gennem 100 år - Jerne IF

jerneif.dk

gennem 100 år - Jerne IF

Verner Bruhn og Chr. Ray Hammer

Jerne Idrætsforening gennem 100 år

© Forfatterne og Jerne Idrætsforening

Forsidelayout: Lisbeth Sørensen, Kiva Grafisk

Sat med Palatino og Frutiger

Grafisk Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg

Tryk: Tarm Bogtryk & Offset A/S

Bogbinding: J. P. Møller, Haderslev

ISBN 87-991361-0-4

Oplag: 1.500 stk.

Bogen kan købes hos Jerne Idrætsforening,

Fasanvej 2A, 6705 Esbjerg Ø

samt i boghandler

Bogen er finansieret af Støtteforeningen Jernes Venner

Billedmateriale fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv er mærket EBA samt scanningsnummer.

Billedet af Villy Grøn side seks har nr. Q01379. Billedet af Johnny Søtrup side syv har nr. 52466.

De er fotograferet af Torben E. Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Omslagets forside: Øverst nr. 55710, nederst nr. 55694.

Illustrationer mærket FJ stammer fra Hilsen fra Esbjerg. Esbjerg-postkort 1897-1975.

Med tekst af Finn Jessen. Esbjerg 1995.

Illustrationer der alene er anført med scanningsnummer, er hentet fra

Jerne Idrætsforenings arkiv eller udlånt af medlemmer af Jerne Idrætsforening.

Similar magazines