Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

4.1.3 Oplandsinddeling

Kommunen er hydraulisk opdelt i syv oplande

(figur 4.2), der er beskrevet nærmere i det følgende.

Oplandsinddelingen med de væsentlige hovedledninger,

pumpestationer og bassiner fremgår af

oversigtstegning i bilag 6. På figurerne anvendes

betegnelsen B for bassin, P for pumpestation og U

for udløb. For udløbene står tallet 159 for Gladsaxes

kommunenummer efterfulgt af udløbenes

nummer. Fremadrettet i spildevandsplanen er

udløbene kun betegnet med et ”U” samt deres

specifikke nummer.

I bilag 2 er oplandsstørrelser, befæstede arealer

samt befæstelsesgraden for de enkelte oplande

angivet.

4. Statusdel

Med hensyn til udløb til vandområder henvises til

bilag 3. For oplysninger om bassinvoluminer i de

enkelte oplande henvises til bilag 4. For oplysninger

om pumpestationer henvises til bilag 5.

27

More magazines by this user
Similar magazines