Thermal Analysis of Windows - Viden om vinduer

vinduesvidensystem.dk

Thermal Analysis of Windows - Viden om vinduer

Forord

Forord

Nærværende rapport er resultatet af eksamensprojektet ”Varmeteknisk analyse af vinduer

udført i perioden 28. januar til 30. august 2002 af Christian Lundstrøm.

Arbejdet er foregået ved BYG•DTU, afdeling for bygningsenergi og installationer.

Hovedvejleder har været professor Svend Svendsen og i øvrigt har som vejledere være

knyttet civilingeniør Jesper Kragh og civilingeniør Claus Franceos Jensen. Alle tre takkes for

gode råd og kyndig vejledning samt den assistance de har givet under hele projektforløbet.

Til projektets eksperimentelle del har producenterne Rolltech, Bo-glas og Scanglas stillet

afstandsprofiler samt ruder til rådighed.

En stor tak til Poul Dedenroth, Michael Ramskov og Martin Dandanell for deres store

hjælpsomhed med det praktiske ved arbejdet i forsøgshallen.

Desuden takkes Jørgen Schultz, Ole Holck, Gregers Reimann, Toke Rammer Nielsen samt

alle øvrige fra BYG.DTU, der har været behjælpelige med at svare på spørgsmål og friske til

en faglig diskussion i ny og næ.

Lyngby den 30. august 2002

_____________________________________

Christian Lundstrøm

c972031

2

More magazines by this user
Similar magazines