Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

Forord

En af de store udfordringer i den fremtidige spildevandsplanlægning

er konsekvensen af klimaforandringerne,

som blandt andet betyder hyppigere og

kraftigere skybrud.

Et stort problem i dag er, at regnvand transporteres

i ledninger fælles med spildevandet. Belastningen

på kloakkerne er derfor enorm, når vi har de

store skybrud. Så jo mere regnvand vi kan fjerne

fra fællesledningerne, jo mindre risiko vil der være

for, at borgerne får vand i kælderen og at urenset

spildevand løber over og forurener vores søer og

vandløb.

At få så meget regnvand som muligt væk fra kloakkerne,

vil være et af de vigtigste indsatsområder

i de kommende år. Det kan ske på flere måder, og

kræver både en indsats på det tekniske, forsyningsmæssige

plan og en frivillig indsats fra borgere og

virksomheder.

Gladsaxe Kommune har derfor en vision om:

• at borgere og virksomheder i stor udstrækning

opfordres til selv at håndtere regnvand på deres

egen grund i stedet for at det løber i kloakken

• at vejvand i hele kommunen separatkloakeres

– det vil sige bliver transporteret til særskilt

ledning – inden 2060

• at det separatkloakerede regnvand ledes til søer,

vådområder og vandløb, hvor det er muligt

• at der i den fremtidige planlægning arbejdes

med projekter, hvor regnvand på forskellig vis

bliver brugt i bybilledet.

Regnvand fra borgere og virksomheder udgør cirka

halvdelen af det regnvand, der i dag ledes til kloaksystemet.

Siden 2009 har vi opfordret borgerne

til at håndtere regnvand på deres egen grund. Vi

har forsøgt at gøre det attraktivt ved, at man kan

få penge retur fra det såkaldte tilslutningsbidrag

– også selvom man

kun håndterer en del

af sit regnvand selv.

Det vil vi fortsætte

med, og vi vil også

via kampagner, information

og vejledning

hjælpe de borgere og

virksomheder, der

overvejer at gå i gang.

På det forsyningsmæssige område har vi en vision

om, at separatkloakere vandet fra vejene i løbet af

de næste 50 år. Det vil have stor betydning, da vejvandet

udgør den anden halvdel af det regnvand,

der i dag havner i kloakken. Udfordringen handler

om, hvor vandet skal ledes hen og hvor meget det

skal renses. Hvilke vandområder har vi, hvor vi

kan lede det til, og kan vi lave meget store faskiner

under for eksempel fodboldbaner eller andre

grønne områder? Det skal vi have afklaret i løbet af

de kommende år.

Også vores byplanlægning kommer i spil i forhold

til at løfte udfordringen med regnvandet. Vi skal

tænke vandelementer ind i bybilledet, som får

tilført vand fra regnvandet – især de steder som

er plaget af oversvømmelser under de kraftige

skybrud.

Det er altså en bred palet af mange forskellige

tiltag, vi skal have i spil i de kommende år for at

løfte udfordringen med de hyppigere og kraftige

skybrud. En udfordring, som også skal løftes på

mange andre planer, hvilket vi vil gøre i kommunens

beredskabsplan og kommende klimatilpasningsplan.

Karin Søjberg Holst

Borgmester

3

More magazines by this user
Similar magazines