørerne for ejendomsmæglerorganisationerne

i de andre nordiske lande,

opstod ideen om at foretage undersøgelsen,

der fremover vil blive gentaget

regelmæssigt.

”erfaringsudvekslingen med de

nordiske kollegaer om ny lovgivning og

andre betingelser for markedet er afgjort

værdifuld for vores daglige arbejde,”

pointerer direktøren.

selvom De’s internationale arbejde

ikke fylder overvældende meget i kalenderen

og på rejsekontoen hos direktøren

og formanden, betyder de udenlandske

kontakter meget − ikke mindst, fordi

nogle lande er længere fremme med

f.eks. certificering:

”jeg søger inspiration til, hvordan

tingene også kan gøres. er der et land,

som har indført interessante regler,

som måske også kunne overføres til

danske forhold, så sætter jeg mig gerne

ind i detaljerne omkring det, for at vi r

ejenDomsmægleren / 21


De'S mASkINrum

r

herhjemme kan få et bredere billede

af mulighederne,” erklærer steen

Winther-Petersen.

mere indflydelse til kredsene

Udover det store netværk udadtil dyrker

Henrik Dahl sørensen indadtil intensivt

dialogen med De’s medlemmer:

”Det er meget inspirerende at møde

medlemmerne, bl.a. til kredsarrangementerne.

nærheden til medlemmerne

betyder meget for mig − derfor skal det

også være sådan, at det enkelte medlem

kan komme i kontakt med mig,”

påpeger han.

Henrik Dahl sørensen, der i øvrigt er

arkitekten bag De’s nuværende struktur

og egenhændigt har skrevet foreningens

nyeste vedtægter, har i de år,

han har været direktør for De, oplevet

markante forandringer i branchen. og

flere forandringer er på vej:

”Vores medlemsstruktur blev forandret

i 2007 − af politiske årsager. Derfor

tilpassede vi i 2008 vores kontingentstruktur

til den nye medlemsstruktur.

og i 2011 indfører vi igen en ny struktur,

der skal give kredsbestyrelserne øget

indflydelse, idet kredsbestyrelsesmedlemmerne

får mulighed for at mødes i

fora for forskellige emner. Det skal gøre

det nemmere at fokusere og dermed at

gå mere i dybden ved hvert møde − det

vil sige, at når f.eks. kredsformændene

mødes, koncentrerer de sig om strategi

og politik, og når de uddannelsesansvarlige

fra de respektive kredse mødes

i deres uddannelsesforum, handler

mødet om uddannelse,” forklarer direktøren.

og steen Winther-Petersen bakker op:

”Den nye model vil bevirke, at de

enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer i

større omfang føler sig forbundet med

deres område og tager ejerskab.”

Udover det nære samspil med kredsene

forbereder, gennemfører og følger

Henrik Dahl sørensen op på styrelsens

og Brancherådets møder, og han deltager

i erhvervsudvalgets og landbrugsudvalgets

møder. særlig aktuelt er et

visionsprojekt for hele branchen, som

gennemføres i et samarbejde mellem

22 / ejenDomsmægleren

styrelsen og Brancherådet. ”Det er et

spændende projekt,” siger Henrik Dahl

sørensen forventningsfuldt, uden dog

allerede at ville gå i detaljer.

Tiden er gået, mødet er slut − direktøren

og formanden har stadig en del, de skal

nå, inden de kan holde weekend.

Eva Adsersen er sekretær. Faktisk er hun blæksprutte med

tre funktioner og to skriveborde.

som chefsekretær sørger Eva for aftaler, mødeplanlægning,

korrespondance, telefonpasning mv. for dE’s direktør,

vicedirektør og styrelse. derudover tager hun sig af diverse

administrative ad hoc opgaver.

For bladet ”Ejendomsmægleren” er Eva redaktionssekretær

− her holder hun bl.a. øje med bladets mailboks

bladet@de.dk og sørger for, at indlæg til bladet går videre til

de relevante medlemmer af redaktionen, og hun aktualiserer

løbende forsendelseslisterne over bladets abonnenter.

På det seneste er Eva også blevet tilknyttet medlemsafdelingen,

hvor hun står for ind- og udmeldelser af medlemmer

i kategori A – ansatte ejendomsmæglere.


Vicedirektør Michael Andersen

V

Vicedirektør michael andersen

er advokat, og selvom

han i sit arbejde ofte bruger

sin juridiske baggrund, har

hans daglige opgaver efterhånden udviklet

sig til også at berøre politik, Hr,

økonomi og ikke mindst it.

lidt firkantet kunne man sige, at

mens direktør Henrik Dahl sørensen

tager sig af De’s økonomi og politiske

opgaver, står vicedirektør michael

andersen for sekretariatsdriften. men i

realiteten flyder grænserne. for eksempel

er michael andersen også en aktiv

spiller i De’s politiske arbejde, og omvendt

håndteres f.eks. personalespørgsmål

som regel i hele ledergruppen, dvs.

direktionen samt cheferne for juridisk og

mæglerfaglig afdeling, uddannelsesafdelingen

og kommunikationsafdelingen.

mæglerfagligt

Vicedirektøren har en fortid som chef

for den juridisk/mæglerfaglige afdeling

og uddannelsesafdelingen i De og deltager

fortsat i enkelte opgaver af mere

faglig karakter og i uddannelsesopgaver.

Her er det i øjeblikket udviklingen af 2.

semester på den nye vurderingsuddannelse

Diplom i vurdering, vicedirektøren

arbejder med, men der er også andre

opgaver på erhvervsområdet, som der

skal fokus på i den kommende tid,

f.eks. syn- og skøn.

”Vi har gennem de seneste par år

taget flere tiltag for at sikre kvaliteten

af syn og skøn, men vi oplever fortsat

kritik fra advokatbranchen på dette område.

Det er min fornemmelse, at det er

enkelte sager og sagstyper, der danner

grundlag for kritikken, men der forestår

et arbejde med at identificere de nærmere

årsager, så vi kan sikre kvaliteten i

hver eneste sag, hvor et medlem af De

bliver udpeget,” siger han.

Herudover repræsenterer michael

andersen De i arbejdet på det store

digitaliseringsprojekt DiaDem (Digital

adgang til oplysninger i forbindelse

med ejendomshandel). Projektet skal

gøre det nemmere og billigere for bl.a.

ejendomsmæglerne at trække alle

nødvendige offentlige ejendomsoplysninger:

”når systemet er færdigt, efter

planen i 2012, forventer jeg, at ejendomsmæglerne

vil kunne spare megen

tid, da de vil kunne hente oplysninger

fra kommuner, skaT, kort- og matrikelstyrelsen

m.fl. samlet i én arbejdsgang

via en webservice.”

Nemmere og billigere it

også internt har michael andersen med

it at gøre. Han er nemlig ansvarlig for

gennemførelsen af en hårdt tiltrængt

modernisering af sekretariatets it-infrastruktur.

De har i år udskiftet alle sine

servere og gjort dem virtuelle og næste

step, som man netop har påbegyndt,

er at køre terminalt, dvs. afvikle alle

programmer på serverne i stedet for på

den enkelte medarbejders pc.

”når det inden for den nærmeste måned

er gennemført, vil det være både

nemmere og billigere at vedligeholde

sekretariatets it-systemer – til glæde for

sekretariatets medarbejdere, der vil opleve

bedre drift, men ikke mindst også

til glæde for medlemmerne, da vi vil

bruge færre af kontingentkronerne på

den løbende vedligeholdelse og drift af

vores it-systemer,” stiller vicedirektøren

i udsigt.

Udover en modernisering af De’s

servere kommer, at et nyt sagsstyringssystem

er i gang med at blive kørt ind

og forventes at være på fulde omdrejninger

i løbet af februar måned. og et

nyt økonomirapporteringsprogram gør

det muligt for ledelsen hurtigt at få

et opdateret økonomisk overblik over

enkeltområder, f.eks. kurser eller de enkelte

afdelinger − uden at bogholderiet

hver gang skal udtrække oplysningerne

manuelt fra navision og lægge dem

over i regneark.

”Udviklingen på it-området går

stærkt, og vi må desværre konstatere,

at selvom det ’kun’ er seks år siden, vi

fik ny hjemmeside og nyt infosys, så er

den platform som blev valgt dengang

ikke længere tidssvarende og uforholdsmæssigt

ressourcekrævende at vedligeholde,

så næste ønske på it-fronten

er en ny platform – men det må vi se

på, når økonomien tillader det,” siger

michael andersen.

Ved forhandlingsbordene

når vi er ved stikordet ”økonomi”, så er

michael andersen også i gang med at

forhandle om en ny pensionsordningsmodel

for ejendomsmæglerbranchen:

”Vi har hidtil haft en rammeaftale

med kun et pensionsselskab, men vores

foreløbige undersøgelser viser, at vi

kan sænke omkostningerne på pension

og navnlig på forsikringsdelen (sundhedsforsikring,

kritisk sygdom, tab af

erhvervsevne) betragteligt gennem en

ny brancheløsning, som vi sammensætter

med Willis,” erklærer vicedirektøren,

der sammen med Willis også tager sig

af forhandlingerne om De’s professionelle

ansvarsforsikring.

en anden forhandling, der står for døren,

er den om De’s lejemål på islands

Brygge. Den 10-årige bindingsperiode

på den nuværende lejekontrakt udløber

med udgangen af næste år, og derfor er

vicedirektøren sammen med den øvrige

ledelse gået i gang med at vurdere

sekretariatets fremtidige lokalebehov.

”Udover at være arbejdsplads for

medarbejderne, skal sekretariatet

også lægge lokaler til en række andre

aktiviteter. Der er naturligvis sket en

udvikling i sekretariatets behov på 10 år

og navnlig mødefaciliteterne lever ikke

op til de behov, vi har,” siger michael

andersen.

ejenDomsmægleren / 23

De'S mASkINrum


mæglErFAgliggt

energimærkning

skal være mere omkostningseffektiv

Omkostningerne forbundet med den

nuværende energimærkningsordning

overstiger langt værdien af de energibesparelser,

der realiseres på grund af

energimærkningen. En ny bekendtgørelse

skal nu sikre, at ordningen bliver mere

omkostningseffektiv.

tekst: jurist og ejendomsmægler Barbara Westengaard-Hildinge, dE / Foto: iStock

E

energistyrelsen har den 26.

oktober 2010 udsendt en ny

bekendtgørelse vedr. energimærkning

af bygninger i

høring. Den nye bekendtgørelse lægger

op til en større ændring af energimærkningsordningen.

Dette er foranlediget af en evaluering

af den danske energispareindsats, som

regeringen foretog i 2008. af denne

evalueringsrapport fremgik det, at

omkostningerne forbundet med den

nuværende energimærkningsordning

langt overstiger værdien af de energibesparelser,

der realiseres på grund

af energimærkningen. evalueringens

konklusion var derfor, at ordningen ikke

er tilstrækkelig omkostningseffektiv.

energistyrelsen har herefter i løbet

af 2009 og 2010 haft kontakt med ordningens

interessenter, herunder De, for

på denne måde at indsamle forslag til

at forbedre energimærkningsordningen

– og tilrettelægge den på en måde, der

kan føre til, at der gennemføres flere

energibesparende tiltag i den danske

bygningsmasse, samtidig med at omkostningerne

ved ordningen nedsættes.

Flere ændringer

resultatet heraf er som sagt blevet en

ny energimærkningsbekendtgørelse,

som De netop har haft i høring. af

24 / ejenDomsmægleren

den nye bekendtgørelse fremgår det,

at ordningen skal ændres på følgende

punkter:

• Der indføres en forenklet procedure

for energimærkning af nyere huse.

for det første vil enfamiliehuse, der

opvarmes med fjernvarme og er

mindre end 30 år gamle, kunne energimærkes

uden en egentlig bygningsgennemgang.

Det samme vil gælde

for enfamiliehuse, der opvarmes med

anden varmekilde end fjernvarme,

og som er mindre end 25 år gamle.

fsva. disse ejendomme vil energikonsulenten

i stedet udarbejde energimærkningen

ud fra oplysningerne

i BBr-registret kombineret med

oplysninger fra sælger. Der lægges

op til, at bygninger opført i perioden

1986-98 får energimærkningskarakteren

D, og bygninger opført fra 1999

får energimærkningskarakteren C.

ifølge oplysninger fra energistyrelsen

falder cirka 10 pct. af alle parcelhuse

ind under disse kategorier.

• Fritidshuse undtages for

energimærkning.

Det er efter en ændring af det eUdirektiv,

som energimærkningen

baseres på, blevet muligt at undtage

fritidshuse for energimærkning. Dette

har energistyrelsen benyttet sig af og

undtaget disse ejendomme for energimærkning.

Denne ændring træder

allerede i kraft ved udsendelsen af

høringsskrivelsen den 26. oktober

2010, såfremt den nye bekendtgørelse

vedtages. energistyrelsen har

dog skriftligt bekræftet over for De,

at ejendomsmæglerne allerede på

nuværende tidspunkt kan undlade

at anmode sælger om at udlevere

energimærkning, og at de kan undlade

at annoncere med energimærkningskarakteren,

for så vidt angår

fritidshuse! Det fremgår imidlertid af

høringsmaterialet, at fritidshuse, der

anvendes til helårsbeboelse, fortsat

er omfattet af energimærkningsordningen.

Hvad der nærmere ligger i

denne bestemmelse, vil De forsøge

afdækket i løbet af høringsfasen og

melde resultatet ud til medlemmerne

via vores informationssystem.

• Gyldighedsperioden for energimærkningerne

forlænges.

energimærkningernes gyldighedsperiode

forlænges fra fem til enten

syv eller 10 år. som udgangspunkt

vil den gyldighedsperiode for nye

energimærkninger være 10 år. Dog

nedsættes gyldighedsperioden til syv


år, såfremt der i energimærkningen

identificeres energibesparelser med

en tilbagebetalingstid under 10 år,

der tilsammen udgør mere end 5

pct. af energiforbruget. Herudover vil

energimærkninger udarbejdet efter

den 1. september 2006 være gyldige

i syv år. såfremt der efter udarbejdelsen

af energimærkningen er

gennemført væsentlige ombygninger,

eller såfremt der er udført ændringer,

der væsentligt forringer bygningens

energimæssige ydeevne, vil energimærkningen

desuden blive ugyldig.

• Energimærkningen kan baseres på

målt forbrug i flerfamiliehuse,

institutioner mv.

ifølge reglerne i den nye bekendtgørelse

vil ejere af flerfamiliehuse,

institutioner mv. i visse situationer få

valgfrihed med hensyn til, om energimærkningen

skal baseres på det

målte eller det beregnede forbrug.

såfremt man vælger at basere energimærkningen

på det målte forbrug,

vil gyldighedsperioden dog altid være

fem år.

• Lempelse for offentlige bygninger.

Der indføres en lempelse af reglerne

vedr. regelmæssig energimærkning

af offentlige bygninger, idet grænsen

sættes op fra 60 kvm til 250 kvm –

dog skal alle offentlige bygninger over

60 kvm have en førstegangsenergimærkning.

• Herudover foretages forskellige andre

tiltag for at gøre energimærkningerne

bedre og billigere, bl.a. indføres

der en ny metode til energikonsulentens

bygningsgennemgang,

energimærkningerne kommer til at

indeholde oplysning om bygningernes

Co2-belastning, klagemulighederne

forlænges, energimærkningerne får

et nyt, brugervenligt og letforståeligt

layout, der kommer nye faciliteter på

internettet, og der iværksættes en

aktiv informations- og kampagnevirksomhed

om energibesparelser i

bygninger.

Den nye bekendtgørelse skal træde i

kraft den 1. januar 2011 – dog vil muligheden

for at foretage energimærkningen

på baggrund af det målte forbrug,

for så vidt angår flerfamilieejendomme

samt de nye afrapporteringsformater

mv., først træde i kraft fra den 1. marts

2011.

endelig afventer De at modtage

information fra energistyrelsen om indførelsen

af en ny bekendtgørelse vedr.

maksimalpriser for energimærkning,

idet det bl.a. forventes, at priserne for

energimærkninger uden bygningsgennemgang

vil blive væsentligt lavere end

de nuværende priser.

Ejendomsmæglerne kan allerede nu undlade at anmode

sælgere af fritidshuse om at udlevere energimærkning,

lige som det heller ikke er nødvendigt

at annoncere med energimærkningskarakteren.

ejenDomsmægleren / 25


dE AnAlysE

Oline-Lokalebørs Statistikken

Statistikken bygger på tal fra de to portaler

for erhvervslokaler, Oline og Lokalebørs,

og opgør ledigheden i procent af den samlede

bygningsmasse for kontorer, detailhandelslokaler

samt lager- og produktionslokaler

på tværs af landet. Den udkommer fire

gange årligt tre-fire uger inde i hvert påbegyndt

kvartal.

Ledige kontorlokaler i pct. af skønnet bygningsmasse

2009 2010

1. oktober 1. januar 1. april 1. juli 1. oktober Kvartalsændring Årsændring

København by 8,7 9,6 9,7 10,3 10,1 -0,2 1,4

Københavns omegn 8,5 8,4 8,4 9,9 9,8 -0,1 1,3

Nordsjælland 6,9 6,3 7,5 8,3 8,8 0,5 1,9

Bornholm 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 -0,2 0,0

Region Hovedstaden 8,3 8,6 8,8 9,8 9,7 -0,1 1,4

Østsjælland 7,1 5,6 6,0 6,3 5,6 -0,7 -1,5

Vest- og Sydsjælland 4,4 4,8 4,6 4,5 4,6 0,1 0,2

Region Sjælland 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 -0,1 -0,3

Fyn 7,5 6,7 7,9 6,3 7,3 1,0 -0,2

Sydjylland 6,4 5,6 6,4 6,5 6,1 -0,4 -0,3

Region Syddanmark 6,8 6,0 7,0 6,4 6,6 0,2 -0,2

Østjylland 9,1 9,5 10,0 10,6 10,8 0,2 1,7

Vestjylland 5,2 4,9 4,9 5,1 5,6 0,5 0,4

Region Midtjylland 7,9 8,0 8,4 8,9 9,2 0,3 1,3

Nordjylland 4,7 4,7 5,7 4,6 5,2 0,6 0,5

Region Nordjylland 4,7 4,7 5,7 4,6 5,2 0,6 0,5

Hele landet 7,4 7,4 7,8 8,2 8,3 0,1 0,9

Note: Ved omregningen til procent kan der pga. afrunding forekomme mindre afvigelser

Pct.

Ledighedsprocenter 1988-2010 – Hele Lande t

9

8

7

6

5

4

3

2

0

1

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

26 / ejenDomsmægleren

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kontor

I alt

ledighedsprocenten for kontorlokaler

fordelt på landsdelene. Tabellen

viser et marginalt fald i ledigheden på

kontorlokaler på sjælland, mens ledigheden

er steget en smule i jylland.

ledigheden for kontorer og den samlede

ledighed siden 1988. grafen viser,

at ledigheden for både kontorer samt

lager- og produktion er fladet ud det seneste

kvartal. niveauet i ledigheden for

kontorlokaler er historisk højt.

Se hele Oline-Lokalebørs Statistikken

samt andre statistikker fra DE på:

http://www.de.dk/statistik


DANMARKS STØRSTE BOLIGAVIS!

Bak op om branchens egen avis - det betaler sig!

Læs mere om

BOLIGMARKEDET på

www.boligm.dk

Vi udgiver avis på Sjælland,

Fyn, i Østjylland, Nordjylland,

Tønder & Omegn samt vores

landsdækkende Fritidshusavis.

sælger din bolig - ring til os på

30 345 345, og hør nærmere om jeres muligheder

for at annoncere i avisen...

ejenDomsmægleren / 27


nyt FrA din krEds

3. kreds

En far (og ejendomsmægler) bliver 75 år

skrevet af Peter due, Peter due Bolig, stolt søn til den

unge ejendomsmægler mogens due, der bliver 75 år

den 22. december.

Det er ikke hver dag, man møder en ejendomsmægler, der

har været aktiv i 46 år. faktisk skal man nok lede ret længe.

men den er god nok – du er stadig aktiv ejendomsmægler i en

alder af 75 år. ok, du holder fri hver onsdag. rygterne siger,

at du spiller golf. en gang om måneden tillader du dig endda

at deltage i et fagligt møde. ”fagligt” skal vist ikke forstås helt

bogstaveligt. men når det er sagt, så møder du hver dag som

den første, og du tager også din del af weekendarbejdet.

Du startede i 1964 i et lille bondehus langt ude på landet,

et stenkast fra sorø city. i de glade 60’ere var skrivemaskinen

redskabet. med den lavede du salgsopstillinger,

der var på en side og med høflig anmodning til eventuelle

købere om at tilbagelevere den efter brug. købsaftalen, som

dengang blev benævnt ”slutseddel” var på fire sider, og efter

sigende sluttede man altid en handel af med en middag på

kroen. men udviklingen kom også til ejendomsmæglerbranchen,

og pludselig en dag var der et firma, der lancerede en

såkaldt Commodore 64 til ejendomsmæglere. maskinen kostede

en bondegård og kunne stort set intet, men den blev

alligevel et husalter i ejendomsmæglerfirmaet, hvor medarbejderne

pænt måtte stille sig i kø og deles om maskinen.

senere skete der som bekendt utrolig meget teknologisk, så

nu er din skrivemaskine sat over i skammekrogen.

Du havde fra starten succes som ejendomsmægler, og

i 70’erne udvidede du firmaet og købte en imponerende

ejendom med tårn. Pludselig havde du dit eget ”slot”, der

selv i dag er blandt Danmarks flotteste ejendomsmæglerforretninger.

Du lavede endda en indendørs-udstilling med

farvefotos – noget helt uhørt på det tidspunkt.

På det faglige niveau har du også altid været meget

aktiv. i 1980 blev du medlem af bestyrelsen i De’s 3. kreds,

og i 1985 avancerede du til formand. Der blev du så de

næste 22 år, og da du trak dig tilbage, var det selvfølgelig

ikke for at gå på pension. Du blev i stedet delegeret til De’s

generalforsamlinger. i din tid som formand skete der utroligt

meget, og de medlemsmøder, du arrangerede sammen

med bestyrelsen, var meget velbesøgte. man fik næsten

det indtryk, at alle kredsens ejendomsmæglere deltog, og

at der overhovedet ikke blev solgt huse de dage på sjælland.

Du gik også meget op i de faglige ture til udlandet,

og 3. kreds var rundt til alle europas storbyer. Til sidst løb

du og mor (som var en flittig sekretær) tør for europæiske

storbyer, men så startede i selvfølgelig bare forfra igen…

i 90-erne skete der et brancheskred, og kæderne blev

dominerende, og selv om du altid havde været selvstændig

og uafhængig, var tiden nu moden til at samle

kræfterne med andre. Du havde tidligere været en del af

det ambitiøse sde-gruppe, der faktisk i dag lever i bedste

sociale velgående. men i 1999 faldt valget på en af de store

landsdækkende kæder.

28 / ejenDomsmægleren

Mogens Due startede som ejendomsmægler i

1964 og er det stadig.

To år efter fik jeg æren af at blive optaget som

kompagnon i firmaet. På trods heraf fortsatte den

positive udvikling i firmaet, og i 2004 startede

vi sammen en ny butik i Dianalund, der i dag

har til huse i et sødt lille bondehus. så var du

pludselig tilbage til dengang, du selv startede

i det lille bondehus.

i 2007 modtog du De’s hædersbevisning.

Det er ikke mange undt, men fuldt fortjent

for det kæmpestore arbejde, du har gjort

for De i årenes løb.

i 2008 blev generationsskiftet gennemført,

og vi valgte samtidig at blive

uafhængige ejendomsmæglere igen.

også her var du på forkant med

udviklingen. siden har vi set flere

ejendomsmæglere, der også har

valgt at blive uafhængige.

når man kigger tilbage, har du

altid haft et stort engagement

og en meget stor energi. Du

har også altid lagt stor vægt på at

være reel over for kunderne. en super-sælger kan

godt være fair. Du er desuden en rigtig god kollega (selv

konkurrenterne omtaler du som ”kollegaer”), og mange

af dine nærmeste venner er ejendomsmæglere.

så egentligt tror jeg aldrig, du holder op. 75 år er strengt


taget heller ingen alder. at være

ejendomsmægler er en livsstil og

passion for dig. og det er vel det,

livet drejer sig om. at være aktiv

og gå op i det, man beskæftiger

sig med (ikke et ondt ord om

golf).

Det har været sjovt og lærerigt

at være en del af dit firma. jeg kan

ikke love dig at holde ud i 46 år, til

jeg bliver 75, men jeg kan i hvert

fald love dig, at familiefirmaet

kører videre, og at passionen for

jobbet og kunderne fortsætter.

Salgsopstilling fra

gamle dage

8. kreds

Adskillige øjenåbnere i kolding

tekst: Egan olesen

De’s 8. kreds afholdt medlemsmøde den 28. september 2010 kl. 16.30 på

Hotel kolding fjord i kolding. over 100 medlemmer deltog i mødet, hvor juridisk

og mæglerfaglig chef i De, anders Palmkvist, gav en grundig indføring i

problemstillingerne omkring specielt følgende emner: energimærkning, markedsføringsloven

og god markedsføringsskik, annonceringsregler inklusive

annoncering af energimærkning, samt kollegial adfærd.

i sin orientering påpegede anders bl.a. vigtigheden af, at alle følger

reglerne om god markedsføringsskik, herunder reglerne om annoncering

af energimærkningen samt De’s regler for god kollegial adfærd. De får et

stigende antal henvendelser fra både forbrugere og konkurrenter/kollegaer

vedrørende overtrædelse af markedsføringsloven og ukollegial adfærd. Det

er derfor særdeles vigtigt, at alle kender til de mange detaljerede forbrugerbeskyttende

regler, der findes i loven, og ikke mindst De’s interne regler

– og at man følger dem. overtrædelser kan medføre betydelige bøder, og

når det drejer sig om markedsføringsloven, så kan overtrædelser i princippet

sanktioneres med fængselsstraf i op til fire måneder. anders supplerede

disse alvorsord med et eksempel på en højesteretsdom, hvor overtrædelse

af markedsføringslovens regler om forbud mod uanmodet henvendelse til en

kundegruppe udløste en bøde på ikke mindre end 400.000 kr. Han nævnte

også andre eksempler, hvor etisk råd har sanktioneret ukollegial og ukorrekt

adfærd med bøder på flere tusinde kroner.

På vanlig vis formåede anders at fastholde deltagernes opmærksomhed

under hele mødet, og adskillige emner viste sig som deciderede ”øjenåbnere”.

mange var ikke selv opmærksomme på ”de faldgruber, der udløser et

lovbrud” og deraf følgende behov for en tilretning af den daglige adfærd.

aftenen afsluttedes med socialt samvær over en let middag.

Anders Palmkvist

ejenDomsmægleren / 29

NYT FRA DIN KREDS


joBBørsEn

Landbrugsseminar 2011

Er du landsbrugsmægler, så sæt allerede

nu et stort kryds i din kalender den

10.-11. februar 2011, hvor De afholder

landbrugsseminar på Hotel munkebjerg

ved Vejle.

På seminaret kan du bl.a. høre

nærmere om overdragelser af selskaber,

husdyrbekendtgørelsen, seneste nyt om

skat ved salg af landbrug – og så får vi

også et kik ind i fremtiden med Center

for fremtidsforskning.

Der vil også være masser af tid til

faglig sparring med de øvrige deltagere.

ny annoncekonsulent på

”Ejendomsmægleren”

michael larsen, salgsbureauet aps, har pr.

1. december overtaget salg og håndtering af

annoncer til ”ejendomsmægleren”.

interesserede annoncører bedes fremover

kontakte:

michael larsen

salgsbureauet aps

klingenberg 16, 1. sal

5000 odense C

tlf.: 8853 9900

mail: info@salgsbureauet.dk

www.salgsbureauet.dk

30 / ejenDomsmægleren

Danmarks

smukkeste

arbejdsplads

EDC Danebo Blokhus-Løkken-Lønstrup

søger Statsaut. ejendomsmægler

Vil du være en del af vores team?

Tjek vores stillingsannonce på www.edc.dk eller kontakt

Flemming Sørensen på tlf. 40 20 90 52 for yderligere info.

Ansøgninger modtages på e-mail sorensen.901@edc.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Danebo

Aalborgvej 17 • 9492 Blokhus

Søndergade 26 • 9480 Løkken

Strandvejen 66 • 9800 Lønstrup


de kUrSer 2010/11

eFterUddANNeLSe

Tinglysning i praksis 8. december Fredericia

Faglig update 7. december Hvidovre

13. december Næstved

2011

Salg af mindre landbrug 3. februar Næstved

Nødlidende ejendomme 25. januar København

2. februar Ikast

Landbrugsseminar 10,-11 febuar Vejle

bASiSUddANNeLSe

2011

Før salg 3. marts København

31. marts Skanderborg

Mæglerfaglig intro 20. januar København

1. februar Skanderborg

Fremvisning – KUN e-læring På nettet

Markedsføring – KUN e-læring På nettet

Købsaftalen – KUN e-læring På nettet

gratis gåhjemmøde

om de kommende offentlige vurderinger

Den 20. januar 2011 fra kl. 15.00 - 17.00 holder Ejendomsforeningen

Danmark i samarbejde med Dansk

Ejendomsmæglerforening et gåhjemmøde om blandt

andet de kommende offentlige vurderinger. Gåhjemmødet

bliver holdt hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3

i København.

Kursusindhold, priser mv.

kan ses på DE's hjemmeside

www.de.dk, hvor du ligeledes

kan tilmelde dig.

Yderligere information

kan fås ved henvendelse

til sekretariatet: Betty Post

tlf. 70 25 09 99

eller e-mail: bp@de.dk

ejenDomsmægleren / 31

DE KURSER 2010/11


Personalia

1. krEds

Nye medlemmer

Indehavere

nicklas kastbjerg,

københavn s

Ansatte

Benjamin sabani, Ballerup

lasse Bille jakobsen,

københavn k

karina moll ravn,

københavn Ø

mette Bendix andersen,

frederiksberg

john munch, Taastrup

David ernstrand, Hvidovre

Caroline graham

rasmussen, københavn s

niki Præst, københavn s

jacob malling,

Charlottenlund

Thomas nielsen, Vanløse

Udmeldt af foreningen

gitte Chrone jensen

emil ellekilde

Tina Hornbæk

Fødselsdage

gurli Hansen, rønne,

fylder 50 år den 19. januar

2011.

Peter norvig, gentofte,

fylder 50 år den 27. januar

2011.

ole kjersgaard, Vedbæk,

fylder 65 år den 7. januar

2011.

Daniel Hammer, Hellerup,

fylder 65 år den 21. januar

2011.

mogens Holm, rønne,

fylder 65 år den 6. februar

2011.

jan andersen, Hvidovre,

fylder 50 år den 1. februar

2011.

kenn gundesen,

københavn, fylder 50 år

den 8. februar 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

32 / ejenDomsmægleren

2. kreDS

Nye medlemmer

Ansatte

jesper jensen, roskilde

Fødselsdage

niels farsøe, Hillerød, fylder

70 år den 27. januar 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

3. kreDS 4. krEds

Nye medlemmer

Ansatte

karina Visbech larsen,

stege

Tina larsen, nykøbing f

mie nordlund, Holbæk

Fødselsdage

michael Pedersen, nykøbing

f, fylder 50 år den 19. januar

2011.

lise neble nielsen,

Vordingborg, fylder 50 år den

23. januar 2011.

inge mathiesen, ringsted,

fylder 50 år den 20. februar

2011.

Kredsen ønsker tillykke.

Nye medlemmer

Ansatte

marie kock johansen,

svendborg

niels antonsen, odense C

Fra aktivt til associeret

medlem

Hans kristensen, faaborg

Fødselsdage

jytte gatti, middelfart,

fylder 65 år den 1. januar

2011.

jørgen sørensen, odense,

fylder 75 år den 9. januar

2011.

jørgen Toft jespersen,

Bogense, fylder 60 år den

10. februar 2011.

Kredsen ønsker tillykke.


5. krEds

Nye medlemmer

Ansatte

Thomas Brandt fruergaard,

aalborg

lotte Dausel korup, Hals

Helle mieth, Hals

Fødselsdage

Preben mølgaard

andersen, nørager, fylder

70 år den 21. januar 2011.

Viggo andersen, Hjørring

fylder 75 år den 2. februar

2011.

Kredsen ønsker tillykke.

6. krEds

Nye medlemmer

Ansatte

Trine Bloksgaard, ikast

Helle Hornskov larsen,

Viborg

Fødselsdage

kai richs-jensen, Herning,

fylder 70 år den 23. februar

2011.

Kredsen ønsker tillykke.

HoTline

70 25 39 99

få svar på mæglerfaglige spørgsmål:

mandag-fredag kl. 10-15

Kun for DE-medlemmer

7. krEds

Nye medlemmer

Indehavere

kim Vittrup, randers

Filialbestyrere

morten eriksen, Brabrand

kasper Bach, langå

Ansatte

janus nicolaj enemark Work,

rønde

Charlotte friis Hammer,

rønde

mai-Britt Vestergaard, Århus C

marianne marcussen, Århus C

Udmeldt af foreningen

kurt overgaard jensen

Per Christensen

andré Dalsgaard Pedersen

Thomas schmidt

janni søndergaard larsen

Fødselsdage

niels Peter rasmussen,

kolind, fylder 60 år den 4.

februar 2011.

erling Bøndergaard, Vejle,

fylder 60 år den 24. februar

2011.

jørgen Truelsen, Århus, fylder

60 år den 25. februar 2011.

ivan aabel Øksenholt,

spentrup, fylder 50 år den 14.

februar 2011.

Torben olesen, Århus, fylder

50 år den 15. februar 2011.

jan Hougaard, Århus, fylder 50

år den 21. februar 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

8. krEds

Nye medlemmer

Ansatte

anette møller, fredericia

nurten ger, Vojens

godske Hansen, aabenraa

mette nielsen, Børkop

Fødselsdage

erling nielsen, grindsted,

fylder 65 år den 14. januar

2011.

lars P. Henriksen, kolding,

fylder 65 år den 21. januar

2011.

Bent Baun schmidt,

aabenraa, fylder 75 år den 9.

januar 2011.

Hans lind, kolding, fylder 65

år den 6. februar 2011.

Kredsen ønsker tillykke.

ejenDomsmægleren / 33

PErsonAliA


MDE STATSAUT. MÆGLERE

JYLLANd

Frederikshavn: Nybolig - Bolig- og

Erhvervscenter, Søndergade 15A

9900 Frederikshavn

Bolig: Tlf. 98 42 67 00

Erhverv: Tlf. 98 42 64 00

Fax 98 43 90 61

Salg og vurd. af villaer, sommerhuse,

landbrug og er hverv samt udlejning

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer.

Herning: Nybolig Erhverv Midtjylland

Dalgas Plads 6, 7400 Herning

Tlf. 70 25 40 52, Fax 70 25 40 51

Hjørring: Byens Mæglere

v/ Viggo Andersen og

Frank Elefsen, valuarer

Bispensgade 115, 9800 Hjørring

Tlf. 98 92 48 66, Fax 98 92 49 68

Salg og vurdering: Villaer, erhverv og

sommerhuse & landbrug.

Aalborg: Nybolig Erhverv

Limfjordshuset,

Ved Stranden 22, 5. 9000 Aalborg

Tlf. 98 13 40 00, Fax 98 16 44 08

FYN

Faaborg: EDC Faaborg, valuar

Kanalvej 2, 5600 Faaborg.

Tlf. 62 61 48 00, Fax: 62 61 29 98

Salg, vurdering af boliger, sommerhuse,

erhverv.

Faaborg: Nybolig Faaborg

v/ ejendomsmægler og valuar Hans Sylvest

Lagonis Minde 9, 5600 Faaborg

Tlf.62 61 16 16, Fax 62 61 16 65

Boliger, sommerhuse,

mindre erhverv/landbrug m.v.

34 / ejenDomsmægleren

kØbeNHAVN

Danbolig Niels Hald

– Valuar CDV DS ISO 9002

Sundbyvester Plads 2, 2300 København S

Tlf. 32 59 14 07 · Fax 32 59 14 99

Dag Hammarskjölds Allé 37,

2100 København Ø

Tlf. 35 38 14 50, Fax 35 38 14 99

Smallegade 2, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 14 05 00, Fax 38 14 05 01

Torvegade 52, 1400 København K

Tlf. 32 83 06 00, Fax 32 83 06 01

Gl. kongevej 37 A, 1610 København V

Tlf. 33 78 25 00, Fax 33782501

Øresundsvej 124, 2300 København S

Tlf. 32 34 04 00, Fax 32590505

Dragør: Tlf. 32 53 80 80

Villaer, ejerlejligheder, erhvervsejendomme,

salg, vurdering, udlejning.

www.danbolig.dk – amager@danbolig.dk

EDC Mæglerne Rune Klarskov,

Amagerbrogade 196, 2300 Kbh. S

Tlf. 32 55 00 01

Villaer, ejerlejligheder, pantebreve.

ØStdANmArk

Asnæs, bramsnæs, Vig, Lyngen, Holbæk

home Asnæs: Tlf. 59 65 01 65

home Bramsnæs: Tlf. 46 40 00 84

home Vig: Tlf. 59 31 82 20

home Lyngen: Tlf. 59 31 86 20

home Holbæk: Tlf. 59 43 59 59

Statsaut. ejendomsmæglere & Valuarer

Specialister I BOLIG og FRITIDSEJENDOMME

Asnæs/Odsherred:

EDC Mæglerne Svend Olsen & Søn

Storegade 20, 4550 Asnæs

Tlf. 59 65 12 72, Fax 59 65 10 00

Valuar. Bolig, fritid, landbrug, erhverv,

vurd. & råd givning.

Hornbæk/dronningmølle/Smidstrup:

Brix Westergaard

Ndr. Strandvej 339 A, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 76 00 00, Fax 49 76 00 01

Al fast ejendom sælges.

Nykøbing Sj.: EDC Mæglerne

Svend Olsen & Søn

Grundtvigsvej 5, 4500 Nykøbing Sj.

Tlf. 59 91 33 33, Fax 59 91 33 11

Valuar. Bolig, fritid, landbrug, erhverv,

vurd. & råd givning.

roskilde: HOME Hansen & Svendsen

Statsaut. ejendomsmæglere MDE.

Ringstedgade 32, 4000 Roskilde

Tlf. 46 37 22 00, Fax 46 32 00 38

Alle former for fast ejendom i Roskilde

og omegn.

roskilde: DanBolig v/ Ellen Johnsrud

Bredgade 34, boks 602, 4000 Roskilde

Tlf. 46 32 79 13, Fax 46 32 72 63

mobil 40 78 76 15

statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE

Alle former for fast ejendom i Roskilde og

omegn.

rungsted: home (Grysgaard) – Tim Rose a/s

Rungstedvej 52

Tlf. 45 86 34 11, Fax 45 86 49 88

Villaer, byggegrunde og landejendomme

i Rungsted og omegn

bornholm/Nexø/rønne

DanBolig v/Ole og

Martin W. Kok-Hansen – valuarer

Torvet 13, 3730 Nexø: Tlf. 56 49 12 95

Fax 56 49 13 95

Nørregade 6, 3700 Rønne:

Tlf. 56 95 19 95, Fax 56 95 65 95

E-mail: ole.kok-hansen@danbolig.dk

martin.kok-Hansen@danbolig.dk

Bolig Fritid Erhverv Projektsalg Vurdering

rågeleje/Smidstrup:

Brix Westergaard

Smidstrup Strandvej 45, 3250 Gilleleje

Tlf. 48 35 00 00, Fax 48 35 00 01

Al fast ejendom sælges.

bornholm: Nexø/Rønne – Nybolig

Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer

Palle Nielsen & Kim Moore-Kofod

nexø: Tlf. 56 49 78 28

E-mail: 3730@nybolig.dk, Fax 56 49 78 29

rønne: Tlf 56 95 78 28

E-mail: 3700@nybolig.dk, Fax 56 95 78 29


1. kreds

2. kreds

3. kreds

4. kreds

Steen Winther-Petersen / Formand

RED · Palægade 6 · 1261 København K

Tlf.: 33 36 10 48 · E-mail: maegler@mail.dk

Arne madsen · EDC · Jernbane Allé 77 · 2720 Vanløse

Tlf. 2630 8880 · E-mail: am.297@edc.dk

Flemming bentzon

Nybolig · Algade 36 · 4760 Vordingborg

Tlf.: 55 34 05 34 · E-mail: ffb@nybolig.dk

torben Strøm · Nybolig · Bispebroen 2F · 6100 Haderslev

Tlf.: 74 52 10 21 · E-mail: tst@nybolig.dk

Lone bøegh Henriksen · home · Jernbanevej 4 · 2800 Lyngby

Tlf.: 20 19 77 88 · E-mail: lobh@home.dk

Alex mandrup Paulsen · EDC Ejendomscentret Horsens A/S

Strandkærvej 30 · 8700 Horsens

Tlf. 20 20 91 94 · E-mail: amp.870@edc.dk

5. kreds

6. kreds

7. kreds

8. kreds

de StYreLSe

1. kreds

Kim Holm

DanBolig · Frederikssundsvej 208 · 2700 Brønshøj

Tlf.: 38 89 14 44

E-mail: kim.holm@danbolig.dk

(Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør,

Frederiksberg, Gentofte, Greve, Gladsaxe, Glostrup,

Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København,

Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Solrød, Tårnby og Vallensbæk

kommuner)

2. kreds

Ina Berland

Ejendomsmæglerfirmaet Ina Berland

Søndervangen 47 · 3460 Birkerød

Tlf.: 45 82 85 82

E-mail: ina.berland@image.dk

(Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund,

Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør,

Hillerød, Hørsholm, Roskilde og Rudersdal kommuner)

3. kreds

Helle Lynge

DanBolig Helle Lynge ApS

Hovedgaden 28A · 4140 Borup

Tlf.: 57 52 11 60

E-mail: helle.lynge@danbolig.dk

(Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre,

Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø,

Stevns og Vordingborg kommuner)

4. kreds

Jan Mortensen

Estate mæglerne Jan Mortensen A/S

Bogensevej 5 · 5270 Odense N

Tlf.: 66 18 32 32

E-mail: mts@estate-maeglerne.dk

(Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde,

Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg

og Ærø kommuner)

5. kreds

Hans Skovgaard

Nybolig Frederikshavn

Søndergade 15A · 9900 Frederikshavn

Tlf.: 98 42 64 00

E-mail: hss@nybolig.dk

(Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn,

Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord,

Rebild, Vesthimmerland og Aalborg kommuner)

6. kreds

Jesper Andersen

DanBolig · Vestergade 31 · 7620 Lemvig

Tlf.: 97 82 29 00

E-mail: jesper.andersen@danbolig.dk

(Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø,

Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted og Viborg

kommuner)

7. kreds

Jan Larsen

EDC · Viby Ringvej 5, 8260 Viby J.

Tlf.: 86 11 88 44

E-mail: jl.822@edc.dk

(Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder,

Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs

og Århus kommuner)

8. kreds

Stig Aaes Jensen

Nybolig Vojens · Rådhuscentret 43 · 6500 Vojens

Tlf.: 74 59 10 21

E-mail: saj@nybolig.dk

(Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding,

Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa

ejenDomsmægleren / 35

kommuner)

DE KREDSFORMÆND


Nogle mæglere har et bedre

udgangspunkt for succes end andre

Hos Nybolig har vi store planer for fremtiden.

Planer som du kan blive en del af, hvis du har lyst

til at blive franchisetager eller daglig leder i en

Nybolig forretning.

Men jobbet kræver, at du er ambitiøs, og har lyst

til at arbejde målrettet på at blive den førende

mægler i dit lokalområde. Til gengæld giver vi

dig ubegrænsede indtjeningsmuligheder og al den

opbakning, der skal til.

Med et unikt mæglerkoncept og et stærkt bagland

på flere end 50 medarbejdere i Nykredit mægler

samt flere end 1100 gode kolleger landet over, får

du det bedst tænkelige udgangspunkt for succes.

På den finansielle side får du et netværk bestående

af 58 Nykredit centre og ca. 850 regionale og

lokale pengeinstitutter tilknyttet Totalkredit.

Samarbejdet rummer gode indtjeningsmuligheder i

form af gensidige henvisninger, vurderingsopgaver

samt honorering for produktsalg m.v.

OBS: Netop nu søger vi franchisetagere til Storkøbenhavn,

Birkerød, Løgstør og Landbrug Viborg.

nybolig.dk

Markedsføringsmæssigt kommer du i superligaen.

Stærke landsdækkende kampagner suppleret med

iøjnefaldende lokale tiltag viser boligsælgerne

vej til din forretning. Og med næsten 300.000

besøgende og 800.000 visninger hver uge på

Nyboligs hjemmeside finder køberne også vej.

Kan du se mulighederne?

Kontakt underdirektør Henning Forsberg på

telefon 4455 6373, eller via e-mail til

hfj@nykredit.dk og hør mere om dine muligheder.

More magazines by this user
Similar magazines